příspěvková organizace

Ludmila Šromotová

Ve třetím červencovém týdnu proběhl tábor „Mladý Pythagoras“. Program byl velmi pestrý. V pondělí si žáci vyrobili trička se svým šťastným číslem a znamením zvěrokruhu. V úterý byl celodenní výlet do Oder, kde žáci jezdili na kolech a navštívili Muzeum – Katovna, kde se dozvěděli o tom, jak lidé v našem regionu žili před sto lety a vyzkoušeli si některé nástroje na mučení. Ve středu za námi přijelo Mobilní planetárium, shlédli výukový program o vesmíru a podmořském světě. Odpoledne čekalo žáky dobrodružství na aquazorbingu. Ve čtvrtek hledali poklad na hradě Vikštejně a malovali na hrníčky. V pátek po instruktáži zdolávali horolezeckou stěnu a skládali mozaikový obrázek. Kromě pěkných zážitků si odnesli domů i vše, co si vyrobili a také Certifikát úspěšného absolventa a pamětní fotografie.

Vychovatelky Romana Nováková, Ludmila Šromotová, Jana Franková
Asistentky Pavla Vymětalová, Kateřina Kišová

 

 

Při zájmové činnosti Keramika proběhl dvoudenní workshop keramického tvoření pro rodiče a žáky, navštěvující zájmovou činnost. Tyto workshopy se konaly v úterý 7. května a ve čtvrtek 9. května v odpoledních hodinách. Rodiče si společně se svými dětmi vyzkoušeli práci s hlínou a různými nástroji. Celkem se zúčastnilo 28 žáků a 16 rodičů, kteří si vyzkoušeli vyrobit keramický květináč nebo jiné dekorativní předměty, dle jejich přání. Tvoření se velice líbilo a těšíme se všichni na další společné setkání, při kterém budeme výrobkům dodávat finální podobu.

 

Bc. Ludmila Šromotová

12. 10. 2018 proběhl Den seniorů ve školním klubu v duchu „My rádi jíme“. Do naší školy přijela paní Chroustová se svou přednáškou o regionálních potravinách a zároveň dovezla ochutnávku některých regionálních potravin. Žáci a jejich prarodiče se dozvěděli zajímavé informace, v zábavných soutěžích si vyzkoušeli různé dovednosti – sbírali hlávky zelí, pletli pletýnky, škrábali jablíčka, procvičili si paměť, odezírali ze rtů, sbírali med z kytiček a jiné. Za splnění úkolů mohli ochutnat regionální potraviny. Celé odpoledne se neslo v pozitivně naladěné atmosféře a všichni si celou akci užili.

Všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této akce, děkujeme za krásné odpoledne.

Ludmila Šromotová

                                                             Vážené babičky a dědečkové, milé děti,

                                                           dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na soutěžní odpoledne

s ochutnávkou regionálních potravin,

konané u příležitosti Dne babiček a dědečků

„My rádi jíme“,

které se uskuteční v pátek 12. 10. 2018 od 15.30 hodin

v prostorách školního klubu.

 

 

V týdnu od 23. – 27. července proběhl na budově nižšího stupně Středověký příměstský letní tábor. Žáci   se seznámili s heraldikou, se základy drhání, drátování a výrobou papíru. Vyrobili si náramky z korálků, náušnice, lapače, drhaný náhrdelník, závěsný středověký ornament z drátu. Vyzkoušeli si psaní brkem, malování erbu. Nechyběl ani výlet do Hradce nad Moravicí, kde se seznámili se středověkou hostinou         a kuchyní ,a také turistický výlet na zříceninu Vikštejn, kde prozkoumali sklepy a tamní prostory, které poté malovali.  Žáci měli radost ze svých výrobků a se znalostmi, které si během tábora osvojili. Nechyběly návštěvy školního hřiště a oblíbená hra na schovávanou. Žáky provázely celý týden paní vychovatelky – Jana Tvrdá a Romana Nováková a paní asistentky – Věra Burdíková a Pavla Vymětalová. Všem děkuji.

Ludmila Šromotová – vedoucí tábora

Ke Dni dětí uspořádala školní družina v budově nižšího stupně Soutěžní odpoledne s názvem „Máme rádi zvířata“. Jak napovídá název, soutěže se týkaly zvířat – žáci si procvičili paměť a znalosti zvířat podle obrázků a zvuků, zahráli si na tučňáky, čápy a klokany, u kterých se zapotili a zasmáli. Odpoledne bylo zakončeno v podvečer párkem v rohlíku a odměněním družstev.

Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje vyhlásilo celokrajskou soutěž s preventivní tématikou v návaznosti na vydání didaktické hry „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“, které se konalo 7.listopadu 2017 v Městském kulturním centru ve Fulneku.

Soutěžila čtyřčlenná družstva z žáků čtvrtých tříd základních škol v Moravskoslezském kraji, celkem se zúčastnilo 15 škol. Naší školu reprezentovali žáci K. Kořenek, L. Vícha, R. Gřešek, J. Kokoř. Soutěž probíhala ve dvou kolech. Z prvního kola postoupilo pět nejúspěšnějších družstev, mezi kterými bylo i družstvo naší školy. V průběhu preventivního dopoledne byl zajištěn doprovodný program – ukázky výcviku služební kynologie, kriminalistické techniky. Ve finále se žáci umístili na krásném druhém místě.  Žákům gratulujeme.

 

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů, který je věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, je to den, který ukazuje na to, že bychom si měli uvědomit, s čím se musí potýkat senioři. V mládí si nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni staří. A proto Školní družina a školní klub pořádali Zábavné soutěžní odpoledne, konané u příležitosti Dne babiček a dědečků „Jablko nepadá daleko od stromu“  20. 10. 2017 od 15.30 hodin v prostorách školního klubu. Soutěžní odpoledne patřilo babičkám a dědečkům s vnoučaty. Spolu plnili nachystané disciplíny připravené vychovatelkami školní družiny a školního klubu. Například házeli jablka na strom, soustředili se na slalom s kuličkou, hádali zvuky zvířat, procvičili si protiklady, ustlali postel a jiné úkoly zaměřené na známé lidové přísloví. Zastavili jsme čas v dnešní uspěchané době a senioři si užili odpoledne se svými vnoučaty a všichni odcházeli s úsměvem na tváři.