Družina a klub

Valerie Křížová

  V týdnu od 7.do 11. srpna 2017 se uskutečnil další příměstský tábor ŠD s názvem Výtvarně – turistický. Tohoto tábora se zúčastnilo 28 žáků 1. – 4. ročníků. Děti si osvojily nové výtvarné techniky, jako je malování na tričko pomocí šablon, na porcelánový hrneček, enkaustika (což je malování voskem pomocí speciální žehličky) a zdokonalovaly se v malbě s temperovými barvami. Krásné počasí v úterý a ve čtvrtek jsme využili k výletům a to na pěší túru na Podhradí ke splavu, kde se děti osvěžily v Moravici. Cestou zpět jsme jeli autobusem. Ve čtvrtek jsme jeli vlakem do Oder na prohlídku zdejší Katovny, kde si mohly děti prohlédnout mučící nástroje a vyslechly si příběh o loupežníkovi Šimákovi a skřítcích Prutníčcích. Odměnou jim byli maňásci skřítků. V pátek jsme tábor zakončili předáním všech výrobků a sladkou odměnou. Věříme, že si všichni tábor užili a přejeme jim stále tak krásné počasí i do zbytku prázdnin.

Lenka Baroňová (vedoucí tábora), Jana Franková, Valérie Křížová, Věra Burdíková