Družina a klub

admin webu

V pátek 19. 5. 2017 jsme uspořádali akci „Den matek“, které se zúčastnilo 38 týmů složených z dětí a jejich maminek. Tématem této akce byla „Domácnost naruby“. Děti si vyzkoušely domácí práce, které maminky běžně dělávají. A maminky se vžily do rolí svých dětí, skládání lega, prolézání průlezek, jízda na koloběžce… Nejlépe ohodnocené týmy byly náležitě oceněny, přesto všichni soutěžící dostali malou odměnu. A protože jsme takto oslavili Den matek, všechny děti obdarovaly své maminky květinovým přáníčkem. Děkujeme Všem zúčastněným za pěkně strávené odpoledne.

Lenka Baroňová, Valérie Kantorová

Milí žáci a studenti, vážení rodiče a přátelé naší školy, přejeme Vám ničím nerušené, pohodové prázdniny. Užijte si slunce, klidu, poznejte české i cizí kraje, odpočiňte si a naberte nové síly do dalšího školního roku. Děkujeme a těšíme se nashledanou v září. 

Vaši učitelé, vychovatelky a zaměstnanci školy

Upozorňujeme, že v týdnu 18. 8. – 22. 8. 2014 se uskuteční prázdninová družina pro budoucí prvňáčky. Provoz prázdninové družiny bude zajištěn od 7 do 15.30 hodin. Dítě musí být ve školní družině do 7.45 s ohledem na připravené aktivity.

Ve středu 7. května proběhlo ve školní družině Čarodějné nocování. Děti X. a XI. oddělení se sešly v prostorách školního klubu, kde se převlékly do masek čarodějů a čarodějnic, a poté začal ten správný čarodějný rej v podobě soutěží, diskotéky a stezky odvahy. Po vyčerpávajících soutěžích jsme si společně opekli špekáčky a s chutí jsme je snědli. Když děti ulehly do svých spacáků, ještě se podívaly na pohádku s čarodějnou tematikou. Nocování jsme si všichni užili a odcházeli jsme domů sice unavení, ale spokojení.

ŠD 1. – 5. ročník se zapojí do 2. ročníku soutěže „Vládce nebes“ s časopisem ABC. Jedná se o hod papírovou vlaštovkou co nejdál.

Soutěž spočívá v nejdelším hodu jednou z vlaštovek ze speciálu ábíčka. Soutěží se ve dvou kolech: místní školní turnaje a finále v Praze. V každém školním turnaji se utkají přihlášení žáci a vítěz svou školu nominuje do finále. Třem nejlepším školám pošle časopis ABC autobusy, které soutěžící a jejich doprovod (dohromady maximálně 50 lidí) přivezou na finále na Den dětí ABC 2014 v Praze. Tady budou každý za sebe soutěžit o tablet, longboard, stavebnice LEGO, angličáky a další ceny. Vítěz finále navíc získá pohár a titul Vládce nebes! Naše školní kolo se uskuteční pro žáky 1. – 5. ročníku v prostorách chodby nižšího stupně 15. 5. 2014 ve 13:15 hod. Modely pro výrobu soutěžních vlaštovek jsou k dispozici v každém oddělení ŠD.

Vážení rodiče, vzhledem k Vašemu zájmu připravila naše škola pro žáky I. stupně (1.- 5. třída) prázdninovou družinu také od 14. 7. do 29. 8. 2014. Provoz školní družiny bude zabezpečen od 7,00 hod. do 15,30 hod., přičemž dítě musí být ve školní družině do 7,45 hod. s ohledem na připravené aktivity. Poplatek za jeden týden (oběd, pitný režim, drobné odměny, materiální zabezpečení) bude 500,-Kč.  Závazné přihlášky a platbu za prázdninovou družinu bude nutné odevzdat do 30. 5. 2014 u p. vychovatelky Ivety Johnové. Prázdninová družina se uskuteční pouze při 10 a více zájemcích v daném týdnu.

Přihláška_prázdninová_družina