Družina a klub

Nezařazené

1 2 3 5

V rámci Světového dne laskavosti jsme se zapojili do projektu JSEMLASKAVEC. A protože tento projekt měl své datum 13. 11. 2017, uspořádali jsme ve školním klubu velkou Šicí dílnu.

Zamýšleli jsme se s dětmi nad tím, co je vlastně LASKAVOST. Myslíme si, že Laskavec je každý, kdo vykoná jakékoliv dobro pro druhého.  A někdy stačí jen dobré slovo, úsměv či podpora. A tak jsme zjistili, že i my KLUBÁCI konáme vlastně laskavost, aniž bychom si to uvědomili.  Již více jak 4 roky šijeme míčky z flísu pro děti do nemocnic a pediatrických ambulancí. Ani nepočítáme, kolik jsme jich už ušili, ale určitě by to bylo bezmála 2000. Zbytkový materiál nám s velkou laskavostí zdarma dodává firma EMITEX z Ostravy.  My pak každé ráno od 6,30 hodin usedáme k šití, pokud v klubu po hrách a soutěžích vyjde čas, šijeme také v pozdních odpoledních hodinách. Občas si uspořádáme Šicí dílnu, to když nám z ambulancí, nebo nemocnic volají, že už jim míčky došly a že by pro malé pacienty uvítali další.

A jak vypadá naše malá „šicí manufaktura“? Děti si jednotlivé kroky výroby popsaly po svém: v prvé řadě je zde sekce ŠKUBAČI – starají se o výplň do míčků, aby bylo duté vlákno nadýchané a jemné, pak následují OBKRESLOVAČI – ti pomocí osmičkové šablony obkreslí tvar na flís, nedílnou součástí naší minivýroby jsou STŘIHAČI a ŠPENDLÍKÁŘI – jejich úkolem je vystřihnout míčkový polotovar a řádně jej zkompletovat. Pak nastává šicí fáze, přichází na řadu STEHAŘI – míček nastehují a předávají ŠIČCE – to je paní vychovatelka, která míček ušije na šicím stroji. Ale to zdaleka není vše, je třeba ještě z míčku vypárat stehy, tady nastupují PÁRAČI. A blížíme se do finále PLNIČI – jejich cílem je naplnit míček tak, aby bylo dutého vlákna tak akorát. V samotném cíli se zašije otvor, který sloužil k plnění a je HOTOVO.

Není to tak jednoduché, ale když se k šití pustí pěkná hudba, upeče se dobrá buchta a proberou se všechny starosti, které s sebou přináší pubertální svět, jsou z takovéto práce velmi příjemné chvilky.

Pro nás je ovšem největší odměnou nadšení lékařů a hlavně dětí, které v ambulancích či v nemocnicích dostávají za statečnost míčky. Paní doktorky nám občas pošlou fotku spokojených malých pacientů a to je potom pro nás motor, šít dál, dělat „míčkovou laskavost“.

 

Dne 14.11.2017 pořádá školní družina lampiónový průvod. Sraz dětí je ve vestibulu školy v 16:30 hod. a akce bude ukončena cca 17:45 hod. návratem opět do vestibulu školy.

Děti si donesou svůj lampión. Účast rodičů je vítána.

Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje vyhlásilo celokrajskou soutěž s preventivní tématikou v návaznosti na vydání didaktické hry „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“, které se konalo 7.listopadu 2017 v Městském kulturním centru ve Fulneku.

Soutěžila čtyřčlenná družstva z žáků čtvrtých tříd základních škol v Moravskoslezském kraji, celkem se zúčastnilo 15 škol. Naší školu reprezentovali žáci K. Kořenek, L. Vícha, R. Gřešek, J. Kokoř. Soutěž probíhala ve dvou kolech. Z prvního kola postoupilo pět nejúspěšnějších družstev, mezi kterými bylo i družstvo naší školy. V průběhu preventivního dopoledne byl zajištěn doprovodný program – ukázky výcviku služební kynologie, kriminalistické techniky. Ve finále se žáci umístili na krásném druhém místě.  Žákům gratulujeme.

 

Tradice se mají dodržovat, a tak jsme po půl roce opět uspořádali ve školním klubu nocování, tentokrát hororové spojené se zájezdem do Laser Areny Teben v Novém Jičíně.  Laser Game se tradičně setkává s velkou oblibou, o čemž svědčil obrovský zájem.  Celkem 50 dětí bylo rozděleno do 10 týmu po 5 hráčích a vždy 2 týmy se utkaly proti sobě ve 12 minutové hře. Jak se vedlo jednotlivým hráčům i celému týmu, mohli ostatní sledovat na obrazovce.  Kdo zrovna nehrál, mohl vyzkoušet virtuální realitu, videohry, či si dopřát něco dobrého v místní cukrárně. Po návratu do Vítkova jsme se všichni posilnili pizzou, abychom se následně oblékli a namalovali v hororovém duchu.  Každý musel svou masku představit před ostatními. Vrcholem celého nocování byla pochopitelně noční bojová hra, jak jinak než v hororovém stylu. Ráno po snídani a následném úklidu se všichni odebrali domů užít si prodlouženého volna.

 

  

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů, který je věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, je to den, který ukazuje na to, že bychom si měli uvědomit, s čím se musí potýkat senioři. V mládí si nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni staří. A proto Školní družina a školní klub pořádali Zábavné soutěžní odpoledne, konané u příležitosti Dne babiček a dědečků „Jablko nepadá daleko od stromu“  20. 10. 2017 od 15.30 hodin v prostorách školního klubu. Soutěžní odpoledne patřilo babičkám a dědečkům s vnoučaty. Spolu plnili nachystané disciplíny připravené vychovatelkami školní družiny a školního klubu. Například házeli jablka na strom, soustředili se na slalom s kuličkou, hádali zvuky zvířat, procvičili si protiklady, ustlali postel a jiné úkoly zaměřené na známé lidové přísloví. Zastavili jsme čas v dnešní uspěchané době a senioři si užili odpoledne se svými vnoučaty a všichni odcházeli s úsměvem na tváři.

Jelikož máme ve školním klubu řadu nadějných mladých fotbalistů, uspořádali jsme pro ně ve čtvrtek 5. 10. 2017 ve školním klubu turnaj ve fotbale dvojic. Organizátorka turnaje p. vychovatelka Andrea Brijarová a rozhodčí Mgr. Ivo Hasala přivítali celkem 7 týmů, které se střetly systémem každý s každým na 3 minuty. Po odehrání všech zápasů jsme mohli vyhlásit 3 nejlepší a těmi byli:

  1. místo – Ondřej Moravec a Šimon Hučík
  2. místo – Patrik Moravec a Daniel Fabík
  3. místo – Tomáš Šustek a Vojtěch Ondřej

A na závěr si všichni mohli užít sladké odměny  v podobě muffinů, které napekla p. vychovatelka Karína Kopecká.

 

Vážené babičky a dědečkové, milé děti,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na zábavné soutěžní odpoledne,

konané u příležitosti Dne babiček a dědečků

„Jablko nepadá daleko od stromu“,

které se uskuteční v pátek 20. 10. 2017 od 15.30 hodin

v prostorách školního klubu.

„Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým.“ (Charlie Chaplin)

Těšíme se na Vaši účast!

Prázdniny se pomálu chýlí ke svému konci a s nimi i prázdninová činnost školní družiny a školního klubu. V průběhu srpna zorganizovali pedagogové pět příměstských táborů za účasti 135 dětí.  Zaujmout je, je v dnešní době velmi těžké, proto i aktivity jednotlivých příměstských táborů byly pestré, poutavé a uzpůsobeny náročným požadavkům dětí.  Samotná příprava příměstských táborů je velmi náročná, ale spokojenost a radost v dětských očích a velké množství pozitivních ohlasů Vás rodičů, je pro organizátory tou největší odměnou.

 

Chci poděkovat těm, kteří se ujali nelehké role vedoucích příměstských táborů a jejich týmům:

za Hudebně malířský tábor – Lukáši Váňovi (vedoucí), Janě Tvrdé,  Věře Burdíkové a Bc. Radce Kopecké, za Výtvarněturistický tábor – Lence Baroňové (vedoucí), Věře Burdíkové, Janě Frankové a Valérii Křížové, za Rukodělný tábor – Bc. Romaně Novákové (vedoucí), Bc. Ludmile Šromotové, Lukáši Váňovi a Simoně Přecechtělové, za tábor Budu prvňáčkem – Veronice Řehounkové (vedoucí), Markétě Rusňákové, Pavle Maluškové a Simoně Přecechtělové a za tábor Sportovní – Blance Sedlaříkové (vedoucí), Mgr. Petru Molkovi, Mgr. Ivu Hasalovi a Karíně Kopecké.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

V době od 21. 8. – 25. 8. 2017 se ve školní družině uskutečnila „Prázdninová družina pro budoucí prvňáčky“. Zúčastnilo se jí 25 dětí, které se během týdne seznámily s prostorami školy, školní družiny, školního hřiště a zásadami správného chování ve škole.

Týden jsme začali soutěžemi, při kterých se děti seznámily a našly si své kamarády. Chodily si hrát na Rákosníčkovo hřiště, malovaly, tvořily, hledaly poklad v parku a strávily jedno odpoledne na školním hřišti s vodním překvapením.

Krásně strávený týden si všichni užili a přejeme dětem pěkný zbytek prázdnin a hodně štěstí do nové etapy jejich života.

 

Vedoucí tábora Veronika Řehounková a vychovatelky ŠD Markéta Rusňáková, Pavla Malušková, Simona Přecechtělová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 5