příspěvková organizace

Nezařazené

1 2 3 7

Ve středu 13. listopadu 2019 se uskutečnila v rámci projektu JSEMLASKAVEC tradiční Šicí dílna ve školním klubu. Cílem tohoto pracovního odpoledne bylo ušít pro malé pacienty v pediatrických, odborných a zubních ambulancích plyšové hračky (myšky, kočky, míčky a zoubky). Sešli jsme se v hojném počtu téměř 40 účastníků a naše tvůrčí nadšení nebralo konce. Materiál nám dodala firma EMITEX, která s naší školou spolupracuje již léta. Pozvání na akci dostali také lékaři a jejich zdravotní sestřičky. Vzhledem k jejich pracovnímu vytížení se nemohli osobně dostavit, ale poslali nám milé pozdravy a projevy díků formou SMS. Šicí stroje a dobrá nálada se ozývaly do pozdních večerních hodin. Účastníci šicí dílny pak své výrobky dodali lékařům osobně. Všichni měli z této moc pěkné a záslužné akce dobrý pocit. Díky pracovitosti a ochotě pomáhat druhým můžeme s hrdostí říct „ Klubáci jsou laskavci J“.

Karína Kopecká, Blanka Sedlaříková

 

Žáci naší školy se 14. listopadu 2019 účastnili v rámci projektu MAP Vítkovska II, o jehož realizaci se postarala Místní akční skupina Opavsko z. s. 

 

Ve středu 7. listopadu 2019 se uskutečnil ve spolupráci se SVČ Vítkov tradiční Lampionový průvod. Po setmění se děti s rodiči, prarodiči a kamarády vydali na společnou trasu do velkého parku a poté do Transylvánie (zahrada SVČ). Na cestu jim svítily pestrobarevné lampióny a nechyběl ani bedlivý dohled strážníků Městské policie Vítkov. V parku se účastníci setkali s Mavis a Jonathanem, ti celý průvod nasměrovali do hotelu Transylvánie, kde měl hrabě Drákula nemalý problém. Rozutekly se mu strašidla a úkolem dětí bylo, je najít a dovést, aby mohly společně s Drákulou odcestovat na dovolenou. Vše se nakonec podařilo a nadšené děti dostaly také malý dárek a samozřejmě sladkou odměnu. Někteří účastníci průvodu pak pokračovali směrem ke škole, kde byla celá, velmi zdařilá akce, ukončena. 

Pavla Malušková Lukašíková, Markéta Rusňáková

 

  

Půl rok utekl jako voda a nastal čas na další nocování, tentokrát ze záhrobí. Celé nocování jsme zahájili hrou „Lovci duchů“, při které soutěžní týmy hledaly v místním geoparku tajné předměty. Poté jsme se vydali v rámci projektu Šablony II do Ostravy do Zábavního centra Horník, které vyrostlo v místě bývalého stejnojmenného obchodního domu. V rámci projektového dne s názvem „Moderní technologie ve volnočasových aktivitách“ jsme se celé 2 hodiny bavili při laser game, archery game a virtuální realitě. Po návratu do školního klubu nás čekala přehlídka strašidelných masek a tradiční noční hra, tentokrát ve stylu Krvavé Mary. No a ráno po snídani už nezbylo nic jiného než obvyklý úklid a hurá domů těšit se na nocování příští.

Bc. Lukáš Váňa

 

 

„Prarodiče jsou andělé svých vnoučat. Šťasten ten, kdo je má.“

Naše škola se každoročně zapojuje do projektu „72 hodin pro dobrovolnictví“, který letos připadl na termín od 10. do 13. října. V rámci projektu se dobrovolníci pouští do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. Jednou z aktivit, kterou jsme v rámci projektu zrealizovali, bylo zábavné soutěžní odpoledne pro babičky, dědečky a jejich vnoučata s podtitulem „Aktivně aktivní“. V rámci disciplín zaměřených na logiku či zručnost nešlo ani tak o vítězství, jako o pocit příjemně stráveného odpoledne prarodičů se svými vnoučaty. Poděkování patří panu Židkovi za finanční dar, který posloužil k nákupu cen.         

Lukáš Váňa

 

 

 

Ve čtvrtek 12. září 2019 proběhl v Základní škole pro tělesně postižené v Opavě projektový den Spořínci – správné děti zaměřený na finanční gramotnost. Vzhledem k tomu, že s touto školou spolupracujeme už bezmála deset let, nechyběla ani na této akci naše aktivní účast a pomoc.

Slavnostního zahájení se ujali jak organizátoři projektu, tak vedení škol, včetně našeho p. ředitele Mgr. Miroslava Bučánka. Prostory opavské školy a zahrady se pak proměnily ve stanoviště s různými úkoly, jak vědomostními, tak pohybovými. Devatenáct našich žáků pomáhalo opavským kamarádům plnit tyto úlohy zaměřené především na finanční gramotnost. Děti společně sestavovaly například zdravý jídelníček, zdolávaly nástrahy nákupu přes internet, probraly nákup v supermarketech, třídily správně odpad, počítaly atd.

Během celého dopoledne provázel děti myšák Mickey Mouse a myška Minnie, v jejichž kostýmech se potili naši žáci Standa a Matěj. Nadšení školkových dětí, ale také dětí ze Základní školy pro tělesně postižené bylo veliké. Slavné postavičky znají z televizních obrazovek, a tak jim jejich přítomnost vykouzlila úsměvy na tvářích.

Celé dopoledne se neslo v duchu přátelství a poznání. Naši žáci si znovu ověřili, že není v životě člověka nic důležitějšího než zdraví. Především svou pomocí dokázali, že mají srdce na pravém místě a že dokáží svou empatií a laskavostí udělat radost těm, kterým osud do vínku zdraví nedal.

Poděkování patří našim žákům, ale také hlavní vychovatelce Karíně Kopecké a paní vychovatelce Janě Frankové, které se aktivně podílely na organizaci celé akce ve spolupráci s pořadateli. Těšíme se na další společnou spolupráci.

Karína Kopecká, Mgr. Miroslav Bučánek

 

1 2 3 7