příspěvková organizace

Nezařazené

1 2 3 8

Účastníci školního klubu se v letošním roce přihlásili do soutěže „Brána k druhým“.

Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let.

Náš tým se přihlásil s projektem „Klubáci dětem“. Již řadu let šijeme hračky pro děti hospitalizované v nemocnicích, ale také pro malé pacienty v pediatrických či odborných ambulancích. Malí pacienti tak mají díky našim výrobkům motivaci překonat případný strach z lékařů či lékařských výkonů. Každoročně organizujeme šicí dílnu, kde jsou zváni lékaři obdarovaných ambulancí i nemocnic. Další tradiční dobrovolnickou aktivitou je pravidelná návštěva Základní školy pro tělesně postižené v Opavě. Tam jezdí naše skupina na vánoční, velikonoční dílny a nově také na projektový den týkající se finanční gramotnosti.

Koncem prosince 2019 vyhodnotila devítičlenná porota týmy, které se s největším počtem bodů zúčastnily slavnostního setkání v Praze.

V kategorii dětí do 18 let bylo přihlášeno celkem 62 týmů. Náš tým Klubáků obsadil v celkovém hodnocení krásné 19 místo.

Karína Kopecká, vedoucí vychovatelka

Ve středu 11. 12. 2019 se uskutečnil v prostorách školního klubu tradiční Vánoční jarmark. Účastníci školního klubu již s předstihem vyráběli různé vánoční dekorace, pekli dobroty a pilně se připravovali na ten pravý předvánoční den. Vše vypuklo v dopoledních hodinách, kdy se chodba školního klubu proměnila v jarmarkovou nádheru. Pozvání vytvořit si svůj stánek přijaly také kolegyně vychovatelky, maminky našich klubáků i kamarádky, které tvořily se svými dětmi doma. V gymnastickém sále hráli koledy pan Leoš Váňa a pan Lukáš Váňa a nejen klubáci si s nimi s chutí zazpívali. Byl připraven i nealkoholický punč a nechyběli ani voňavé perníčky. Fotokoutek byl v letošním roce ve stylu nebe a starali se o něj dva krásní andělé.

Náš tradiční Jarmark dopadl nad očekávání a my jsme rádi, že jsme našimi výrobky a společnou akcí vykouzlili úsměvy na tvářích návštěvníků.

Andrea Brijarová, Karína Kopecká

 

         

Dne 12. 12. 2019 se v družinách nad jídelnou uskutečnily Vánoční dílny pro účastníky školní družiny, jejich rodiče, prarodiče a kamarády. Letos jsme odstartovali tvoření divadelním vystoupením Ledové království v podání dramatického kroužku. Návštěvníci se vydali tvořit krásná vánoční přání, sádrové odlitky, andělská křídla, svícny nebo si mohli zakoupit hotové výrobky. Za poslechu vánočních koled jsme strávili odpoledne v příjemné atmosféře. Děkujeme všem, kteří svou účastí pomohli navodit krásnou vánoční náladu.

Veronika Řehounková

 

 

Ve středu 13. listopadu 2019 se uskutečnila v rámci projektu JSEMLASKAVEC tradiční Šicí dílna ve školním klubu. Cílem tohoto pracovního odpoledne bylo ušít pro malé pacienty v pediatrických, odborných a zubních ambulancích plyšové hračky (myšky, kočky, míčky a zoubky). Sešli jsme se v hojném počtu téměř 40 účastníků a naše tvůrčí nadšení nebralo konce. Materiál nám dodala firma EMITEX, která s naší školou spolupracuje již léta. Pozvání na akci dostali také lékaři a jejich zdravotní sestřičky. Vzhledem k jejich pracovnímu vytížení se nemohli osobně dostavit, ale poslali nám milé pozdravy a projevy díků formou SMS. Šicí stroje a dobrá nálada se ozývaly do pozdních večerních hodin. Účastníci šicí dílny pak své výrobky dodali lékařům osobně. Všichni měli z této moc pěkné a záslužné akce dobrý pocit. Díky pracovitosti a ochotě pomáhat druhým můžeme s hrdostí říct „ Klubáci jsou laskavci J“.

Karína Kopecká, Blanka Sedlaříková

 

Žáci naší školy se 14. listopadu 2019 účastnili v rámci projektu MAP Vítkovska II, o jehož realizaci se postarala Místní akční skupina Opavsko z. s. 

 

Ve středu 7. listopadu 2019 se uskutečnil ve spolupráci se SVČ Vítkov tradiční Lampionový průvod. Po setmění se děti s rodiči, prarodiči a kamarády vydali na společnou trasu do velkého parku a poté do Transylvánie (zahrada SVČ). Na cestu jim svítily pestrobarevné lampióny a nechyběl ani bedlivý dohled strážníků Městské policie Vítkov. V parku se účastníci setkali s Mavis a Jonathanem, ti celý průvod nasměrovali do hotelu Transylvánie, kde měl hrabě Drákula nemalý problém. Rozutekly se mu strašidla a úkolem dětí bylo, je najít a dovést, aby mohly společně s Drákulou odcestovat na dovolenou. Vše se nakonec podařilo a nadšené děti dostaly také malý dárek a samozřejmě sladkou odměnu. Někteří účastníci průvodu pak pokračovali směrem ke škole, kde byla celá, velmi zdařilá akce, ukončena. 

Pavla Malušková Lukašíková, Markéta Rusňáková

 

  

1 2 3 8