příspěvková organizace

Nezařazené

V týdnu od 23. – 27. července proběhl na budově nižšího stupně Středověký příměstský letní tábor. Žáci   se seznámili s heraldikou, se základy drhání, drátování a výrobou papíru. Vyrobili si náramky z korálků, náušnice, lapače, drhaný náhrdelník, závěsný středověký ornament z drátu. Vyzkoušeli si psaní brkem, malování erbu. Nechyběl ani výlet do Hradce nad Moravicí, kde se seznámili se středověkou hostinou         a kuchyní ,a také turistický výlet na zříceninu Vikštejn, kde prozkoumali sklepy a tamní prostory, které poté malovali.  Žáci měli radost ze svých výrobků a se znalostmi, které si během tábora osvojili. Nechyběly návštěvy školního hřiště a oblíbená hra na schovávanou. Žáky provázely celý týden paní vychovatelky – Jana Tvrdá a Romana Nováková a paní asistentky – Věra Burdíková a Pavla Vymětalová. Všem děkuji.

Ludmila Šromotová – vedoucí tábora

Hlavní prázdniny jsou sice v plném proudu, naše táborová činnost ale pokračovala táborem „Active English Week“. V termínu od 16. do 20. července 2018 naši školu navštívili dva lektoři (rodilí mluvčí angličtiny) z jazykové školy SIDAS ze slovenských Košic, kteří zábavnou formou (hry, pohádky apod.) zlepšovali angličtinu u dětí. Byly vytvořeny dvě skupiny (1. – 3. třída a 4. – 5. třída), ve kterých lektoři s dětmi pracovali. Veškeré aktivity probíhaly v prostorách budovy nižšího stupně a na školním hřišti. Aby si děti během tábora mohli od angličtiny také na chvíli odpočinout, připravili jsme pro ně tvoření náramků přátelství a lapače snů, což se jim velice líbilo. Tábor byl zakončen předáním sladkých odměn a certifikátů o účasti. Poděkování patří ředitelce školy Mgr. Blance Váňové, která tento tábor s jazykovou školou vyjednala a paním asistentkám Barboře Valové, Věře Burdíkové a Květoslavě Krátké, které byly věrnými pomocnicemi během celého týdne.

Lukáš Váňa, vedoucí tábora

 

Dne 15. 6. 2018 proběhla v prostorách Školního klubu poslední celodružinová akce v tomto školním roce „Den otců aneb Superman“. Tradiční zábavné odpoledne bylo výzvou všem tatínkům a jejich dětem. Ti si nejen společně zasportovali, ale především překonali společnými silami disciplíny zaměřené na znalosti, souhru, rychlost, sílu i vytrvalost. Při zdolávání úkolů se naplno projevila soutěživost a snaha zvítězit, vždyť ceny od sponzorů byly krásné a lákavé. Děkujeme touto cestou panu Žídkovi, firmě INSPORTLINE  Vítkov i Zapsanému spolku Klub rodičů a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce.

 

Tábor se koná od 20. do 24. srpna 2018.

Děti si s sebou přinesou:

 • přezůvky (papuče)
 • láhev na pití
 • ranní a odpolední svačinku
 • pokrývku hlavy (šátek, kšiltovku)

Obědy jsou zajištěny.

Přihlášku a platbu na tábor „Budu prvňáčkem“ odevzdat nejpozději do 29. 6. 2018. 

 

Pavla Malušková, vedoucí tábora

Tábor „Active English Week“ se neuskuteční ve školním klubu, ale v budově 1. stupně v dolní družině (u p. Sedlaříkové a p. Tvrdé) z důvodu rekonstrukce toalet. Vstup do budovy bude zaměstnaneckým vchodem u pumpy. Děkuji za pochopení.

Lukáš Váňa, vedoucí tábora

Ke Dni dětí uspořádala školní družina v budově nižšího stupně Soutěžní odpoledne s názvem „Máme rádi zvířata“. Jak napovídá název, soutěže se týkaly zvířat – žáci si procvičili paměť a znalosti zvířat podle obrázků a zvuků, zahráli si na tučňáky, čápy a klokany, u kterých se zapotili a zasmáli. Odpoledne bylo zakončeno v podvečer párkem v rohlíku a odměněním družstev.

V úterý 13. 3. 2018 si skupina 6 žáků naší školy za doprovodu p. vychovatelky Jany Frankové udělala menší výlet do Fulneku, kde se zúčastnili soutěže v Sudoku. Žáci byli úspěšnými řešiteli základního kola, které proběhlo v průběhu měsíce února ve školním klubu . V nabité konkurenci se Kristýně Sztefkové ze VII. B podařilo obsadit 3. místo, za což ji pochopitelně náleží obrovská gratulace. I ostatní žáci se v soutěži rozhodně neztratili, což je jasným důkazem, že má smysl účastnit se jí i nadále. Všem zúčastněným blahopřejeme a Sudoku zdar.

kategorie A

 1. místo: Adriana Orlíková (ZŠ a MŠ TGM FULNEK)
 2. místo: Veronika Mocová (ZŠ a MŠ TGM FULNEK)
 3. místo: Veronika Böhmová (ZŠ JAK FULNEK)

kategorie B

 1. místo: Anna Seligová (ZŠ a MŠ Komenského Bílovec)
 2. místo: David Kohut (ZŠ a MŠ Komenského Bílovec)
 3. místo: Kristýna Sztefková (ZŠ a G Vítkov)

kategorie C

 1. místo: Vendula Lindovská (ZŠ a MŠ Komenského Bílovec)
 2. místo: Kateřina Machalová (ZŠ a MŠ Komenského Bílovec)
 3. místo: Alena Beránková (ZŠ a MŠ TGM FULNEK)