Družina a klub

Ani letos o hlavních prázdninách školní družina a školní klub nezahálejí a pořádají tradiční příměstské tábory. Ten první s názvem hudebně-malířský se uskutečnil od 31. 7. do 4. 8. 2017 a byl určen dětem 1. – 5. třídy. V rámci výtvarných činností děti pastelem ztvárnily jednotlivé živly (oheň, vodu, vítr, Zemi a kov). V hudbě si děti vyzkoušely své znalosti hudebních nástrojů a jejich zvuků, seznámili se s netradičními hudebními nástroji (didgeridoo, panova flétna, africké bubínky) a oblíbenou činností se stalo karaoke. Ve čtvrtek nás čekal výlet na Františkův Dvůr, kde jsme navštívili místní hřebčín a svezli se na koních. Po návratu se uskutečnila soutěž o talent tábora, do které se zapojily téměř všechny děti. Večer na nás čekalo opékání špekáčků a přespání ve školní družině. V pátek děti odložily obyčejné výkresy, vzaly malé malířské plátno a vytvořily nádherné stromy, které budou vystaveny v prostorách školy. Vyhodnocení soutěží, talentu a předání odměn se pak stalo krásnou tečkou za celým táborem, který jsme si všichni moc užili.

Lukáš Váňa, vedoucí tábora