Družina a klub

Prázdniny se pomálu chýlí ke svému konci a s nimi i prázdninová činnost školní družiny a školního klubu. V průběhu srpna zorganizovali pedagogové pět příměstských táborů za účasti 135 dětí.  Zaujmout je, je v dnešní době velmi těžké, proto i aktivity jednotlivých příměstských táborů byly pestré, poutavé a uzpůsobeny náročným požadavkům dětí.  Samotná příprava příměstských táborů je velmi náročná, ale spokojenost a radost v dětských očích a velké množství pozitivních ohlasů Vás rodičů, je pro organizátory tou největší odměnou.

 

Chci poděkovat těm, kteří se ujali nelehké role vedoucích příměstských táborů a jejich týmům:

za Hudebně malířský tábor – Lukáši Váňovi (vedoucí), Janě Tvrdé,  Věře Burdíkové a Bc. Radce Kopecké, za Výtvarněturistický tábor – Lence Baroňové (vedoucí), Věře Burdíkové, Janě Frankové a Valérii Křížové, za Rukodělný tábor – Bc. Romaně Novákové (vedoucí), Bc. Ludmile Šromotové, Lukáši Váňovi a Simoně Přecechtělové, za tábor Budu prvňáčkem – Veronice Řehounkové (vedoucí), Markétě Rusňákové, Pavle Maluškové a Simoně Přecechtělové a za tábor Sportovní – Blance Sedlaříkové (vedoucí), Mgr. Petru Molkovi, Mgr. Ivu Hasalovi a Karíně Kopecké.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy