příspěvková organizace

Dne 12. prosince 2017 byly pro rodiče a děti ve spolupráci s neziskovou společností SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. připraveny vánoční dílničky. S rodiči a žáky dvou oddělení školní družiny jsme se v předvánočním shonu sešli, abychom se v tomto čase pozastavili a věnovali se chvíli přípravě vánočních ozdob. Kouzelnou atmosféru Vánoc doplňovaly známé i méně známé koledy a sladké pohoštění.  Děkujeme za tuto pohodu p. Blance Sedlaříkové a p. Janě Tvrdé, které nám také poskytly prostory školní družiny a vše krásně připravily. Tento workshop se uskutečnil v rámci projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji.