příspěvková organizace

Jako každoročně, i letos připravila jednotlivá oddělení školní družiny pro své žáky a rodiče Vánoční dílny. Všichni zúčastnění si tak mohli vlastnoručně vyrobit dekorace, které určitě zkrášlily jejich vánoční domovy. V každém oddělení to vonělo jinak, u jedněch převládala vůně jehličí, jinde vonělo koření nebo barvičky, kterými se vyráběly plovoucí svíčky, ale všude vládla ta pravá vánoční pohoda a radost.