příspěvková organizace

Rada města Vítkova svým usnesením č. 292/7 ze dne 19. 2. 2019 souhlasila s uzavřením školní družiny za předpokladu, že počet přihlášených klesne pod deset. Podmínka byla naplněna, proto po dobu jarních prázdnin od 11. března do 15. března nebude školní družina v provozu.

 

Mgr. Miroslav Bučánek                                                                                                                             

ředitel školy