příspěvková organizace

Ve čtvrtek 12. září 2019 proběhl v Základní škole pro tělesně postižené v Opavě projektový den Spořínci – správné děti zaměřený na finanční gramotnost. Vzhledem k tomu, že s touto školou spolupracujeme už bezmála deset let, nechyběla ani na této akci naše aktivní účast a pomoc.

Slavnostního zahájení se ujali jak organizátoři projektu, tak vedení škol, včetně našeho p. ředitele Mgr. Miroslava Bučánka. Prostory opavské školy a zahrady se pak proměnily ve stanoviště s různými úkoly, jak vědomostními, tak pohybovými. Devatenáct našich žáků pomáhalo opavským kamarádům plnit tyto úlohy zaměřené především na finanční gramotnost. Děti společně sestavovaly například zdravý jídelníček, zdolávaly nástrahy nákupu přes internet, probraly nákup v supermarketech, třídily správně odpad, počítaly atd.

Během celého dopoledne provázel děti myšák Mickey Mouse a myška Minnie, v jejichž kostýmech se potili naši žáci Standa a Matěj. Nadšení školkových dětí, ale také dětí ze Základní školy pro tělesně postižené bylo veliké. Slavné postavičky znají z televizních obrazovek, a tak jim jejich přítomnost vykouzlila úsměvy na tvářích.

Celé dopoledne se neslo v duchu přátelství a poznání. Naši žáci si znovu ověřili, že není v životě člověka nic důležitějšího než zdraví. Především svou pomocí dokázali, že mají srdce na pravém místě a že dokáží svou empatií a laskavostí udělat radost těm, kterým osud do vínku zdraví nedal.

Poděkování patří našim žákům, ale také hlavní vychovatelce Karíně Kopecké a paní vychovatelce Janě Frankové, které se aktivně podílely na organizaci celé akce ve spolupráci s pořadateli. Těšíme se na další společnou spolupráci.

Karína Kopecká, Mgr. Miroslav Bučánek