příspěvková organizace

Příměstské tábory jsou splatné do konce května 2020 (Sportovní tábor do konce června 2020) na účet školy 19-8388410247/0100, do zprávy pro příjemce napište: Název příslušného tábora + jméno a příjmení dítěte, variabilní symbol je prvních 6 číslic z rodného čísla dítěte. Neplaťte prosím v hotovosti.  

Kapacita táborů je 25 dětí. 

Závazná přihláška na příměstský tábor 2020