příspěvková organizace

14. 2. 2020 jsme uspořádali pro klubáky Noc v kině. Inspiroval nás známý film „Noc v muzeu“ a v tomto duchu se také vedl celý program. Podmínkou účasti bylo přijít v převleku filmové postavy. Kreativita a nápaditost dětí byla úžasná. Mohli jsme tak shlédnout nejen pohádkové bytosti, ale také seriálové a filmové hrdiny. Po příchodu do kina byli účastníci rozděleni do 4 týmů. Prvním úkolem byla velká novinářská konference, kdy do horkého křesla zasedl správce kina pan František Smýkal, který čelil zvídavým dotazům dětských novinářů. Celé konferenci předcházela také anketa všech týmů ve městě. S výsledkem ankety, týkající se právě vítkovského kina a spokojenosti občanů s ním, mladí novináři pana Smýkala seznámili. Po konferenci nastala pravá zábava. Naše pozvání přijala paní vychovatelka Blanka Sedlaříková, která si s dětmi zahrál hru „Hádej kdo jsem“. Přišla na pódium zahalena pod plachtou a v rukou držela kartičky ANO, NE. Děti měly za úkol jednoduchými otázkami přijít na to, koho jsme si vlastně do kina pozvali. Další zábavou byly hry ze známé partičky (nespokojený režisér, párty) a došlo také na samotné představení filmových hrdinů a jejich převleků. Mezi hlavními hadači byla také paní vedoucí kultury Daniela Olbertová, která pro děti připravila krásné odměny. A jaké by to bylo zábavné odpoledne v kině bez filmu? Film „Pokémon: Detektiv Pikachu“ navodil tu správnou atmosféru na další zábavu v prostorách kina, jimiž byla klasická schovávaná a také strašidelná noční hra. V ní měli účastníci nelehký úkol. Najít mezi sedadly v šeru indicie, které je přivedou k názvu komedie století „S tebou mě baví svět“. Téměř všem se úkol povedl a my jsme se mohli s dobrým pocitem přemístit do školního klubu, kde nás čekalo už jen přespání a oblíbený ranní úklid.

Karína Kopecká, Andrea Brijarová