příspěvková organizace

Vážení rodiče,

připomínáme, že v týdnu od 11. do 15. 5. 2020 proběhne vybírání přihlášek do školní družiny a školního klubu, bližší informace zde.

Žáci budoucích 5. tříd (letošních 4. tříd) budou mít svá oddělení v prostorách školního klubu, ale jakožto žáci 1. stupně stále spadají pod školní družinu, tudíž je nutné vyplnit přihlášku do školní družiny a zaplatit celoroční poplatek 500,- Kč

Ti, kteří ještě nezaplatili sportovní tábor, nemusí zatím platit (původní termín splatnosti do konce května neplatí) a mohou vyčkat na definitivní rozhodnutí ohledně termínu tábora, případně jeho úplného zrušení.