příspěvková organizace

Provozní doba družiny: 6.15 – 7.45 a 11.30 – 16.30

Provozní doba školního klubu: 6.30 – 7.45 a 12.30 – 16.30 (úterý a pátek od 11.30 – 16.30)

Telefon na hlavní vychovatelku: 556 300 455
Telefon na školní družinu nad jídelnou: 556 300 229
Telefon na školní družinu v budově 1. stupně: 556 303 396
Telefon do školního klubu: 556 300 455

Vychovatelky školní družiny

1. oddělení Valérie Křížová
2. oddělení Lenka Baroňová
3. oddělení Pavla Malušková Lukašíková
4. oddělení Veronika Řehounková
5. oddělení Markéta Rusňáková
6. oddělení Bc. Romana Nováková
7. oddělení Bc. Ludmila Šromotová
8. oddělení Blanka Sedlaříková
9. oddělení Jana Tvrdá
10. oddělení Jana Franková
11. oddělení Andrea Brijarová

Vychovatelé školního klubu

Karína Kopecká (vedoucí vychovatelka)
Lukáš Váňa

Všechny výše uvedené zaměstnance lze kontaktovat na pracovním mailu, vždy ve tvaru jmeno.prijmeni@zsgvitkov.cz.

Odlišná mailová adresa: pavla.maluskova.lukasikova@zsgvitkov.cz

Vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program družiny a klubu