Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V úterý 13. 3. 2018 si skupina 6 žáků naší školy za doprovodu p. vychovatelky Jany Frankové udělala menší výlet do Fulneku, kde se zúčastnili soutěže v Sudoku. Žáci byli úspěšnými řešiteli základního kola, které proběhlo v průběhu měsíce února ve školním klubu . V nabité konkurenci se Kristýně Sztefkové ze VII. B podařilo obsadit 3. místo, za což ji pochopitelně náleží obrovská gratulace. I ostatní žáci se v soutěži rozhodně neztratili, což je jasným důkazem, že má smysl účastnit se jí i nadále. Všem zúčastněným blahopřejeme a Sudoku zdar.

kategorie A

  1. místo: Adriana Orlíková (ZŠ a MŠ TGM FULNEK)
  2. místo: Veronika Mocová (ZŠ a MŠ TGM FULNEK)
  3. místo: Veronika Böhmová (ZŠ JAK FULNEK)

kategorie B

  1. místo: Anna Seligová (ZŠ a MŠ Komenského Bílovec)
  2. místo: David Kohut (ZŠ a MŠ Komenského Bílovec)
  3. místo: Kristýna Sztefková (ZŠ a G Vítkov)

kategorie C

  1. místo: Vendula Lindovská (ZŠ a MŠ Komenského Bílovec)
  2. místo: Kateřina Machalová (ZŠ a MŠ Komenského Bílovec)
  3. místo: Alena Beránková (ZŠ a MŠ TGM FULNEK)

 

 

 

Půl rok utekl jako voda a opět přišel čas na mezi klubáky tolik oblíbené nocování, tentokrát ve sportovním duchu. Pozvání přijal pan učitel Mgr. Ivo Hasala, který coby rozhodčí odpískal fotbalové zápasy na školním hřišti, nejprve mezi kluky, poté mezi holkami. Po krátkém ohřátí se ve školním klubu jsme opět vyrazili ven. Všichni měli za úkol přinést si jamajský bob, tedy lopaty, boby, pytle, zkrátka něco, na čem budou jezdit z kopce dolů. Zatímco se někteří bavili ježděním, ostatní večeřeli v pizzerii. Po návratu do klubu proběhla promenáda sportovců, kdy k vidění byli fotbalisti, tenistky či potápěč. No, a nakonec došlo i na tradiční noční hru, tentokrát nazvanou Stopy hrůzy.

 

 

Páteční odpoledne ve školním klubu se dne 9. února 2018 neslo v duchu „Rytířského klání“, kdy soutěžily sourozenecké dvojice.  Zdolat 9 nelehkých disciplín si přišlo bezmála 50 nadšených sourozenců. Při jejich plnění se ukázalo, jak jsou společně sehraní, jak si umí vzájemně pomoci, jak jsou dovední a jaké mají znalosti. Děti si ještě před soutěží mohly doma vyrobit vlastní rodinný erb, za nějž dostaly do startovací listiny body navíc. Nejúspěšnější sourozenecké dvojice byly odměněny cenami, které z velké části do soutěže věnoval Seven sport s.r.o., dále pan Hutník a paní Dittrichová. Tato akce pro „správné sourozence“ se povedla, děti byly spokojené a těší se na další soutěže, které pro ně brzy připravíme.

Blanka Sedlaříková a Jana Tvrdá

 

V letošním školním roce pořádají školní družina a školní klub tyto příměstské tábory:

Přihlášku a platbu na tábor „Budu prvňáčkem“ odevzdat nejpozději do 29. 6. 2018. 

Kouzelnický tábor je již plně obsazen.
Sportovní tábor je již plně obsazen.
Active English Week je již plně obsazen.
Na středověký tábor zbývá 11 míst.

Závazná přihláška na příměstský tábor 2018

Je již nepsanou tradicí, že se žáci naší školy podílí na Vánočních dílnách v Základní škole pro tělesně postižené žáky v Opavě. Ani letos tomu nebylo jinak a skupinka žáků vyrazila autobusem do Opavy, kde na ně již čekalo vedení školy, paní učitelky a především natěšení kamarádi. Ve vánočně připraveném gymnastickém sále si nejprve všichni zazpívali koledy, popřáli si hodně štěstí, zdraví a pohody a pak už se začalo tvořit. Žáci naší školy si pro děti připravili výrobu vánočních skřítků a stromečky z odličovacích tampónků. Tamním dětem se výroba opravdu líbila, což dokazovaly nekonečné fronty u našich stolečků. I my jsme dětem popřály spokojené a šťastné svátky a vydali jsme se s dobrým pocitem zpět domů.

 

Jako každoročně, i letos připravila jednotlivá oddělení školní družiny pro své žáky a rodiče Vánoční dílny. Všichni zúčastnění si tak mohli vlastnoručně vyrobit dekorace, které určitě zkrášlily jejich vánoční domovy. V každém oddělení to vonělo jinak, u jedněch převládala vůně jehličí, jinde vonělo koření nebo barvičky, kterými se vyráběly plovoucí svíčky, ale všude vládla ta pravá vánoční pohoda a radost.

V předvánočním čase se malé tanečnice ze školní družiny sešly v tělocvičně školy, abychom ukázaly rodičům a prarodičům, co všechno se za půl roku naučily. Rodičů, prarodičů i příznivců tance se nakonec sešlo tolik, že zbýval jen nepatrný prostor na samotné tančení. Ale nikoho to neodradilo a výkon tanečnic byl excelentní. K jednomu tanci byli vyzváni také rodinní příslušníci. I oni se úkolu zhostili se ctí.  Krásné společné odpoledne zakončil dlouhý a upřímný potlesk, který motivoval malé tanečnice k dalším výkonům v následujícím roce.

Dne 12. prosince 2017 byly pro rodiče a děti ve spolupráci s neziskovou společností SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. připraveny vánoční dílničky. S rodiči a žáky dvou oddělení školní družiny jsme se v předvánočním shonu sešli, abychom se v tomto čase pozastavili a věnovali se chvíli přípravě vánočních ozdob. Kouzelnou atmosféru Vánoc doplňovaly známé i méně známé koledy a sladké pohoštění.  Děkujeme za tuto pohodu p. Blance Sedlaříkové a p. Janě Tvrdé, které nám také poskytly prostory školní družiny a vše krásně připravily. Tento workshop se uskutečnil v rámci projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji.