příspěvková organizace

Lukáš Váňa

V neděli 4. 2. 2018 jsme se vydali s žáky devátých tříd a žáků střední školy na Dolní Moravu, abychom zde zdokonalili už protřelé, či zasvětili nové, zájemce o lyžařský a snowboardový sport. V průběhu týdne se nám vystřídalo snad veškeré možné počasí, ale to neubralo dětem od zápalu a chuti se něco nového naučit. V pátek jsme odjeli obohaceni o zážitky ze sjezdovky, bobové dráhy, stezky v oblacích i každovečerních přednášek a společných her. Tak snad zase za rok na Dolní Moravě, nebo někde výš?

Tomáš Kaluža

 

Clipboard03

 

V pátek dne 16. 2. 2018 se konala na naší škole akce „Hasík,“ které se zúčastnily třídy 6. A, 6. B, 6. C a prima.

Tuto besedu, která je součástí projektu Ochrana člověka za mimořádných okolností, pořádali pro naše žáky členové místního požárního sboru ve Vítkově.

Žáci vzpomínali, kde všude hasiči pomáhají a zachraňují životy. Následně si zopakovali důležitá telefonní čísla. Poté si zkoušeli s hasiči zkušební hovory, kdy hlásili požár domu, havárii auta atd. Zopakovali si také správný postup při požáru budovy a jak a kdy používat hasicí přístroje.

Všem šesťákům se tato akce velmi líbila a už se těší na slíbenou prohlídku hasičské zbrojnice.

Mgr. Hana Halamíčková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V pátek 16. 2. 2018 proběhlo školní kolo 40. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Před odbornou porotou (Mgr. Milena Mačáková, Mgr. Kamila Kokešová a Miroslav Bučánek) a žákovskou porotou (Eliška Janečková, Daniel Kolesa, Iva Kalinová, Marcela Křížová, Štěpánka Fajkusová, Kryštof Wojnarowský a Apolena Moravcová) vystoupilo 12 studentů sexty a septimy s 11 soutěžními pracemi z 5 oborů.

Odborná porota udělila v oboru 4. Biologie 1. místo Kristýně Kolduškové (práce Etologie a chov rhodéského ridgebacka). V oboru 6. Zdravotnictví 1. místo Alexandře Zemanové (práce Problematika dentální hygieny aneb jak na zvýšenou kazivost zubů) a 2. místo Janu Kundrátovi (práce Maligní melanom jako nejzhoubnější nádor kůže), Lence Mikové a Ondřeji Chřibkovi (práce Očkování aneb hazard se zdravím dítěte). V oboru 13. Ekonomika a řízení získal 1. místo Alexandr Pisani (práce Problematika státních bailoutů). V oboru 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 1. místo získala Ivona Marie Repková (práce Koloidním zlatem k vyšší inteligenci), 2. místo Klára Sucháčková (práce Exprese o táborové hře s aspekty Stanfordského vězeňského experimentu), Anežka Šrubařová (práce Vliv pobytu v nemocnici na psychiku dětí a mladistvých) a Martina Maléřová (práce Alkoholismus a jeho příčiny, průběh a následky). 3. místo získala Sára Šromová (práce Strach, úzkost, fobie a jak nás determinují v běžném životě). V oboru 16. Historie získala 1. místo Adéla Kalužová (práce Život v internačním táboře Vítkov. Odsun německé rodiny Klatt v roce 1946).

Do okresního kola postupují tito soutěžící: Kristýna Koldušková, Alexandra Zemanová, Alexandr Pisani, Ivona Marie Repková, Adéla Kalužová, Jan Kundrát, Lenka Miková, Ondřej Chřibek a Klára Sucháčková.

Žákovská porota, složená ze zástupců žáků 9. ročníků základní školy, udělila 1. místo Martině Maléřové, 2. místo Adéle Kalužové a 3. místo Janu Kundrátovi a Alexandru Pisanimu.

Všem soutěžcím děkujeme za účast ve školním kole a postupujícím přejeme hodně štěstí a úspěchů ve vyšších kolech.

Za odbornou porotu školního kola SOČ Mgr. Miroslav Bučánek

 

2017 02-16 Školní kolo SOČ (1) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (2) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (3) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (4) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (5) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (6) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (7) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (8) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (9) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (10) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (11) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (12) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (13) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (14)

V této části CO2 ligy jsme měli za úkol zjistit důležité informace o přírodních katastrofách a změnách v biotopech, které nás mohou ohrožovat. Dále zmapovat situaci v minulosti prostřednictvím rozhovorů s pamětníky, zhotovit graf analýzy zranitelnosti a vymyslet informační leták pro veřejnost o dané problematice.  Dozvěděli jsme se nové zajímavosti ohledně skleníkového efektu a přírodních pohromách (sucha, přívalové deště, vichřice, požáry), které ovlivňují naši planetu. Pomocí týmové spolupráce jsme vypracovali všechny potřebné úkoly a pokusili jsme se zvládnout také některé nepovinné úkoly. Rovněž jsme zhotovili novou informační nástěnku s analýzou zranitelnosti města Vítkov. Téma, které jsme v této etapě řešili, nás všechny velmi zaujalo a obohatilo o nové poznatky a vědomosti.

Za Ekokomisaře z VI. G Patrik Lamatschek

 

Tvorba Analýzy zranitelnosti (1)Tvorba nástěnkyEkopředsevzetí pro rok 2018

V rámci projektu „Marketing a propagace Slezské univerzity“ probíhala v době od 5. září do 30. listopadu 2017 na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné esejistická soutěž pro žáky středních škol. Zájemci měli možnost vybrat si některé z pěti vyhlášených témat z oblasti informatiky, cestovního ruchu, financí, marketingu a ekonomiky. O vítězích pak rozhodovala porota složená ze zástupců odborníků v dané oblasti.

Velmi nás potěšilo zjištění, že ze čtyř zaslaných esejí se na vítězných příčkách umístily hned tři práce žáků sexty.

Téma:   Je hypotéka správnou volbou k vlastnímu bydlení?

Alexandr Pisani               1. místo

Téma:   Jaká nás čeká budoucnost v nakupování?

Ivona Marie Repková    2. místo

Téma:   Umíte si představit svůj život bez internetu a mobilu?

Lucie Pšenicová              3. místo

 

Hodnotné ceny si žáci převzali osobně dne 23. ledna 2018 v Karviné.

Mgr. Andrea Mášová

 

Soutěž

V minulém týdnu proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády 2018. Soutěže se zúčastnilo celkem 176 žáků ve čtyřech kategoriích. Vítězstvím si postup do okresního kola zajistili – v kategorii A Tereza Kokořová, v kategorii B Vojtěch Vašátko, v kategorii C Denis Přikryl a z kategorie D (střední školy) postupují první dva Jan Juroška a Matěj Volný.

Výsledky: Kategorie A:

1. Tereza Kokořová, 1.G, 38 bodů

2. Adam Karlík, 1.G, 36,5 bodů

3. Daniel Zeisberger, 1.G, 34 bodů

Kategorie B:

1. Vojtěch Vašátko, 2.G, 24,5 bodů

2. Lucie Konečná, 2.G, 23,5 bodů

3. Aleš Till, 2.G, 23 bodů

Kategorie C:

1. Denis Přikryl, 4.G, 34 bodů

2. Kryštof Wojnarowský, 9.A, 30 bodů

3. Lenka Söllösy, 4.G, 29 bodů

Kategorie D:

1. Jan Juroška, 8.G, 39,5 bodů

2. Matěj Volný, 7.G, 36,5 bodů

3. Anežka Šrubařová, 6.G, 30,5 bodů

Tomáš Kaluža