příspěvková organizace

Lukáš Váňa

Organizace Nebuď oběť, zabývající se riziky internetu, pořádala již 6. ročník žákovského  sympozia na téma Nebezpečí virtuální sítě. Tento rok se poprvé zúčastnila i naše škola. 4. prosince  se tedy na cestu do Ostravy vydalo celkem deset žáků z žákovského parlamentu základní školy i gymnázia. Akce se konala v krásných prostorách Krajského úřadu. Úkolem žáků bylo vytvořit prezentaci týkající se nebezpečí virtuálních sítí. Tohoto závazku se se ctí zhostili gymnazisté Jan Leher a Jiří Zwesper. Zvolená témata našich žáků byla kyberbezpečnost a problematika hoaxu. Celkem jsme mohli zhlédnout deset prezentací z různých škol Moravskoslezského kraje a všechny byly velmi zajímavé, užitečné i poučné. Účastníci získali informace například o kyberbezpečnosti, kyberšikaně, digitální demenci, hoaxech a fake news, ale třeba i o Cambridge analytice a mnoho dalších. Po každém příspěvku následovala diskuze. Všichni účastníci projevili velké znalosti uvedené problematiky. Tato akce byla opravdu zdařilá a žáci ji hodnotili jako velmi přínosnou. 

Mgr. Michaela Hasalová

 

Stalo se již tradicí, že se žáci za doprovodu vyučujících němčiny, vypraví do předvánoční Vídně za poučením i zábavou. Skupina 50 žáků a 3 pedagogických pracovníků tak učinila  v pátek 29. listopadu 2019. Po pěší prohlídce historického centra města následovala návštěva Hofburgu, dnes sídla rakouského prezidenta, ale v době Rakouska – Uherska sídla císaře. Nejprve jsme navštívili prostory, ve kterých je vystaveno nádobí a porcelán, který byl používán na císařském dvoře. Poté jsme se vydali na prohlídku královských apartmá, ve kterých žila císařovna Alžběta Bavorska, nazývaná – Sisi, se svým manželem císařem Františkem Josefem I..  Všichni žáci obdrželi českého audio průvodce, a tak si mohl každý sám, podle svého vlastního tempa a zájmu, expozici prohlédnout. Poté jsme se vypravili na zámek Schönbrunn, kde jsme si prohlédli zahrady zámku, prošli si nádherný adventní jarmark a ochutnali různé speciality. Tečkou za naši exkurzi byla návštěva Primarku.

Mgr. Blanka Váňová

Ve čtvrtek  28. 11. se vybraní žáci třídy sekundy zúčastnili v rámci projektu Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území  Vítkovska  exkurze do vědeckého centra Vida v Brně. Ve Vidě na nás čekaly čtyři výukové programy: Chytřejší než Holmes, Vynálezci, Surovinu na rovinu a Světelná laboratoř. Pomocí zajímavých úkolů se žáci seznámili nejen s exponáty, ale především s jevy, které představují. Objevili, z jakých surovin se vyrábí věci běžné denní potřeby, nakolik je lidská společnost závislá na nerostných surovinách, dozvěděli se o různých způsobech vzniku světla včetně bioluminiscence, zhotovili si svítící náramek, sestavili jednoduché stroje a poznali tak principy Newtonových zákonů. V Escape game se naučili spolupracovat, konstruktivně přemýšlet a logicky řešit úlohy s danou posloupností.

Bohatý program jsme si všichni užili, velké ohlasy zaznamenala zejména science show Detonátor.  

Mgr. Milena Mačáková

 

Ve středu 27. 11. odjely dva žákovské týmy ve složení Vanda Bendíková a Kristýna Jamerová ze septimy za vyšší gymnázium, Dan Juroška a Vojtěch Jakubík z kvarty za nižší gymnázium na finále krajské soutěže Ekoenergie 19 – Chytrý region, která se konala ve Střední škole teleinformatiky v Ostravě Porubě. Týmy měly necelé dva měsíce na zpracování prezentací s ekologickou tematikou. Vybírat mohly ze čtyř okruhů:

  • Úspory energií jsou cool 
  • Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost 
  • Užitečné odpady a jejich následné využití 
  • Smart region – zelená budoucnost MSK

Tým ze 7. G si zvolil téma Užitečné odpady a jejich následné využití. Zmapoval známé obchodní značky např. Adidas či Converse a jejich postoj k výrobě produktů z recyklovaných plastů,  fair trade a myšlence spravedlivého obchodu. V praktické části se děvčata zaměřila na nákup s minimalizací obalů. Navštívila firmu Bez obalu a seznámila porotu a publikum s praktickými typy, jak postupovat šetrně k životnímu prostředí při běžném každodenním nákupu. Chlapci ze 4. G prezentovali práci z okruhu Smart region – zelená budoucnost MSK. Zaměřili se na problematiku vodního režimu v krajině. Ve své práci provedli monitoring melioračních opatření v okolí města Odry. V široké konkurenci 20 škol se bohužel naši žáci na předních příčkách neumístili.

Mgr. Milena Mačáková

 

 

 

 

Dne 26. 11. 2019 odjelo 5 zástupců: Vítek Helísek, 5. B, Ulrika Neuwirtová, 5. A, Kateřina Kolbová, 6. A, z tercie Daniel Zeisberger, Adam Karlík, z naší školy na slavnostní vyhlášení 10 nejaktivnějších škol Moravskoslezského kraje ve sběru drobných elektrozařízení do Ostravy.  Sami jsme nevěděli, jak se umístíme. Bylo pro nás překvapení, když jsme si při vyhlašování kráčeli pro krásné 1. místo mezi školami v Moravskoslezském kraji. Obdrželi jsme diplom a krásný dort.  Nasbírali jsme 793 kg vytříděných elektrozařízení za období leden až říjen 2019. Pro nás soutěžící byl připravený zábavný kvíz s ekologickou tématikou. Obdrželi jsme drobné odměny a velmi chutné občerstvení, které sponzorovaly firmy Asekol, Moravskoslezský kraj, Recyklohraní aneb Ukliďme svět. Tato společenská akce byla velmi zajímavá a povzbudila nás, abychom pokračovali  ve sběru nepotřebných elektrických přístrojů. Pan učitel Petr Ambrož je hlavním organizátorem sběru a zajišťování odvozu vysloužilých elektrospotřebičů na naší škole. Za jeho práci mu velmi děkujeme. V příštím roce se pokusíme nasbírat ještě více kilogramů nepotřebných elektrospotřebičů, abychom i nadále ulehčovali přírodě.

Adam Karlík a Daniel Zeisberger