příspěvková organizace

Lukáš Váňa

Dne 19. 4. a 20. 4. proběhlo v Hukvaldech krajské kolo Ekologické olympiády. Ekologická olympiáda je tradiční soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností z oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Soutěž klade velký důraz na praktické využití teoretických poznatků při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce. Do krajského kola byl nominován smíšený tým septimy a oktávy ve složení Adéla Kalužová, Lenka Miková (7.G) a Lucie Marethová (8.G). Hlavní téma letošního ročníku bylo Dřeviny rostoucí mimo les. Soutěžící porovnávali své znalosti v náročném teoretickém testu z dendrologie, terénní poznávačce rostlin i živočichů a v několika praktických úkolech. Vypracovaly návrh informačního panelu pro Hukvaldské buky, obhájily prezentaci Památný strom (zvolily si Vítkovskou lípu), sehrály scénku na téma Dutý jako strom a diskutovaly s odbornou porotou o ochraně, rozvoji a hodnotách krajiny. V doplňkovém programu viděly ukázky stromolezectví a seznámily se s novinkami v oboru arboristiky, rovněž vyslechly zajímavou přednášku Ing. Evy Mračanské „Památné stromy Moravskoslezského kraje“.

Výhercům gratulujeme.

Mgr. Milena Mačáková

 

EO4 (1) EO 2 (1)  EO 5 EO 6 EO 2 (2) EO4 (2)

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 se v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj v Praze konalo celostátní kolo 6. ročníku soutěže Navrhni projekt. Soutěž umožňuje studentům středních škol vyzkoušet si, jak se píše projektová žádost a zjistit, co všechno je s ní spojené. Do ústředního kola z 66 týmů postoupilo 7 nejúspěšnějších.

Naši školu reprezentoval tříčlenný tým – Gabriel Pisani (oktáva), Alexandr Pisani a Jan Kundrát (sexta), který získal 4. místo s prací nazvanou Kurz finanční gramotnosti.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

2018 04-19 Navrhni projekt (1) 2018 04-19 Navrhni projekt (2) 2018 04-19 Navrhni projekt (3) 2018 04-19 Navrhni projekt (4) 2018 04-19 Navrhni projekt-A Pisani 2018 04-19 Navrhni projekt-G Pisani 2018 04-19 Navrhni projekt-J Kundrát

Ve středu 21. března se žáci gymnázia společně s vyučujícími navlékli do pestrobarevných ponožek, hýřících rozmanitými druhy, vzory a potisky, aby se tak připojili ke Světovému dni Downova syndromu, který se v tento den neslaví náhodou. Downův syndrom se totiž vyznačuje ztrojením 21. chromozomu, jenž svým tvarem připomíná právě ponožky. Tímto dnem jsme se tedy snažili vyjádřit podporu lidem trpícím Downovým syndromem. Ponožkový den by tak měl poukázat na to, že tito lidé jsou součástí naší společnosti.

Žáci jednotlivých gymnaziálních tříd mezi sebou soutěžili o nejkreativnější fotku s ponožkami a nejosobitější báseň, jejímž tématem byla jinakost. Obdrželi jsme vskutku zajímavé příspěvky, mezi nimiž jsme v obou kategoriích nakonec zvolili vítěze. V kategorii FOTOGRAFIE první místo obsadili naši nejmladší, a to žáci primy. Ovšem vybrat jednoznačného vítěze v kategorii BÁSEŇ byl nelehký úkol, neboť každý ze soutěžních příspěvků byl zajímavý, nevšedně jazykově a obsahově ztvárněný. Po delší úvaze v této kategorii zvítězili žáci sexty, jejichž literární příspěvek doslova zářil metaforami.

Mgr. Lenka Jamnická

 

1 G Ponožkový den (2) Sexta

Velikonoční chrámové oratorium skladatele Pavla Helebranda, na jehož provedení se podílí na 180 zpěváků a hudebníků v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, zavítalo opět do katedrály Božského Spasitele. Bylo zde uváděno v letech 2009–2016, kdy jej v devíti představeních vidělo přes devět tisíc diváků. Letošní dvě ostravská představení – první pro školní mládež a seniory a druhé pro veřejnost – proběhly 13. dubna 2018. Také naše škola vypravila jeden autobus zájemců na dopolední představení. Celý koncert zahájil mohutný nástup mužského sboru v oblečení ortodoxních židů.  Příběhy ze života Ježíše Krista byly přiblíženy pomocí uměleckých hudebních obrazů v lidovém nářečí. Hudební motivy čerpaly ze staré židovské hudby, církevních tónin i lidové hudby Jižní Moravy. Závěr představení vygradoval mohutným smíšeným sborem s technicky náročným sólem Máří Magdalény. Přestože některé scény se nesly v trudném duchu, úplnou tečkou programu bylo vypuštění živé bílé holubice jako symbolu naděje a života.

Mgr. Helena Kozlová

 

E3 E2 E1 

V úterý 10. 4. 2018 proběhla na Mendelově gymnáziu v Opavě okresní přehlídka 40. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Naši školu reprezentovalo 9 studentů sexty a septimy v 5 soutěžních oborech s 8 pracemi.

1. místo získali – Kristýna Koldušková (obor 4 Biologie, práce Etologie a chov Rhodéského ridgebacka) a Alexandr Pisani (obor 13 Ekonomika a řízení, práce Problematika státních bailoutů).

2. místo získaly – Alexandra Zemanová (obor 6 Zdravotnictví, práce Problematika dentální hygieny aneb jak na zvýšenou kazivost zubů), Ivona Marie Repková (obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, práce Koloidním zlatem k vyšší inteligenci) a Adéla Kalužová (obor 16 Historie, práce Život v internačním táboře Vítkov. Odsun německé rodiny Klatt v roce 1946).

Všichni tito autoři prací SOČ postupují do krajského kola.

Na nepostupových místech jsme se pak umístili takto: 3. místo Klára Sucháčková (obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, práce Exprese o táborové hře s aspekty Stanfordského vězeňského experimentu), 4. místo Jan Kundrát (obor 6 Zdravotnictví, práce Maligní melanom jako nejzhoubnější nádor kůže) a Lenka Miková s Ondřejem Chřibkem (obor 6 Zdravotnictví, práce Očkování aneb hazard se zdravím dítěte).

Všem děkujeme za reprezentaci a postupujícím držíme palce!

Mgr. Miroslav Bučánek

 

Alexandr Pisani Alexandra Zemanová Ivona Marie Repková Jan Kundrát Klára Sucháčková Kristýna Koldušková Lenka Miková a Ondřej Chřibekimg079

Dne 6. 4. 2018 jsme se zúčastnili krajského kola soutěže Prezentiáda v Ostravě, kde se spolu s námi připravovalo dalších devět týmů.

Chcete vyhrát? Nesmí chybět nápad a originalita, které jsou důležité při tvorbě. Bez nápadu ani nezačnete a bez originality pohoříte jako naši soupeři. Počáteční otázka, kterou bychom si měli před začátkem tvorby položit, je: „Co chci předat posluchačům?“ Ujasněte si, co chcete a následně budete dělat.

V prezentaci zaujměte klidně grafickou a ilustrovanou podobou. Lidé nestíhají číst a přitom vás poslouchat, proto volte minimum textu nebo v lepším případě žádný. Pokud máte všechno hotovo, teď záleží na projevu. Nikdo není zvědavý na stepujícího či koktavého přednášejícího. Stres dělá svoje, to ano, ale s důkladnou přípravou nic nezkazíte. Gestikulace, artikulace a oční kontakt jsou zásadní aspekty, které musíte využít.

Tým Lightbulb

Jan Kundrát, Alexandr PIsani, sexta

 

Kundrát 001 pisani 001