příspěvková organizace

Novinky

Ve dnech 15. – 17. 6. 2018 jsem se zúčastnil celostátního kola Středoškolské odborné činnosti v Olomouci. Po zahájení jubilejního 40. ročníku se konal diskuzní panel s absolventy z let minulých. Druhý den jsem prezentoval svou práci před odbornou porotou a poté následovala série dotazů, jež se týkaly problematiky, kterou jsem se zabýval.

Poslední den bylo na programu všemi očekávané slavnostní vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích. Já jsem soutěžil s prací Problematika státních bailoutů (finanční vnější pomoc před bankrotem) v oboru č. 13 – Ekonomika a řízení.

K mému potěšení jsem skončil na 2. místě. Z rukou předsedy Ústřední poroty SOČ doc. Ing. Jakuba Fischera, Ph.D., děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE, jsem převzal finanční odměnu, zároveň jsem byl navržen do soutěže o cenu České hlavičky v kategorii Merkur.

Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat vedoucímu mé práce Mgr. Miroslavu Bučánkovi za celoroční konzultace a cenné připomínky.

Alexandr Pisani, sexta

V pátek 15. 6. proběhla v učebně biologie pro třídy nižšího gymnázia přednáška Davida Machače na téma Ze života masožravých rostlin. Měli jsme tak možnost proniknout do fascinujícího světa těchto krásných organismů a odhalit jejich důmyslné strategie např. lepkavé listy a samouzavíratelné pasti. David je také členem Darwiniany = České společnosti pěstitelů masožravých rostlin, a tak jsme obdivovali většinu prezentovaných exemplářů v praxi. Proběhnul také test na promoření populace parazitem Toxoplasmou gondii. Na závěr měl David přichystanou soutěž, jejíž vítězové Daniel Zeisberger z primy a David Jirout z kvarty získali za odměnu jak jinak než masožravku.

Mgr. Milena Mačáková

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve čtvrtek 14. 6. převzali žáci sexty ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu Parlamentu České republiky, ocenění za 5. místo v celoroční soutěži CO2 liga ekologického institutu Veronica. Soutěž probíhala v rámci projektu „Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích podpořeného grantem Ministerstva životního prostředí. Ze 72 přihlášených základních a středních škol z celé republiky zvládla náročnou soutěž dokončit pouhá dvacítka. Jednotlivé školní týmy plnily od října 2017 do května 2018 prostřednictvím prvků projektového vyučování rozmanité úlohy s problematikou stavu životního prostředí České republiky. Věnovali se těmto okruhům: ovzduší, doprava, jídlo, energie, voda a klimatické změny. V průběhu jednotlivých etap bádali, počítali, měřili, zhotovovali řadu prezentací, anket, videí, myšlenkových a pocitových map. Po slavnostním zahájení a úvodním slovu ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a senátorky RNDr. Jitky Seitlové následovalo představení výsledků činností vítězných týmů, vyhlášení vítězů, raut a zajímavá prohlídka historických sálů Senátu a Valdštejnských zahrad. Týmu Ekokomisařů ve složení Alexander Pisani, Lucie Pšenicová, Anežka Šrubařová, Jan Kundrát, Ivona Repková a Patrik Lamatschek moc blahopřejeme

 

Mgr. Milena Mačáková

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Soutěž MICRORISC s. r. o. již několik let vyhlašuje soutěž Nejlepší student, která má ukázat studentům středních škol České republiky, že stojí za to být dobrým studentem. Porota v soutěži hodnotí výjimečnost, schopnosti, mimoškolní aktivity, ale i přístup ke studiu a životu kolem nás.

Naše škola nominovala v průběhu května 2018 do této soutěže žáka sexty – Alexandra Pisaniho, který skončil v celkovém pořadí na 9. místě z 85 nominovaných studentů. Blahopřejeme!

Mgr. Miroslav Bučánek

Tým 6. G ve složení Jan Kundrát, Alexandr Pisani a Patrik Lamatschek se zapojil do 10. ročníku soutěže Spotřeba pro život, kterou vyhlašuje spotřebitelská organizace dTest pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA. Hlavním úkolem žáků bylo vytvořit vzorové číslo spotřebitelského časopisu pro mládež na téma Mobilní operátoři. Tým sexty prokázal své schopnosti obstát v džungli českého telekomunikačního trhu a znalosti svých práv a povinností vůči mobilním operátorům. Sestavil poutavý a graficky výborně provedený časopis, který v široké konkurenci 54 středních škol získal 1. místo. Žáci tak dostáli mottu soutěže: Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by být schopný si k nim informace najít, ověřit a využít. Hlavní výhrou je podzimní zájezd do sídla Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku a roční předplatné časopisu dTest.

Výhercům gratulujeme.

Mgr. Milena Mačáková

 

AC16F186-F860-4D47-8122-F15CF60EABD8

 

1. číslo časopisu Lightbulb

Nejen maturanti, ale také studenti letošní kvarty si mohou konečně oddechnout. První červnové pondělí na naší škole patřilo minimaturitám, na které se připravovali již od začátku školního roku. Součastí tzv. minimaturit, které jsou jakýmsi mezníkem mezi nižším a vyšším gymnáziem, je napsání odborné práce na studentem zvolené téma a její následná prezentace před svými rodiči a také před komisí, jež je tvořena vyučujícími.

Zaměření prací v letošním roce bylo velmi různorodé, a celé dopoledne tak bylo bohaté na informace z mnoha oborů. Někteří ze studentů čerpali ze svých osobních zkušeností a zvolili pro svou práci téma, které se jich dotýká v každodenním životě. Jiní naopak sáhli po svých zálibách, které utvařejí jejich volný čas.

Celková úroveň prací byla velmi dobrá, výkony vystupujících sebejisté a tak nám kvartáni dokázali, že se během posledních let mnohému naučili a jsou připraveni stát se studenty vyššího gymnázia.

Mgr. Veronika Trlicová

 

image1