příspěvková organizace

Novinky

Dne 11. 9. 2019 v 7 hodin vyrazila naše skupina pod vedením třídního učitele na adaptační kurz do Horní Lomné v Beskydech. Bohužel nám první den nepřálo moc počasí, tak jsme museli trochu upravit program. Po ubytování v chatkách, jsme se rozdělili do skupin a začal dvoudenní boj o sladkou odměnu. První soutěže proběhly v hotelovém vnitřním bazénu a na bowlingové dráze. Večer jsme se museli všichni vejít na chatku kluků, protože společenská místnost na hotelu nebyla k dispozici, ale o to zábavnější byly hry probíhající ve stísněných podmínkách.

V úterý se počasí umoudřilo a my se se Sluncem nad hlavou vydali na dvanáctikilometrovou procházku po starých horských chatách. Obě sice dostávají nový háv, ale pořád je z nich cítit krása starých staveb. Odpoledne se soutěžilo, aby po večeři mohly být odměněny vítězné tři týmy.

Ve středu jsme se vydali na cestu k domovu. To jsme netušili, že na ní budeme prožívat horory. Nejdříve zpoždění vlaku do Opavy a pak jízda domů, kdy jsme v každém kopci téměř vystupovali z autobusu, abychom pomohli autobus tlačit. Ale nakonec jsme se ve zdraví (až na nějaké puchýře) dostali domů. Velký dík patří Mgr. Mášové a Mgr. Hümerové, které přispěly k pohodovému a hladkému průběhu akce.

Tomáš Kaluža

 

Dne 2. 9. od 16:00 hodin proběhla v rekonstruovaném kině města Vítkova slavnostní imatrikulace žáků primy a kvinty školního roku 2019/2020. Starosta města Ing. Pavel Smolka, místostarosta Mgr. Martin Šrubař a ředitel ZŠaG Vítkov Mgr. Miroslav Bučánek předali žákům upomínkové předměty a pamětní listy. Následně se žáci podepsali do pamětní knihy města Vítkova. Po slavnostním slibu, předneseným Adamem Faldýnem, následoval kulturní pěvecký program v podání Dity Baraňákové a Sáry Šromové za klavírního doprovodu Mgr. Heleny Kozlové. Příjemně strávenou hodinkou nás provedla Bc. Lenka Motlová. Ta také na závěr popřála žákům mnoho úspěchů ve studium. K čemuž se připojujeme i my třídní učitelé Mgr. Helena Kozlová a Tomáš Kaluža.

 

Přestože červen sváděl k myšlenkám na prázdniny, pustili jsme se na závěr školního roku do soutěže Život bez/s cigaretou, vyhlášené odborem sociálních věcí města Vítkova. Zabývat se touto tematikou nebylo pro žáky druhého stupně a studenty nic nového, přesto jsme si připomněli, že každý nese zodpovědnost za své zdraví. Na vyšším stupni nás zajímalo hlavně poškozování organismu, které kouření způsobuje. Studovali jsme fotografie následků dlouhodobého kouření, ty byly inspirací pro další tvorbu. Studenti gymnázia přistoupili k tomuto tématu spíš filosoficky, pracovali s výtvarnou metaforou, díky níž vznikla díla plná fantazie, vybízející k zamyšlení. Práce porotu oslovily, žáci a studenti získali třetí místo v kategorii 11 – 15 let a krásné první a třetí místo v kategorii 16 – 18 let. Na začátku nového školního roku, jsme plni sil, připraveni na další výtvarné výzvy.

Mgr. Daniela Přívětivá

Ve dnech 7. – 11. 8. 2019 se v Přerově konal 51. ročník celostátního kola Olympiády mladých chovatelů. V letošním školním roce gymnázium úspěšně reprezentovala žákyně VI. G Klára Kořenková, která se v odbornosti Králíci umístila na pěkném 6. místě z 28 soutěžících v této kategorii. Soutěž obnášela roční pozorování domácího mazlíčka, shromáždění veškerých dat, sepsání závěrečné práce, poznávání organismů, teoretický test a obhajobu práce. Klára se do celostátního kola probojovala už podruhé, v loňském školním roce získala v Praze 10. místo.

Blahopřejeme.

Mgr. Milena Mačáková

 

Společnost Obce v datech, s.r.o. zveřejnila dne 13. srpna tohoto roku kompletní data o kvalitě života v českých obcích pro rok 2019. Obce byly hodnoceny na základě 29 indexů, které mapují kvalitu života v obci v oblastech zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení (práce, bydlení, vzdělání) a služby.

Velmi nás potěšilo, že v konkurenci všech 206 obcí s rozšířenou působností se v indexu kvalitních středních škol naše gymnázium umístilo na 5. místě v Moravskoslezském kraji a na 27. místě v rámci celé České republiky.

Tento výsledek nás motivuje v naší další práci pro školu a taktéž ukazuje případným zájemcům o studium, že kvalitní všeobecné středoškolské vzdělání a přípravu na vysokoškolské studium všech směrů není nutné hledat ve vzdálenějších a větších městech regionu.

Mgr. Lenka Zychová, zástupkyně ředitele školy pro gymnázium