příspěvková organizace

Gymnázium

a26Maturity oktavánů jsou již zdárně ukončeny, v červnu ovšem probíhají další tzv. minimaturity žáků kvartánů. Tato minimaturita má studenty končící nižší stupeň Gymnázia připravit nejen na konání skutečné maturity, ale také je přivést k předmětu či tématu, které je zajímá. Žáci zvolené téma zpracovávají v průběhu celého roku, vyberou si také svého konzultanta z pedagogického sboru, na kterého se mohou obracet. Tato odborná práce se většinou stává základem pro Středoškolskou odbornou činnost, mnohdy hraje i roli při výběru budoucího povolání. Prezentace těchto samostatných prací proběhla letos
22. června a témata byla opravdu pestrá.  Od  biologie (Parkinsonova choroba, Problematika zubů a dentální hygiena…), přes historii (Česká opevnění, Židovská katastrofa 1933 – 1945), až po témata z oblasti zeměpisu, sportu či hudby. Prezentace byly velmi zajímavé a obohacující pro všechny zúčastněné.
V rámci minimaturitní zkoušky píší žáci také slohovou práci, stejně jako u skutečné maturity. Letos si ze čtyř možností nejčastěji vybírali téma: „ Ztracen v dobré knize“. To je pro nás signálem, že naši budoucí maturanti rádi čtou a pokud se dovedou ztratit v dobré knize, tak se neztratí v životě.

a27

P6210058Již koncem minulého roku, stejně tak jako mí spolužáci, jsem pracoval na své práci v rámci Středoškolské odborné činnosti. Již delší dobu se zajímám o problematiku rodinné historie a tomuto tématu jsem také svou práci věnoval. Musím říci, že tvorba odborného textu je opravdu skvělou zkušeností, při které je člověk nejen obohacen o nová fakta, ale také o mnoho technických záležitostí, které jsou dnes při odborné práci nezbytné. Po obhajobách svého textu „Cesta k vlastním kořenům“ v rámci kola školního, okresního a krajského se mi podařilo postoupit na celostátní přehlídku, která se letos konala na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Vážím si skutečnosti, že mi byla projevena důvěra ve věci prezentace školy a kraje na celostátní přehlídce v oboru historie.

Po příjezdu dne 19. 6. 2015 se nás, zástupců různých oborů a krajů České republiky,ujali studenti Vysoké školy ekonomické a po celou dobu nás provázeli programem. Měl jsem příležitost navštívit pěkná pražská zákoutí a také specializovaná vědecká pracoviště. Během této třídenní přehlídky jsem opět prezentoval svou práci a ve výsledku se mi podařilo obsadit 5. místo. Zejména si však z Prahy odnáším veliké množství zkušeností, rad a nápadů. Vážím si také možnosti poznat se s dalšími studenty, jak ze svého oboru, tak i z jiných, neb soutěž SOČ nabízí široké spektrum specializace. Od humanitních až po přírodovědné a technické vědy se člověk může zapojit a přispět tak svým dílem k badatelské činnosti.

Celý příspěvek

Dne 11. 6. se uskutečnil v Ostravě na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě 1. odborný seminář spojený s oficiálním zahájením soutěže Voda a životní prostředí MSK. Tým sexty ve složení Petra Švecová, Terezie Kvasničková, Kamila Scholasterová, Jan Černoch a Jakub Tesař získali teoretické podklady pro zpracování odborné studie vybraného vodního toku. Garantem soutěže je doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D., který našim žákům zrealizoval dvě poutavé přednášky na téma Úprava vodních toků a Vodohospodářské stavby. Následovat budou dvě exkurze -1. na vodní díla Slezská Harta a Kružberk a do Úpravny vod ve Vítkově Podhradí, 2. na vodní dílo Morávka a podél vodního toku až do Frýdku Místku. Přes prázdniny žáci zahájí činnost na závěrečné práci a v novém školním roce v měsíci září a říjnu absolvují další odborné semináře a exkurze. Soutěž vyvrcholí 11. 11. 2015 slavnostním finále o zajímavé finanční částky. Držíme našemu týmu pěsti.

Mgr. Milena Mačáková

Naše žákyně kvarty Adéla Kalužová a Alexandra Zemanová postoupily do celostátního kola internetové soutěže Games4Enlish, která je určena všem žákům 7. až 9. tříd základních škol, kteří se učí anglicky. Soutěž, která celá probíhá v angličtině, je zaměřena na prezentační a argumentační dovednosti žáků. Uskutečnila se 28. 5. 2015 v Olomouci a s jakým výsledkem? Adéla Kalužová byla ohodnocena odbornou porotou se svou působivou neobvykle zpracovanou powerpointovou prezentací If I could change the world

jako 2. nejlepší řečník z celé České republiky ve své kategorii.

Blahopřejeme!

Mgr. Dana Kajzarová