příspěvková organizace

Ve dnech 19. – 21. června proběhlo na naší škole zdravotní školení. Akce se zúčastnili žáci 4. – 9. tříd a žáci primy až septimy. Velmi cenné a potřebné informace nejen o základních dovednostech při poskytování první pomoci nám prezentoval tým školených záchranářů.
Žáci se dozvěděli, jak správně postupovat při volání první pomoci, na která čísla se obracet a kam volat při pobytu v zahraničí. Podle názorné ukázky si žáci mohli vyzkoušet manipulaci s figurínou, které provedli masáž srdce. Mezi sebou si pak mohli vyzkoušet uvádění do stabilizované polohy, zjišťování tepu a komunikaci se zraněným vůbec. Záchranáři nám také sdělili, jakých nejčastějších chyb se při první pomoci vyvarovat a ochotně zodpověděli na dotazy z jejich praxe.
Školení bylo velmi poučné a díky školeným odborníkům zajímavé. Umět správně a rychle reagovat v určitém okamžiku je skutečně důležité, protože nikdy nevíme, kdy se v pozici záchranářů ocitneme třeba právě my.