příspěvková organizace

V pondělí 4. září 2017 se v Reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově odehrála slavnostní imatrikulace nových žáků gymnázia třídy primy a kvinty. Obřad začal  vstupem nových žáků do sálu za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur, poté celý sál povstal, aby uctil českou hymnu. Následovaly projevy starosty města Ing. Pavla Smolky a ředitelky školy Mgr. Blanky Váňové, která představila všechny vyučující v daných třídách a popřála žákům mnoho studijních úspěchů. Obřadu se zúčastnila rovněž místostarostka města paní Lenka Sonková, za Klub rodičů Ing. Gabriela Haasová a za Školskou radu její předsedkyně paní Petra  Kyzková. Třídní učitelky, pro primu Mgr. Jitka Složilová a pro kvintu Mgr. Milena Mačáková, představily přítomným žáky svých tříd. Během slavnostní imatrikulace se žáci zapsali do městské kroniky. Žák  kvinty, Jan Leher, přečetl studentský slib, v němž se žáci mimo jiné zavazují k čestnému plnění všech povinností a uchování dobrého jména školy. Příjemným kulturním zakončením celého slavnostního aktu bylo vystoupení sólistek Slezského divadla v Opavě. Poté proběhlo společné focení nově vytvořených třídních kolektivů.

Přejeme všem žákům, aby studium na gymnáziu zvládali s lehkostí a bez obtíží.

Mgr. Milena Mačáková

 

20170904_164834 20170904_165124 20170904_165240(0) 20170904_16534520170904_16141220170904_16152120170904_16153620170904_16165120170904_16200420170904_16202120170904_16230820170904_16241320170904_16245620170904_16255220170904_162559 20170904_162233(0)