příspěvková organizace

POZNÁVÁME SLEZSKÉ BESKYDY

Nový obrázek.jpg

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/00001137

V září 2017 jsme získali dotaci na projekt z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko ve výši 12 167,24 EUR předložený v rámci Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia. Finanční prostředky využijeme v projektu „POZNÁVÁME SLEZSKÉ BESKYDY“, který bude realizován v září 2017. Do projektu bude aktivně zapojeno 44 žáků a 6 pedagogů základních škol a gymnázia z Vítkova a Kalet.

Projekt má poskytnout žákům základní turistický výcvik a získání základních znalostí při práci s GPS. Na akci si osvojí žáci nové dovednosti, návyky a seznámí se základy pobytu v přírodě a bezpečného pohybu na horách. Seznámí se také s technikou a metodikou Geocachingu. Osvojí si práci s turistickou mapou. Proběhne přednáška o nebezpečí na horách, horské službě, o první pomoci, prevenci a hygieně. Všechny tyto akce mají v dětech upevňovat sportovního ducha, odstraňovat jazykové bariéry, rozvíjet multikulturní výchovu a vzbuzovat potřebu aktivního pohybu.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Vlajka 1.jpg Vlajka 2.jpg Vlajka 3.jpg