příspěvková organizace

V pátek 15. 12. 2017 proběhlo na Katedře filosofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci první kolo 8. ročníku soutěže Nebojme se myslet!, jejímž cílem je podpořit rozvoj kritického myšlení u studentů středních škol. Během soutěže mají studenti možnost vyzkoušet si vytvoření vlastního filozofického textu ve formě úvahy a získat zpětnou vazbu prostřednictvím hodnocení, jež vypracují dva členové katedry nezávisle na sobě.

Témata, z nichž si účastníci mohli letos vybírat zněla takto:

1) „Proč lidé tak neradi říkají pravdu? Myslím, že odpověď znám, je to proto, že pravda je mnohem méně udiví než výmysl a že podivnost je půvabná a překvapující.“ (W. V. O. Quine, Covitosti)

2) „Je možná součástí lidské přirozenosti pohlížet s hrůzou a odporem na mravy a způsoby odlišné od těch, na něž jsme zvyklí. Mravenci a divoši posílají cizince na smrt. A ti, kteří nikdy necestovali fyzicky ani mentálně, mají často potíž tolerovat podivné chování a bizarní názory jiných národů a jiných historických epoch, jiných církví a jiných politických stran. Tato na nevzdělanosti založená netolerance je pravým opakem civilizovaného postoje, a je jedním z nejvážnějších nebezpečí, jimž je náš přelidněný svět vystaven.“ (Bertrand Russell, Unpopular Essays)

3) „Kde není zákon, není svoboda.“ (John Locke, Dvě pojednání o vládě)

4) „Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.“ (Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus)

Naši školu reprezentovali: Adéla Kalužová, Adriana Štěpánková, Lenka Miková, Michaela Skřehotová, Klára Sucháčková (septima), Jan Juroška a Sára Poloučková (oktáva).

Nejúspěšnější z našich žáků byla Sára Poloučková, která se dostala mezi jednadvacet postupujících do druhého kola soutěže, které se uskuteční 9. 2. 2018 na FF UPOL. Účastníci tentokrát budou psát eseje v angličtině. Dva vítězové, kteří vzejdou z tohoto kola budou reprezentovat ČR na Mezinárodní filozofické olympiádě v černohorském Baru.

Mgr. Miroslav Bučánek