příspěvková organizace

V pondělí 29. 1. se na naší škole konalo školní kolo 52. ročníku Biologické olympiády kategorie C pro žáky tercie a kvarty. Zúčastnilo se 15 zapálených biologů – 9 ze třídy tercie a 6 ze třídy kvarty. Žáci měli 1. pololetí na nastudování 120 stránek učebního textu, tentokrát na téma Pohyb. Své znalosti zúročili v teoretické části školního kola, v praktické části pracovali s mikroskopem a lupou, preparovali výtrusnice kapradin. Na závěr je čekala část nejobtížnější poznávání botanických a zoologických přírodnin. Na 1. místě se umístili Jan Gazdík a Soňa Peterová(kvarta), na druhém místě Valerie Šavrdová (tercie) a na 3. místě Ondra Šamárek a Barbora Pavlů (kvarta). Do okresního kola postupují žáci z 1.místa, nyní mají jeden měsíc na zpracování vstupního úkolu.

 

Blahopřejeme.

Mgr. Milena Mačáková

 

Bi Ol C (1) Bi Ol C (2) Bi Ol C