příspěvková organizace

V pondělí 19. 2. 2018 se v odpoledních hodinách uskutečnila přednáška našeho bývalého absolventa Víta Mužíka, studenta práv na Karlově Univerzitě, který se své mladší kolegy a spolužáky od kvinty po oktávu snažil uvést do právní problematky s důrazem na ústavní právo.

Během dvou hodin se posluchači seznámili s tím, jak lze právo vnímat, udělali si krátký historický exkurz ke kořenům českého práva, ale především se obeznámili s praktickými dopady aplikace některých pasáží Ústavy a Listiny základních práv a svobod na náš život.

Řešili také, zda by jako soudci po 2. světové válce odsoudili soudce Třetí říše, kteří soudili dle tehdy platných zákonů, nebo zda se může například skupina žáků během školního výletu sejít v blízkosti budov Parlamentu ČR, aniž by to bylo považováno za nedovolené shromažďování.

Věřím, že i přes náročnost dané problematiky si naši současní studenti odnesli řadu poznatků, které jim pomohou nejenom během studia, ale také v běžném životě.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

2018 02-19 Přednáška Víta Mužíka Úvod do práva a ústavního práva