příspěvková organizace

V rámci semináře Volitelné biologie proběhlo v pondělí 19. 2. školní kolo Biologické olympiády kategorie A/B na téma Když musíš, tak musíš…aneb odpady v přírodě. Řešitelů školního kola bylo pouhých sedm, což je důkazem náročnosti této soutěže. V botanické laboratorní části žáci zkoumali listy fíkovníku, hesperidia pomerančů, suknice česneku a cibule. Pro určení vlastností éterických olejů pracovali se svíčkou a balonkem. V anatomické laboratorní části testovali trávicí soustavu a soustavu tělního pokryvu. Následoval test odborných znalostí z botaniky, zoologie, antropologie, genetiky a ekologie. V závěru žáky čekala poznávačka organismů, u této kategorie včetně určení nejen rodových, ale i druhových jmen. Do krajského kola postupuje v kategorii A z 1. místa Lenka Miková (7. G) a z 2. místa Lucie Marethová (8. G). V kategorii B postupuje do krajského kola, vzhledem k počtu bodů, pouze žák z 1. místa – Jan Kundrát ze 6. G.

Výhercům blahopřejeme.

Mgr. Milena Mačáková

Bi Ol AB (1)Bi Ol AB (2) Bi Ol AB (3) Bi Ol AB