příspěvková organizace

Ve středu 21. 2. 2018 proběhla přednáška naší bývalé absolventky Kateřiny Kubesové, studentky politologie a čínské filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, která se své mladší kolegy a spolužáky od kvarty po oktávu snažila seznámit s úskalími, ale také příležitostmi, které nabízí studium těchto oborů.

Během dvou hodin Kateřina posluchače seznámila jak s problematikou studia, tak se svou stáží v Evropském parlamentu u europoslance Jana Kellera, s působením v Konfuciovu institutu, ale také s tříměsíčním pobytem v Číně, který ji ukázal, jak rozdílná je čínská společnost a její vnímání okolního světa.

Přednáška všechny posluchače zajala, nejvíce asi při popisech jídelníčku, denního režimu a výchovy dětí v Číně. Úsměvy pak vyvolal popis dopravní situace v čínské metropoli, kde se Kateřina stávala středem pozornosti jakožto představitelka Západu, kdy zájem Číňanů velice často opadal, když prohlásila, že není Američkanka, ale je z Evropy. V závěru přednášky došlo i na zodpovídání dotazů, týkajících se především čínského jazyka a jeho učení.

Kateřině přejeme hodně úspěchů při dalším studiu a budeme rádi, pokud se v naší škole zastaví z nějakou další zajímavou přednáškou.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

20180221_115431 20180221_115454  20180221_121706 20180221_12171920180221_115502