příspěvková organizace

V pátek 9. 2. 2018 se Sára Poloučková (oktáva) zúčastnila na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci druhého kola filosofické soutěže Nebojme se myslet! Soutěžící měli za úkol napsat esej v angličtině na citát Jeana Paula Sartra: „Člověk je zodpovědný za to, kým je. Z počátku není ničím. Bude až později a bude takovým. Jakým se učiní.“

Soutěžní práce následně vyhodnocovali nezávisle na sobě dva hodnotitelé. Ti ocenili ve svých posudcích Sářin originální přístup k tématu a také její kvalitní angličtinu, bohužel však Sáru nevybrali k postupu na Mezinárodní filosofickou olympiádu v Baru v Černé Hoře.

Vzhledem k charakteru a obtížnosti soutěže zde však platí Coubertenovské: „Není důležité zvitězit, ale zúčastnit se.“ Proto bych rád na tomto místě Sáře poděkoval za pěknou reprezentaci školy.

Mgr. Miroslav Bučánek