příspěvková organizace

Dne 19. 4. a 20. 4. proběhlo v Hukvaldech krajské kolo Ekologické olympiády. Ekologická olympiáda je tradiční soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností z oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Soutěž klade velký důraz na praktické využití teoretických poznatků při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce. Do krajského kola byl nominován smíšený tým septimy a oktávy ve složení Adéla Kalužová, Lenka Miková (7.G) a Lucie Marethová (8.G). Hlavní téma letošního ročníku bylo Dřeviny rostoucí mimo les. Soutěžící porovnávali své znalosti v náročném teoretickém testu z dendrologie, terénní poznávačce rostlin i živočichů a v několika praktických úkolech. Vypracovaly návrh informačního panelu pro Hukvaldské buky, obhájily prezentaci Památný strom (zvolily si Vítkovskou lípu), sehrály scénku na téma Dutý jako strom a diskutovaly s odbornou porotou o ochraně, rozvoji a hodnotách krajiny. V doplňkovém programu viděly ukázky stromolezectví a seznámily se s novinkami v oboru arboristiky, rovněž vyslechly zajímavou přednášku Ing. Evy Mračanské „Památné stromy Moravskoslezského kraje“.

Výhercům gratulujeme.

Mgr. Milena Mačáková

 

EO4 (1) EO 2 (1)  EO 5 EO 6 EO 2 (2) EO4 (2)