příspěvková organizace

Co jsme celý rok dělali aneb Ekokomisaři v akci

Po náročných 5 etapách celoročního ekologického projektu CO 2 liga máme za sebou sepsání závěrečné zprávy a poslední akci v rámci kampaně Uhlíková stopa. Seznámili jsme spolužáky s problematikou klimatické změny pomocí nástěnek, článků na webu a naučné besedy.

Spočítali jsme svoji uhlíkovou stopu a následně se ji snažili snížit (např. více šetřit vodou, méně jezdit autem, kupovat spíše přírodní obaly než plastové, …)

Vytvořili jsme pocitovou mapu zranitelnosti našeho města v rámci dopadů klimatické změny, z faktorů jsme si vybrali vítr a povodeň (ve Vítkově je plno kopců a budovy na nich jsou vystaveny nebezpečí bouřek, přívalových dešťů a neustálému působení větru; řeka Čermenka se může při deštích rozvodnit). Domluvili jsme si schůzku se zastupitelkou města a zároveň radní PhDr. Marií Mikulíkovou a seznámili ji s našimi návrhy. Paní Mikulíková byla velice vstřícná a ráda si na nás udělala čas. Ohledně našeho navrhovaného zabezpečení Čermenky řekla, že město se toho rádo ujme a již je v provozu návrh na opravu nevyhovujícího potrubí. Ohledně výměny tašek na střechách nám řekla, že město neprodleně zkontroluje své budovy, ale že se soukromníky a jejich střechami toho mnoho nenadělá. Může je však vhodně upozornit a například napsat toto upozornění na webové stránky města. Ohledně elektrických drátů jsme se dozvěděli, že je má na starosti společnost ČEZ, která provádí pravidelné kontroly.

Co navrhujeme změnit

  • Byla by zde možnost prohloubení dna Čermenky, do čehož by se musela zapojit městská rada. Dále by se dalo ohradit okolí řeky jakousi mini přehradou.
  • Aby nedocházelo k poškození budov, byla by vhodná výměna nekvalitních stavebních materiálů a střešních tašek za kvalitnější. Dále by měla existovat pravidelná kontrola střešní krytiny, kterou by vytvořilo město. Mělo by se dbát na řádné upevnění elektrických drátů. Také by se dalo vysekat nebezpečné velké stromy.

 

Kampaň

Letáček k naší kampani vytvořila Lucka Pšenicová. Třída se rozdělila na 4 skupiny. 1. skupina rozdávala ráno před začátkem vyučování letáčky před školou a ve škole ve vestibulu dětem a všem lidem, kteří tudy prošli. Byl to výborný tah, jelikož jsme rozdali ohromné množství letáčků.Druhá skupina byla situována na autobusovém nádraží, kde měli skvělou šanci na autobus čekajícím lidem povědět něco o CO2 Lize. Také se obraceli na lidi vycházející z nedalekého Penny marketu.Třetí skupinka se rozhodla zajít na náměstí, přes které denně prochází spoustu lidí. Spolužáci oslovovali jak procházející, tak babičky sedící na lavičkách a maminky s kočárky. Opět rozdali hodně letáčků.Čtvrtá skupina to vymyslela velice chytře. V den rozdávání letáčků totiž naše škola pořádala každoroční akademii, na níž se přišli podívat rodiče všech žáků. Spolužáci tedy dali letáčky paním učitelkám, které seděly u vchodových dveří u Kulturního domu, kde se akademie pořádala.

Za Ekokomisaře Anežka Šrubařová a Ivona Marie Repková ze 6.G

 

Leták na kampaň  Kampaň IMG_2433 Kampaň (3)