příspěvková organizace

Úlohou výchovy je probudit v člověku génia.“

Pythagoras ze Sámu

 

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků.

Příklady rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. Soutěž má dvě kola školní a okresní. Úspěšným řešitelem se stává ten žák, který z maximálního počtu15 bodů získá minimálně 10. Pořadatelé okresního kola pak určí bodovou hranici pro postup.

Ve školním kole jsme měli 8 úspěšných řešitelů, z toho čtyři získali postup do vyššího kola. Okresní kolo se uskutečnilo v Aule Slezské univerzity ve dnech 28. a 29. května 2018. Žáci Aleš Till a Daniel Juroška ze sekundy se ve velké konkurenci mladých matematiků z celého okresu zařadili k těm, kteří získali titul úspěšný řešitel okresního kola. Oběma chlapcům děkujeme za skvělou reprezentaci a ostatním zúčastněným za jejich nasazení při řešení zadaných úloh. Všem přejeme, aby matematika byla zábavnou hrou i výzvou k řešení problémů. Věříme, že účast naší školy na této soutěži k tomuto cíli přispěla.

Mgr. Helena Kozlová