příspěvková organizace

Nejen maturanti, ale také studenti letošní kvarty si mohou konečně oddechnout. První červnové pondělí na naší škole patřilo minimaturitám, na které se připravovali již od začátku školního roku. Součastí tzv. minimaturit, které jsou jakýmsi mezníkem mezi nižším a vyšším gymnáziem, je napsání odborné práce na studentem zvolené téma a její následná prezentace před svými rodiči a také před komisí, jež je tvořena vyučujícími.

Zaměření prací v letošním roce bylo velmi různorodé, a celé dopoledne tak bylo bohaté na informace z mnoha oborů. Někteří ze studentů čerpali ze svých osobních zkušeností a zvolili pro svou práci téma, které se jich dotýká v každodenním životě. Jiní naopak sáhli po svých zálibách, které utvařejí jejich volný čas.

Celková úroveň prací byla velmi dobrá, výkony vystupujících sebejisté a tak nám kvartáni dokázali, že se během posledních let mnohému naučili a jsou připraveni stát se studenty vyššího gymnázia.

Mgr. Veronika Trlicová

 

image1