příspěvková organizace

Nedílnou součástí každého školního roku na naší škole se stala připomínka Evropského dne jazyků, který připadá na 26. září. Každá z vyučujících cizích jazyků připravila na tento den do svých hodin speciální aktivity přizpůsobené věku a zájmu jednotlivých tříd. V ruštině u starších studentů se jednalo o kulinární přehlídku, diskusi o problémech současného světa a prezentaci navštívených míst. Mladší ročníky hrály ruské kvarteto a diskutovaly o možnostech cestování do zahraničí. V německých skupinách rovněž zaujaly prezentace o místech v německy mluvících zemích, s nimiž se studenti seznámili o prázdninách. Protože angličtina je jazykem povinným pro všechny, byla zde škála aktivit ještě pestřejší: mladší žáci si rozvíjeli jazyk i fantazii při pohybových aktivitách a soutěži o evropských zemích – zde podle fotek poznávali evropské země, přiřazovali k nim příslušné vlajky a poslechem se snažili poznat řeč daného jazyka. Nejlepší týmy byly odměněny. Gymnazisté se zdokonalovali v popisu obrázků a rozvoji fantazie, vyzkoušeli si zodpovědět originální otázky z kvízů populárních v anglických hospodách a luštili šifrovačku spojenou s anglickými reáliemi. Zábavné hodiny žáky nadchly a vyučující měly dobrý pocit ze skvělé atmosféry.

Za předmětovou komisi cizích jazyků PhDr. Jana Ambrožová