příspěvková organizace

Dne 23. 10. 2018 se v naší škole uskutečnila přednáška v rámci projektu Můžeš podnikat určená pro žáky 6. G, 7. G a 8. G.

Prvním přednášejícím byl mladý podnikatel Vojtěch Šimetka. Nejenže se svěřil se svými úspěchy, ale také s neúspěchy a nedostatky, jež ho však v důsledku posunuly dál a učinily z něj to, kým je dnes. Představil též různé projekty, jichž se zúčastnil, například byl na stáži v CERNu, či v rámci Erasmu vycestoval do Finska. Jeho prvním úspěchem bylo vytvoření aplikace zabývající se prezentacemi, dále pracoval na zlepšování technologií a nyní má firmu Giweth zaměřující se na neziskové organizace, a je též digitálním nomádem. Na závěr nám položil tři otázky: Co nejraději děláme? V čem jsme dobří? Jakou profesi bychom chtěli v budoucnu vykonávat? Následně ještě poskytl pár cenných rad, jak dosáhnout vytouženého cíle.

Druhý přednášející jménem Jan Křivonožka byl již zkušeným podnikatelem v oblasti kamnářství. S velkým nadšením povídal o své rodinné firmě, v níž má každý člen rovnocenný podíl na tvorbě a všichni pracují se zápalem a radostí. Zajímavé bylo, že pan Křivonožka nejprve studoval na vysoké škole astrofyziku a později získal i výuční list, jelikož zjistil, že manuální práce jej naplňuje více. Také se nás zeptal, co je třeba k tomu, abychom mohli začít podnikat, a prakticky nám vysvětlil, kde si například zařídit živnostenský list, nebo co to vlastně obnáší být podnikatelem na volné noze.

Přednáška byla velice zajímavá, přínosná a obohatila nás o vědomosti, jež se ve školách běžně nevyučují, ale jsou stejně tak důležité.

Ivona Marie Repková, Septima