příspěvková organizace

Poslední říjnový den, tedy 31. října 2018, se někteří žáci naší školy zapojili do školního kola soutěže Bible a my. Vzhledem k tomu, že na naší škole není samostatný předmět věnující se vzdělávání v této oblasti, škol o čistě dobrovolný zájem.

Podařilo se nám obsadit 2 kategorie: II. kategorie byla určena žákům 6. a 7. tříd základní školy a primy a sekundy víceletého gymnázia a tematicky byla zaměřena na Ježišova podobenství podle Lukáše. Z naší školy se zapojily pouze žáci primy a do okresního kola postoupí ti, kteří se umístili na prvních třech místech (Karel Vlk, Magdaléna Jarošová a Karolína Uvírová).

1. kategorie byla určena žákům středních škol a vyšších tříd víceletého gymnázia. Téma bylo odlišné – Mojžíš a kniha Exodus. Zde byla účast pestřejší, zapojili se studenti od sexty po oktávu. I v této kategorii postupují do okresního kola nejlepší tři (Anežka Šrubařová, Sára Šromová a Zuzana Šromová).

Všem žákům děkujeme za jejich zájem a těm, co postoupili, přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které se bude konat v pátek 23. listopadu v budově Církevní základní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí.

Mgr. Michaela Škrabalová