příspěvková organizace

Od 1. února 2019 začne účinnost nově zavedeného Stipendijního řádu gymnázia, finančně podpořeného městem Vítkovem a schváleného školskou radou.

Toto prospěchové stipendium má sloužit k dosažení lepších studijních výsledků u žáků gymnázia ve čtyřletém (1. – 4. ročník) a osmiletém (5. – 8. ročník) oboru vzdělávání, a také motivovat zájemce o studium vybrat si naši školu.

Žáci musí splnit několik základních podmínek týkajících se řádného studia a při dosažení vyznamenání nebo průměru zámek do 1,8 jim pak bude na základě stipendijního řádu vyplacena stanovená částka.

V závěru mi dovolte poděkovat všem, kteří podpořili stipendijní řád gymnázia, a popřát našim gymnazistům hodně sil, neboť překonat sám sebe je mnohdy těžší, než radit a pomáhat druhým. A snad ještě jedna z mnoha památných vět, které v naší škole zaznívají z úst studentů: „Studuj na vítkovském gymnáziu a v životě se ti to určitě vyplatí!“ (Jan Leher, sexta).

Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy

 

Stipendijní řád ZŠaG Vítkov 2018-2019