příspěvková organizace

V pátek 8. 3. navštívili žáci třídy sexty a septimy populárně naučné science centrum Velký svět techniky v Ostravě – Dolních Vítkovicích. V rámci výuky biologie měli žáci možnost zúčastnit se vzdělávacího modulu Genetika. Zažili tak na vlastní kůži proteosyntézu – fascinující proces vzniku bílkovin. Při originální deskové hře se zábavnou formou seznámili s procesy replikace, transkripce a translace a poznali základní enzymy, které tyto životně důležité procesy katalyzují. V další části programu si žáci prošli jednotlivé expozice Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody, ve kterých se pomocí interaktivních exponátů dozvěděli o základních principech fungování lidského těla, klimatických změnách, lékařských technologiích či struktuře města. Celá exkurze včetně dopravy byla pro žáky zdarma díky projektu MSK OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání).

Mgr. Milena Mačáková