příspěvková organizace

V pátek 22. 2. 2019 se již po sedmadvacáté udílela v reprezentačním sále městského úřadu ve Vítkově Cena Jana Zajíce, kterou mohou získat žáci a studenti základních a středních škol našeho regionu za některou ze svých aktivit, ať už se jedná o mimořádné studijní či pracovní výsledky, úspěchy v soutěžích, hrdinský čin, nebo uměleckou či charitativní činnost.

V letošním roce ve II. kategorii odborná komise a rada města Vítkova udělila tuto cenu Janu Kundrátovi, studentu septimy, který je nejenom úspěšným žákem gymnázia, jenž se zapojuje do mnoha soutěží a projektů, v nichž získává řadu ocenění a cenných zkušeností do budoucího profesního života, ale má také plno soukromých zálib a aktivit, z nichž vyniká především jeho působení v ELIM Opava o. p. s., kde jako dobrovolník navštěvuje Domov Vítkov, v němž s místními seniory hraje různé hry, předčítá jim a pomáhá s realizací rozličných akcí.

Za celé vedení školy bych chtěl touto cestou Janu Kundrátovi poblahopřát, neboť si díky své pracovitosti, píli i skromnosti toto ocenění zcela jistě zaslouží. A věřím, že pro další žáky a studenty naší školy bude, stejně jako jeho předchůdci, kteří již toto ocenění obdrželi, vzorem hodným následování.

Mgr. Miroslav Bučánek