příspěvková organizace

Dne 26. 2. 2019 jsem se zúčastnil setkání s novými členy Česko-izraelské smíšené obchodní komory, neziskové nevládní organizace, která svou činností napomáhá všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a izraelskými podnikatelskými subjekty, a tzv. Mladé sekce ČISOK, které jsem součástí.

Úvod si vzal na starost president komory JUDr. Pavel Smutný, poté následoval proslov izraelského velvyslance Daniela Merona, byli rovněž představeni noví členové komory.

Po skončení oficiálního programu bylo probráno několik projektů v rámci Sekce, které se týkají např. studentských stáží u vybraných institucí a firem v Izraeli, výměnných studentských pobytů mezi českými a izraelskými univerzitami, organizování odborných přednášek, kulturních akcí, podpory mladých podnikatelů a řady dalších zajímavých aktivit, které mají za cíl zvýšit vzdělanost, odbornost firem a spolupráci mezi Českou republikou a státem Izrael.

Alexandr Pisani, septima