příspěvková organizace

Dne 29. 3. 2019 se žáci kvinty až oktávy zúčastnili přednášky absolventa našeho gymnázia, Víta Mužíka, studenta práv na Univerzitě Karlově, na téma Smrt z pohledu práva a dědické právo.

V průběhu dvou vyučovacích hodin si mohli přítomní studenti ujasnit pojmy jako právní subjektivita, způsobilost k právům a povinnostem, ale také se seznámili s důsledky a průběhem dědictví ze zákona, ze závěti i s okolnostmi, za nichž můžeme odmítnout dědictví, nebo někoho vydědit.

Věřím, že si všichni přítomní z přednášky odnesli řadu poznatků, které budou schopni v případě nutnosti aplikovat v praxi.

Mgr. Miroslav Bučánek