příspěvková organizace

Ve dnech 4. a 5. dubna 2019 proběhlo školní kolo matematické postupové soutěže Pythagoriáda. Soutěž je určena žákům 5. – 8. ročníků. Do školního kola se zapojilo z naší školy celkem 180 dětí. Do okresního kola postupují úspěšní řešitelé, tedy ti žáci, kteří ve školním kole získali minimálně 10 b. Organizátoři mohou v průběhu soutěže posunout hranici pro postup minimálně na 8 bodů. Úspěšnými řešiteli, kteří dosáhli desetibodové hranice a mají tím pádem zajištěn jistý postup do okresního kola, jsou čtyři žáci naší školy (Gřešek Radek 5. C – 10 b, Kulhánek Jindřich 5. A – 10 b., Raus Tomáš 8. B – 14 b., Juroška Daniel 3. G – 11 b.). V kategorii 7. tříd získala 1. místo žákyně 2.G (Natálie Hrubá, 9 bodů) a v kategorii 6. tříd žák 1. G (Karel Vlk, 9 bodů).
Gratulujeme všem úspěšným řešitelům a budeme držet palce v okresním kole soutěže. 

Mgr. Helena Kozlová