příspěvková organizace

Dne 7. 6. 2019 proběhly na naší škole minimaturity žáků kvarty. Žáci obhajovali své minimaturitní práce formou prezentací. Minimaturitní práce byly nejvíce z výchovy k občanství a dějepisu – po čtyřech, tři práce byly z biologie, dvě z tělesné výchovy a jedna ze zeměpisu. Témata byla zajímavá, přihlížející se dozvěděli zajímavé věci. Dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře a pro přihlížející žáky tercie přineslo mnoho zajímavých poznatků. Tak popřejme, aby i jim příští minimaturity dopadly alespoň stejně dobře jako letošním kvartánům.

Tomáš Kaluža, třídní učitel