příspěvková organizace

Dne 26. listopadu se zájemci ze tříd sexty a septimy zúčastnili vyčerpávajícího matematického klání v Internetové matematické olympiádě, jež byla organizovaná Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně. Studenti v sedmičlenném týmu měli za úkol během dvou hodin vyřešit deset matematických úloh různých obtížností. Každý tým zvolil jinou strategii pro práci, sexta zvolila individuální práci v hrobovém tichu, septima zase anarchistickou kolegiální spolupráci. Úlohy byly různorodé a některé z nich se ani zdaleka nedotýkaly osnov pro studenty těchto ročníků, i přes tuto obtížnost se s nimi studenti poprali a vydali ze sebe ty nejlepší možné výkony.

Jan Leher, člen týmu septimy