příspěvková organizace

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Lenka Zychová

 

Třídnictví ve třídách gymnázia ve školním roce 2017/2018

Třída Třídní učitel Zastupující třídní učitel
Prima Mgr. Jitka Složilová  Mgr. Lenka Jamnická
Sekunda Mgr. Andrea Mášová  Mgr. Helena Kozlová
Tercie Mgr. Lenka Jamnická  Tomáš Kaluža
Kvarta Mgr. Veronika Trlicová  Mgr. Jitka Složilová
Kvinta Mgr. Milena Mačáková  Mgr. Miroslav Bučánek
Sexta Mgr. Miroslav Bučánek  Mgr. Milena Mačáková
Septima Mgr. Helena Kozlová  PhDr. Jana Ambrožová
Oktáva Tomáš Kaluža  Mgr. Andrea Mášová

 

Konzultace vyučujících gymnázia ve školním roce 2017/2018

jméno konzultační hodiny
Petr Ambrož st – pá 13,30 – 13,45, dále dle dohody
PhDr. Jana Ambrožová čt 13,30 – 14,15, dále dle dohody
Mgr. Jana Ambrožová st 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Miroslav Bučánek po 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Alena Grosová st 13,30 – 14,15, dále dle dohody
Mgr. Michaela Hasalová út 13,30 – 14,15, dále dle dohody
Mgr. Miroslava Chovancová pá 13,30 – 14,15, dále dle dohody
Mgr. Lenka Jamnická po 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Eva Janštová út 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Dana Kajzarová čt, 15,30 – 16,00, dále dle dohody
Tomáš Kaluža st 13,30 – 14,30, dále dle dohody
Mgr. Kamila Kokešová út 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Helena Kozlová po 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Milena Mačáková po 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Andrea Mášová út 14,00 – 14,30, dále dle dohody
PhDr. Marie Mikulíková út 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Jitka Složilová út 13,30 – 14,15, dále dle dohody
Mgr. Jana Repková čt 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Zuzana Szulová út 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Martin Šrubař st 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Renata Šťastná st 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Veronika Trlicová st, 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Blanka Váňová st 14,00 – 15,00, dále dle dohody
Mgr. Hana Vejvodová čt 7,30 – 7,55, dále dle dohody
Mgr. Lenka Zychová po 14,00-15,00, dále dle dohody

Všechny vyučující lze kontaktovat mailem ve tvaru jmeno.prijmeni@zsgvitkov.cz.