příspěvková organizace

Oznámení o přijetí do osmiletého studia po náhradním termínu

Oznámení o přijetí do čtyřletého studia

 

Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce – 7. 5. 2020

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení

 

Informační leták o gymnáziu

Video o gymnáziu vytvořené žáky vyššího gymnázia

 

Vyhlášení přijímacího řízení – 1. kolo 2020-2021

 

Kritéria přijímacího řízení:

Kritéria přijímání žáků 2020-2021 – čtyřleté gymnázium

Kritéria přijímání žáků 2020-2021 – osmileté gymnázium

 

Dny otevřených dveří:

21. 11. 2019 8:00-17:00 – součástí je soutěž pro žáky 9. ročníků základních škol „Vítkovský Boyard“

21. 1. 2020 8:00-17:00 – součástí je soutěž pro žáky 5. ročníků základních škol „Šifra Jana Ámose“

Leták – Den otevřených dveří

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám:

Budou probíhat od ledna do dubna 2020.

Leták – přípravné kurzy 2020

Přihláška pro zájemce o přípravné kurzy

 

Termín pro podání přihlášek ke studiu potvrzených základní školou je 1. 3. 2020.

Formulář přihlášky

 

Ukázky testů jednotné přijímací zkoušky

 

Bližší informace k přijímacímu řízení