příspěvková organizace

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2018:

  • 11. dubna 2018 – písemná práce z českého jazyka a literatury
  • pracovní dny v období od 2. května 2018 do 9. května 2018 – zbylé písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky – 2018_jaro

Termíny konáni ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky a profilových zkoušek pro jarní zkušební období roku 2018:

  • Od 16. května 2018 do 18. května 2018

 

Více informací naleznete zde.

Materiály ke stažení:

Portfolio zkoušek profilové části MZ 2018

Seznam maturitní četby

Maturitní témata 2018-2019