příspěvková organizace

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2020:

  • 8. dubna 2020 – písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky
  • pracovní dny v období od 30. dubna 2020 do 6. května 2020 – zbylé písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky

Termíny konáni ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky a profilových zkoušek pro jarní zkušební období roku 2020:

  • od 18. května 2020 do 19. května 2020

 

Více informací naleznete zde.

Materiály ke stažení:

Portfolio zkoušek profilové části MZ 2020

Seznam četby k maturitní zkoušce z ČJ a L 2020

Maturitní témata 2020