příspěvková organizace

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2019:

  • 10. dubna a 11. dubna 2019 – písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky
  • pracovní dny v období od 2. května 2019 do 10. května 2019 – zbylé písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky

Termíny konáni ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky a profilových zkoušek pro jarní zkušební období roku 2019:

  • od 16. května 2019 do 17. května 2019

Harmonogram ústních maturitních zkoušek

 

Více informací naleznete zde.

Materiály ke stažení:

Portfolio zkoušek profilové části MZ 2019

Seznam maturitní četby 2018-2019

Maturitní témata 2018-2019

Hodnocení profilové části MZ 2019