příspěvková organizace

STUDENTSKÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2018

Vzhledem k tomu, že se blíží termín voleb do zastupitelstev obcí, Jeden svět na školách opět umožnil studentům středních škol vyzkoušet si volby nanečisto. Naše škola se pravidelně k této akci připojuje. V průběhu měsíce září byli studenti v hodinách Základů společenských věd či Výchovy k občanství seznamováni s jednotlivými stranami a kandidáty ve Vítkově.

V pondělí 24. září od 7:45 ráno měli studenti možnost svůj hlas vhodit do volební urny. Projektu se zúčastnili studenti gymnázia, ale příležitost vyzkoušet si volby nanečisto jsme dali i žákům 9. ročníků. Do volební komise zasedli zástupci Žákovského parlamentu gymnázia (Adriana Štěpánková, Adéla Kalužová a Jan Leher).

Volební účast na základní škole byla 88,3 %, volilo celkem 53 žáků. Na gymnáziu byla volební účast o něco nižší – 86,59 %, svůj hlas vhodilo 71 žáků.

Co se týče umístění jednotlivých stran, shodně na základní škole i gymnáziu zvítězila Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová. Na základní škole získala 15 hlasů, na gymnáziu 20. Další umístění už se lišila. U žáků základní školy na 2. místě skončila Komunistická strana Čech a Moravy a na 3. místě ANO 2011. U gymnazistů se o 2. a 3. místo podělily strany: Sdružení nezávislých kandidátů města Vítkova a místních částí a Sdružení nezávislých kandidátů.

Na základní škole se vyskytly 2 hlasy, které byly neplatné, na gymnáziu byly všechny hlasy platné.

Děkujeme všem žákům za jejich aktivní účast ve Studentských volbách a věříme, že po dovršení 18 let se zodpovědně připojí k občanům našeho státu a stanou se aktivními voliči.

Mgr. Michaela Škrabalová