příspěvková organizace

ŠKOLNÍ FÓRUM

V úterý 19. listopadu 2019 naši školu navštívil Mgr. Petr Hermann, který zástupce Školního parlamentu 2. a 3. stupně seznámil s programem nazvaným Školní fórum, který se koná v návaznosti na Veřejné fórum, které pořádá město Vítkov. Město je členem projektu Síť zdravých měst, v rámci kterého se jednotlivá fóra uskutečňují.

Na úvod byli účastníci rozděleni do 5 skupin tak, aby ve skupinách nebyli žáci jedné třídy za účelem jejich lepší spolupráce. Aby lektor o přítomných něco zjistil, následovalo pár jednoduchých otázek – žáci odpovídali přihlášením se, pokud jejich odpověď byla kladná.

Celý následující blok se týkal ŠKOLY – žáci se nejdříve vyjadřovali k tomu, co se jim na škole líbí. Své postřehy si vzájemně odprezentovali. Poté se zastavili u druhé části – co by chtěli změnit. Nejdříve měli možnost si ve skupině napsat jakékoliv návrhy, poté každý člen svými dvěma hlasy vyjádřil souhlas s jednotlivými body. Ty, které obdržely nejvyšší počet v rámci skupiny, byly projednány před celým fórem. Získali tak celkem 10 finálových bodů, které reprezentovaly názor jednotlivých skupin. Následně všichni účastníci fóra měli 2 své hlasy, které umístili k jednotlivým bodům a získali tak reprezentativnější vzorek. S touto výsledkovou listinou byl seznámen ředitel školy, jenž se ke každému bodu vyjádřil. Žáci tak zjistili, co je možné změnit, a u čeho bude případná změna dlouhodobějšího charakteru. Následně v jednotlivých třídách proběhne anketa, v níž bude opět těchto 10 bodů a každý bude mít možnost svými dvěma hlasy označit ten bod, který je pro něj v rámci změny nejdůležitější. Výsledky ankety opět budou předány vedení školy.

Druhý větší blok se týkal MĚSTA – žáci postupovali naprosto stejně a opět dali dohromady 10 věcí, které by chtěli ve městě změnit. K výsledným 10 bodům měl možnost se i vyjádřit sám pan starosta. Zhodnotil, zda je v jejich možnostech, schopnostech s tím něco udělat, či zda se v některých případech musí potýkat s většími problémy, a tudíž nemůže úplně zaručit, že se podaří připomínky napravit. Pan starosta také navedl žáky na aplikaci, která je na stránkách města, kam přímo sami mohou hlásit závady vyskytující se na území města.

Po skončení oficiální části Školního fóra se žáci k provedené akci měli možnost vyjádřit. Všichni se jednoznačně shodli na tom, že tato akce pro ně byla velmi zajímavá a že i přítomnost pana starosty a pana ředitele v určité části byla vítaná, neboť zjistili, že některé věci nejsou jenom o tom, jestli se zrealizují nebo ne, ale že je za tím spousta problémů, o kterých možná ani neměli tušení. Všichni se těší na příští rok, kdy budeme mít možnost zhodnotit, co se podařilo a co momentálně zatím ne, a žáci opět určitě přijdou s novými postřehy.

Mgr. Michaela Škrabalová

 

 

 

Síť zdravých měst - co chci změnit - výsledky fóra

PořadíNázev změnyBody
1.Vánoční stromeček - změna ozdob, osvětlení12
2.Nemocnice - zlepšení, rozšíření, nové ambulance10
3.-4.Oprava osvětlení - škola, osvětlení park 9
3.-4.Oprava kluziště, skateparku9
5.Více kulturních akcí7
6.Klub pro mládež ve městě5
7.-8.Rozšíření lékařské péče - zubař3
7.-8.Oprava stadionu3
9.Cyklostezka2
10.Skluzavka na koupaliěti0