příspěvková organizace

SOUTĚŽ PO STOPÁCH JAMESE COOKA

V úterý 27. 6. 2018 probíhala po celé dopoledne na gymnáziu soutěž Po stopách Jamese Cooka. Její podoba vznikala po dobu několika měsíců v Žákovském parlamentu gymnázia. Vytvořili ji žáci kvinty – septimy pro žáky nižšího gymnázia (prima – kvarta). Na jedenácti stanovištích plnilo osm týmů řadu zajímavých úkolů, během nichž si žáci osvěžili své znalosti a dovednosti, ale také se lecčemus novému i přiučili. Stanoviště byla tato:

1) Příprava na cestu – zde žáci trénovali svou paměť. Byly jim ukázány desítky předmětů, které byly následně zakryty a tým jich musel co nejvíce vyjmenovat.

2) Austrálie a Nový Zéland – na základě obrázků Aboriginců a Maorů měli žáci navrhnout vlastní podobu „tetování“ a poté ji po paměti překreslit na jednoho z týmu pomocí barev na obličej.

3) Od Mysu Dobré naděje po Nový Zéland – zde si osvěžili znalosti z biologie, neboť museli poznávat minerály, rostliny i živočichy, vytvořit správný řetězec rodu, druhu a taxonu rostliny, nebo živočicha a na tabletech museli správně přiřadit orgány do modelu člověka.

4) Cookovy ostrovy – žáci nižšího gymnázia si vyzkoušeli jak postavit a složit stan v časovém limitu.

5) Tahiti – na tomto stanovišti museli soutěžící nalézt v atlase na základě souřadnic správná místa, spojená s osobností Jamese Cooka.

6) Jižní polární kruh – zde si tým vybral jednoho zástupce ze svých řad, kterého museli v časovém limitu co nejvíce obléci, s tím, že mohli používat pouze nepreferovanou ruku (tj. leváci pravou a praváci levou).

7) Havaj – zde museli žáci vymyslet, jak s použitím jedné ruky vystřihnout papírový květ a následně jej navléct na nit a vytvořit tak věnec lea.

8) Velikonoční ostrovy – z plastelíny měli žáci vytvořit známé sochy z tohoto ostrova, nebo nakreslit co nejpřesnější kopii obrazu s Jamesem Cookem.

9) Brazílie – tým na tomto stanovišti musel nacvičit krátký tanec se speciálními tanečními kreacemi.

10) Obloha – zde bylo úkolem poznat souhvězdí a známé astronomy a astronauty.

11) Japonsko – tým na tomto místě musel v časovém limitu poskládat co nejvíce origami ve tvaru jeřába.

Soutěž byla ukončena před 13 hodinou v učebně Přízemí 3, kde se shromáždili jak soutěžící žáci, tak organizátoři z řad studentů vyššího gymnázia, tak také učitelé, kteří jednotlivé týmy doprovázeli po celý den.

Všem účastníkům patří velký dík za nasazení a dobrou náladu, kterou po celou dobu soutěže zachovávali.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

20180626_124814 20180626_125108 20180626_125204 20180626_125307 20180626_125434 20180626_125543 AS2 B1 B4 B5 KY1 M2 O1 O3 OBL4 OBL6 OR1 PŘ2 S1 T2 T3 T6

 

PONOŽKOVÝ DEN

Ve středu 21. března se žáci gymnázia společně s vyučujícími navlékli do pestrobarevných ponožek, hýřících rozmanitými druhy, vzory a potisky, aby se tak připojili ke Světovému dni Downova syndromu, který se v tento den neslaví náhodou. Downův syndrom se totiž vyznačuje ztrojením 21. chromozomu, jenž svým tvarem připomíná právě ponožky. Tímto dnem jsme se tedy snažili vyjádřit podporu lidem trpícím Downovým syndromem. Ponožkový den by tak měl poukázat na to, že tito lidé jsou součástí naší společnosti.

Žáci jednotlivých gymnaziálních tříd mezi sebou soutěžili o nejkreativnější fotku s ponožkami a nejosobitější báseň, jejímž tématem byla jinakost. Obdrželi jsme vskutku zajímavé příspěvky, mezi nimiž jsme v obou kategoriích nakonec zvolili vítěze. V kategorii FOTOGRAFIE první místo obsadili naši nejmladší, a to žáci primy. Ovšem vybrat jednoznačného vítěze v kategorii BÁSEŇ byl nelehký úkol, neboť každý ze soutěžních příspěvků byl zajímavý, nevšedně jazykově a obsahově ztvárněný. Po delší úvaze v této kategorii zvítězili žáci sexty, jejichž literární příspěvek doslova zářil metaforami.

Mgr. Lenka Jamnická

 

1 G Ponožkový den (2) Sexta

 

PRVNÍ KOLO STUDENTSKÝCH PREZIDENTSKÝCH VOLEB

V úterý 12. 12. 2017 se na naší škole konalo ve spolupráci s Žákovským parlamentem gymnázia první kolo Studentských prezidentských voleb, pořádaných v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Cílem je rozvíjet demokratické principy a zásady u žáků středních škol starších patnácti let a vštěpovat jim důležitost voleb.

Simulace voleb se během dvou dnů (12. – 13. 12. 2017) v ČR zúčastnilo 384 středních škol, odevzdáno bylo 43 559 platných hlasovacích lístků. Zapojilo se 171 gymnázií, 170 středních odborných škol a 43 učilišť. V našem kraji se zapojilo 41 škol, z toho 16 gymnázií.

Dle celorepublikových výsledků se kandidáti umístili v tomto pořadí: Jiří Drahoš (33,59 %), Miloš Zeman (19,95 %), Marek Hilšer (13,23 %), Pavel Fischer (9,57 %), Michal Horáček (9,26 %), Mirek Topolánek (6,25 %), Jiří Hynek (3,04 %), Petr Hannig (2,72 %) a Vratislav Kulhánek (2,39 %).

V Moravskoslezském kraji zvítězil Miloš Zeman (29,37 %) a druhý v pořadí byl Jiří Drahoš (27,06 %).

V naší škole přišlo volit 90 žáků ze 127. Všechny odevzdané hlasy byly platné. Volební komisi tvořil Patrik Lamatschek, Jakub Hamrozi (sexta) a Jiří Zwesper (kvinta). Nejúspěšnějšími kandidáty na prezidenta byli Miloš Zeman (30 hlasů) a Jiří Drahoš (21 hlasů). Ostatní kandidáti se umístili takto: Marek Hilšer (15 hlasů), Vratislav Kulhánek (7 hlasů), Pavel Fischer (6 hlasů), Petr Hannig (4 hlasy), Jiří Hynek (3 hlasy), Michal Horáček a Mirek Topolánek (po 2 hlasech).

Mgr. Miroslav Bučánek

 

2017 12-12 První kolo Studentských prezidentských voleb - na web, do zpravodaje (1) 2017 12-12 První kolo Studentských prezidentských voleb - na web, do zpravodaje (2) 2017 12-12 První kolo Studentských prezidentských voleb - na web, do zpravodaje (4) 2017 12-12 První kolo Studentských prezidentských voleb - na web, do zpravodaje (3) 2017 12-12 První kolo Studentských prezidentských voleb - na web, do zpravodaje (5) 2017 12-12 První kolo Studentských prezidentských voleb - na web, do zpravodaje (6)

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT NA RADĚ MĚSTA

Dne 21. 11. 2017 pět zástupců Žákovského parlamentu navštívilo Radu města. Žáci tam přišli prezentovat výsledky Školního fóra ze dne 7. 11. Parlament seznámil radní města s přáními žáků, co jim chybí ve škole a ve městě. Jako nejdůležitější bod bylo zmíněno nové školní hřiště. Z požadavků na město bylo probíráno osvětlení parku, četnost odpadkových košů, posílení spojů TQM do okolních vesnic a jiné. Pan starosta s radními žákům sdělili ke všem bodům své názory a pohledy na věc. I když ne všechny požadavky byly zhodnoceny kladně, zkušenost byla pro žáky jistě přínosem.

20171121_131319 20171121_133427

 

VYBRÁN NEJLEPŠÍ NÁVRH NA ŠKOLNÍHO MASKOTA

Od září do začátku listopadu žáci naší školy předkládali svým spolužákům, zapojeným do Žákovských parlamentů, návrhy na školního maskota. Z těchto návrhu vzešlo pět, z nichž mohli 16. 11. 2017 volit rodiče a učitelé školy toho nejlepšího.

Vítězný návrh nakreslila Eliška Janečková z 9. B (A – 34 hlasů). Na druhém místě se umístil návrh Štěpánky Šindlerové z 1. G (D – 28 hlasů), na třetím místě byla Zuzana Krejčí z 9. B (C – 23 hlasů), následovaná Terezou Kokořovou z 1. G (E – 21 hlasů) a Karolínou Kameníčkovou ze 6. B (B – 14 hlasů).

 

JanečkováKameníčkováKrejčíŠindlerová  Kokořová  2017 11-16 Návrh školního maskota

 

Školní fórum v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR

Dne 7. 11. 2017 se členové Žákovských parlamentů gymnázia a základní školy zúčastnili Školního fóra v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR, kam patří i město Vítkov. Cílem projektu bylo zapojit mladé do rozhodování o akcích a plánech města i školy, a dát jim možnost svobodně se vyjádřit.

V šestičlenných, věkově různorodých skupinách, ve kterých nesměli být oba zástupci stejné třídy, měli žáci nejprve napsat, co se jim na škole líbí, v čem jim přijde zajímavá a co je na škole baví. Poté vytvořili obdobný seznam věcí, které jim ve škole chybí – co by chtěli například opravit, zrenovovat nebo zakoupit nové.

Následně došlo k hlasování, přičemž každý účastník fóra měl 2 hlasy, které mohl věnovat těm návrhům, které mu připadaly nejdůležitější. Dva nejvíce zastoupené návrhy z každé skupiny se pak napsaly na společný papír a znovu se hlasovalo. Nejvíce hlasů obdrželo školní hřiště, které by potřebovalo zrenovovat, a na druhé místo se umístily výjezdy do zahraničí. V závěru se paní ředitelka, Mgr. Blanka Váňová, vyjádřila k jednotlivým návrhům a zodpověděla případné dotazy.

Ve druhé polovině akce se účastníci Školního fóra zaměřili na město Vítkov, sepisovali, co se jim líbí, ale také co by chtěli změnit. Nejvíce hlasů získala oprava nemocnice, rekonstrukce kina, vybudování cyklostezky a oprava parků. Během hlasování dorazil k žákům pan starosta, ing. Pavel Smolka, který opět k jednotlivým návrhům něco málo řekl, objasnil nejasnosti a taktéž zodpověděl případné dotazy.

„Během Školního fóra jsme zjistili, jak fungují výběrová řízení na jednotlivé projekty, i jak se pracuje s rozpočtem školy a města. Byli jsme obeznámeni s akcemi a projekty, které se budou na naší škole nebo ve městě konat v následujících měsících či letech a mohli jsme se zapojit do rozhodování. Celá akce se nám velice líbila a přáli bychom si, aby se na naší škole stala tradicí, která pomůže v rozvoji školy i města.“

Adriana Štěpánková (septima), Ivona Marie Repková, Anežka Šrubařová (sexta),

Mgr. Miroslav Bučánek

 

20171107_082905 20171107_082939 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

„PODZIMNÍ SLAVNOST“ ANEB 72 HODIN PRO DOBROVOLNICTVÍ

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se v rámci projektu „72 hodin“ (12. – 15. 10. 2017), jehož cílem je naučit mladé lidi vnímat více svět kolem sebe, spolupracovat a také je motivovat k dobrovolnictví, konala v areálu školy „Podzimní slavnost“. Na přípravách spolupracovali zástupci Žákovského parlamentu 2. stupně ZŠ, gymnázia a Školní klub.

Účastníci slavnosti mohli posedět u ohně, přátelsky si popovídat, sníst čerstvý bramborák, ochutnat a ohodnotit občerstvení, které donesli zástupci jednotlivých tříd, ale také si zasoutěžit (nachystána byla např. přetahovaná, běh překážkovou dráhou s pingpongovým míčkem na lžíci, lovení píšťalky z mouky bez použití rukou, tančení s obručí, tipování množství kamínků v lahvi, soutěže vědomostní i o postřehu). Především však museli navštívit „Budku dobrých skutků“, kde si pomocí kola štěstí vylosovali zadání svého úkolu, který v následujících 72 hodinách měli vykonat a fotograficky zdokumentovat jeho řádné splnění.

Poděkování zaslouží všichni pracovníci školy, žáci i studenti, kteří se podíleli na přípravě slavnosti, ale i dobrovolníci, kteří si vylosovali dobrý skutek a vykonali jej. Ze studentů gymnázia bych pak chtěl především poděkovat zástupcům tříd kvinty, sexty a oktávy, kteří po celou dobu pomáhali se soutěžními aktivitami – Tereza Škutová, David Handl, Daniel Horák, Jiří Zwesper, Martina Maléřová, Lucie Pšenicová, Jan Kundrát, Jana Šromotová a Jan Juroška.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

20171012_152547 20171012_153401 20171012_153607 20171012_153617 20171012_164610 20171012_165711(0) 20171012_172006 20171012_172243 20171012_172344

 

STUDENTSKÉ VOLBY

V úterý 3. 10. 2017 proběhly na naší škole Studentské volby, pořádané v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Cílem je rozvíjet demokratické principy a zásady u žáků středních škol starších patnácti let a vštěpovat jim důležitost voleb. Simulace voleb do Poslanecké sněmovny se během dvou dnů (3. – 4. 10. 2017) zúčastnilo 294 středních škol, výsledky odeslalo společnosti Millward Brown 281 škol, z toho 162 gymnázií, 132 středních odborných škol a 36 učilišť. Volební účast dosáhla 51 %.  V našem kraji se zapojilo 30 škol, z toho 15 gymnázií. Nejvíce hlasů získala dle celorepublikových výsledků Česká pirátská strana (24,52 %), ANO 2011 (11,88 %) a TOP 09 (11,75 %).

V naší škole přišlo volit 109 žáků ze 127, kteří odevzdali před tříčlennou volební komisí (Sára Poloučková – oktáva, Patrik Lamatschek, Jakub Hamrozi – sexta) 104 platné hlasy dvaceti politickým subjektům. Šest stran, které šlo volit v Moravskoslezském kraji, nezískalo žádný hlas. S výrazným náskokem se na prvním místě umístila strana ANO (25,68 %), následovaná Českou pirátskou stranou (11 %), která ztrácela o více než polovinu hlasů. Třetí v pořadí by byla strana SPORTOVCI (8,25 %).

2017 10-03 Studentské volby (1) 2017 10-03 Studentské volby (2) 2017 10-03 Studentské volby (3)