příspěvková organizace

72 hodin 2017 – dobrovolnická akce školního parlamentu a školního klubu

Ocenění CO2 liga

72 hodin 2016

Sněhuláci pro Afriku – poděkování

Mrkev

Zlatý list

Škola udržitelného rozvoje 1. stupně 2017-2019

Ocenění školy 2015 – 2016

M.R.K.E.V.

Nejoblíbenější učitel školního roku 2015/2016 – I. Hasala

Zlatý Ámos – I. Hasala

Zlatá karabina – R. Fajmonová

Ekologická škola

Certifikát prověřená společnost

Partner of Hello language centre

Brána k druhým

Stromy vzpomínek

Škola pro demokracii

Ocenění školy 2014 – 2015

Ekoškola

Eurorebus

Svět jako Rubikova kostka

Sněhuláci pro Afriku

Globe Games

Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

M.R.K.E.V.

Gympl roku (Česká republika)

Gympl roku (Moravskoslezský kraj)

Les ve škole

Brána k druhým

Globe

Ocenění školy 2013 – 2014

Ekologická škola

SOS_parlamenty

Globe

Certifikát Lesní třídy

Metodika a realizace kompletní ekologické výchovy – MRKEV

Férová škola

Sněhuláci pro Afriku

Předchozí ocenění školy

Certifikát o vytvoření světového rekordu za největší galerii znaků měst a obci vyrobených z odpadových materiálů

Rodiče vítáni

Les se škole – škola v lese

Ekoškola

Recyklohraní

TAKTIK

Silesia – ocenění v kategorii nejúspěšnější žadatel

 

Úspěchy v soutěžích ve školním roce 2016- 2017

Lucie Pšenicová, účast na benefičním projektu Mandala dětem.

Sára Šromová, esejistické soutěže České Iberoamerické společnosti pro studenty 1. místo

Gabriel Pisani, esejistické soutěže České Iberoamerické společnosti pro studenty 2. místo

Marcela Prusková – Středoškolská odborná činnost (SOČ) obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie – okresní kolo 1. místo

Sára Poloučková – Středoškolská odborná činnost (SOČ) obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času – okresní kolo 2. místo

Alexandra Zemanová – Středoškolská odborná činnost (SOČ) obor 6 Zdravotnictví – okresní kolo 2. místo

Sára Šromová (sexta) – Soutěž Jom ha šoa (filmová kategorie) – krajské kole 1. místo, celostátní 1. – 3. místo

tým Alexandr Pisani (kvinta), Karel Makovický a Patrik Žídek (septima) – mezinárodní Dějepisná soutěž gymnázií – krajské kolo 11. místo

Alexandr Pisani (kvinta) – Dějepisná soutěž gymnázií MSK – krajské kolo 2. místo

Kamila Scholasterová (oktáva) – Dějepisná soutěž gymnázií MSK – krajské kolo 14. místo

Patrik Lamatschek (kvinta) – Najdi svého veterána – celostátní kolo 1. – 10. místo

Gabriel Pisani (septima) – mezinárodní Soutěž v rámci projektu „Marketing a propagace Slezské univerzity“, téma: Dokážete vytvořit zajímavý produkt nebo službu? – 1. místo

Kateřina Kanická (septima) – mezinárodní Soutěž v rámci projektu „Marketing a propagace Slezské univerzity“, téma: Mělo by se na VŠ platit školné? – 3. místo

Gabriel Pisani (septima) – celostátní filosofická soutěž Nebojme se myslet – ve 2. kole 1. – 2. místo

třída kvarta – celostátní soutěž Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře „Postav své středověké hradisko“ – 1. místo

Sára Šromová (sexta) – celostátní soutěž EUSTORY – 2. místo

tým Jakub Hamrozi, Patrik Lamatschek (kvinta), Matěj Volný (sexta) – soutěž EuropaSecura – okresní kolo 76 bodů

 

Úspěchy v soutěžích ve školním roce 2015- 2016

Karolína Štěpánová (septima) – 2. místo – okresní kolo anglické olympiády kategorie IIIA

David Jirout (sekunda) – 3. místo – okresní kolo anglické olympiády kategorie IIB

Dominik Nedzbala – 2 .místě okresního kola soutěže v programování

Karolína Štěpánová (7. G) – 3. místo v okresním kole olympiády v jazyce českém

Adam Faldýn (prima) – 2. místo výtvarná a pěvěcká soutěž Karel IV

Vít Mužík (oktáva) – 2.  místo v soutěži České hlavičky – kategorie Merkur

Karolína Štěpánová (septima) – 3. místo v soutěži Poradenství pořádané Slezskou univerzitou v kategorii Finance domácnosti

Jana Drnková (septima) – 1. místo v soutěži Poradenství pořádané Slezskou univerzitou v kategorii Gastronomie

soutěžní tým: Patrik Žídek (sexta), Jan Černoch (septima) a Veronika Holá (oktáva) – 1. místo v okresním kole soutěže Finanční gramotnost – III. kategorie (pro střední školy)

soutěžní tým: Natálie Vavrošová (sekunda), Jakub Koláček a Kateřina Jurkovičová (9. A) – 5. místo v okresním kole soutěže Finanční gramotnost – II. kategorie (pro 6. – 9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Vít Mužík – 2. místo v dějepisné soutěži gymnázií v MSK

Bohdana Komárková, kvinta – 7. místo krajského kola olympiády v jazyce ruském

Marcela Prusková, sexta – 6. místo krajského kola olympiády v jazyce ruském

Úspěchy našich studentů ve školním roce 2014 – 2015

Magdaléna Jakubíková, sekunda – 2. místo v okresním kole dětských recitátorů, III. kategorie (Opava)

Alexandra Zemanová, kvarta – 3. místo v okresním kole soutěže v angličtině (Opava) – kategorie II B

Karolína Štěpánová, sexta – 1. místo v okresním kole soutěže v angličtině (Opava) – kategorie III B

Karolína Štěpánová, sexta – 4. místo v krajském kole soutěže v angličtině (Ostrava)

 

Úspěchy našich studentů ve školním roce 2013 – 2014

Tým sexty Vít Mužík, Barbora Staňková, Denis Dimitrov, David Machač a Marta Kučerková - 1. místo ve finále soutěže dlouhodobého projektu Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje pořádané ve spolupráci s Technickou univerzitou Vysoké školy báňské

Tým oktávy Michal Škrobánek, František Satke a Gabriela Švecová - ocenění za nejlepší prezentaci ve finále soutěže dlouhodobého projektu Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje pořádané ve spolupráci s Technickou univerzitou Vysoké školy báňské

Lucie Marethová, kvarta – 3. místo v okresním kole matematické olympiády v kategorii Z9

Vít Mužík, sexta - 1. místo v krajském kole Dějepisné soutěže pro gymnázia

Vít Mužík, sexta – Cena Jana Zajíce, udělena 21. 2. 2014

Kateřina Kubesová, septima – 1. místo v krajském kole výtvarné a literární soutěže „Evropa ve škole“ 

Anna Jakubíková, kvinta – 3. místo v krajském kole výtvarné a literární soutěže „Evropa ve škole“ 

Michal Škrobánek, oktáva – 3. místo v XV. ročníku  mezinárodní literární soutěže – Keď si vymýšľam… 2014 – sci-fi povídka

David Machač, sexta – 3. místo v krajském kole 48. ročníku Biologické olympiády

Petra Švecová, Anna Jakubíková (obě kvinta) a Vít Mužík (sexta) – 3. místo Prezentiáda (téma prezentace Tabule a a technologie)

Michaela Konečná, Kateřina Jakubíková, Zuzana Polášková (sexta) – 5. místo Prezentiáda (téma Tabule a technologie)

Alena Polášková, Kristýna Plačková a Anna Kazimírová (kvarta) – 1. místo v celostátní soutěži Voda a energie