příspěvková organizace

Naše škola spolupracuje s následující psychologickou poradnou a externím psychologem: 

Pedagogicko-psychologická poradna Opava, přísp. organizace
odloučené pracoviště PPP Vítkov
v budově ZŠ Vítkov na adrese nám.J.Zajíce 1, Vítkov

PhDr. Daniel Trubka, pp­p.vitkov@centrum.cz

 

Mgr. Eva Janštová - výchovná-kariérová poradkyně pro gymnázium

konzultační hodiny:

pro žáky úterýčtvrtek 10,00-10,3011,00-11,30
pro rodiče úterýčtvrtek 10,00-10,3011,00-11,30
pro učitele úterýčtvrtek 10,00-10,3011,00-11,30

kabinet výchovného poradce

e-mail: eva.janstova@zsgvitkov.cz

  • integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
  • účast na vytváření podmínek pro vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
  • volba povolání
  • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou

 

Mgr. Miroslav Bučánek - metodik prevence pro gymnázium

konzultační hodiny:

pro žáky úterý 7,15 – 7,45
pro rodiče úterý 7,15 – 7,45
pro učitele úterý 7,15 – 7,45

dále dle domluvy

kabinet přízemí

e-mail: miroslav.bucanek@zsgvitkov.cz