Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Dramatizaci jednoho z nejoblíbenějších humoristických románů Zdeňka Jirotky měli možnost zhlédnout žáci a studenti ve čtvrtek 23. ledna. Dílo, které pobavilo již několik generací, vypráví o tom, co se stane, když věrný sluha Saturnin přestěhuje svého pána z pohodlného bytu na loď, kde se objeví teta Kateřina se synem Miloušem, a co se přihodí při rodinné dovolené u dědečka. V kuriózních situacích, které inteligentní sluha s obrovskou fantazií a hravostí přímo ordinuje svému pánovi, se vedle humoristické tradice uplatňuje také suchý anglický humor. Skvělé nastudování Saturnina v podání herců Slezského divadla v Opavě pobavilo všechny diváky v hledišti.

Mgr. Jana Kravčíková

 

 

Dne 21. ledna 2020 se žáci 5. ročníků z Vítkova a okolí zúčastnili soutěže Šifra Jana Ámose. Cílem tohoto klání je mimo jiné to, aby páťáci poznali zázemí a pedagogy našeho gymnázia. Děti soutěžily ve čtyř- až pětičlenných týmech, kterých bylo celkem šest. Na osmi stanovištích plnily zajímavé úkoly. Během soutěže si prověřily schopnost komunikace, kooperace, strategického myšlení, pohybové či hudební nadání, ale také znalosti z nejrůznějších vědních oborů. Všichni účastníci nelehké úkoly zvládli a za svou snahu obdrželi kromě pamětního listu i sladkou odměnu.

Mgr. Michaela Hasalová, Mgr. Andrea Mášová

 

V prosinci proběhlo školní kolo soutěže ve finanční gramotnosti, kterého se zúčastnili žáci od čtvrtých tříd až po sextu gymnázia. Do konce ledna z první šestice vybereme trojici, která jako tým absolvuje do konce ledna okresní kolo.

II. kategorie – 2. stupeň ZŠ + prima – kvarta

V této kategorii došlo k tomu, že žáci třetího stupně se omylem přihlásili do druhé kategorie místo třetí. I přesto první místo obsadil žák tercie. Postupujícím do okresního kola mohou být pouze žáci druhého stupně, tedy P. Kývala, V. Jakubík a V. Vašátko.

III. kategorie – kvinta + sexta

Vzhledem k pochybení v přihlašování žáků třetího stupně tedy nemáme žádnou možnost zasáhnout do soutěže v okresním kole ve III. kategorii

 

Mgr. Alena Grosová

Již v měsíci listopadu se na naší škole uskutečnila Školní kola Olympiády z jazyka českého. Ve dnech 20. a 21. ledna 2020 proběhla Okresní kola této olympiády v Opavě.

II. kategorie, která je určena žákům středních škol se uskutečnila na půdě Slezského gymnázia v Opavě v pondělí 20. ledna 2020. Naši školu reprezentovala Ivona Marie Repková (8.G), která se umístila na 4. místě, bohužel nepostupovém do krajského kola, a Eliška Halamíčková (6.G), která se dělila o 6.-7. místo.

I. kategorie probíhala o den později, tedy v úterý 21. ledna tradičně na ZŠ Englišova. Naše škola měla dvě reprezentantky – Apolenu Halamíčkovou (4.G) a Nelu Chrastinovou (9.A). Umístily se na 32. a 33. místě.

Všem děkujeme za účast a především účastnicím II. kategorie blahopřejeme k jejich umístění.

Mgr. Michaela Škrabalová

V rámci výuky hudební výchovy v kvartě jsme shlédli projekt internetové hudební databáze RAPZZ, zaměřené na rapové umělce. Zakladatelem projektu je Patrik Moravec aneb Professor Cass, který zároveň přednášku s názvem „Rap je art“ realizoval.

Přednáška o rapové hudbě a hip hop stylu, byla poučná nejen pro studenty, ale i pro vyučujícího hudební výchovy. Svými vlastními hudebními ukázkami se přednášejícímu podařilo žáky kvarty vtáhnout do problematiky, zajímavá byla také jeho rapová improvizace na žáky zvolené rekvizity či organizace rap battlu dvou kvartánů.   

Mgr. Helena Kozlová

 

  

Advent je obdobím rozžínání vánočních stromů a věnců, chystání dárků či pečení cukroví. Pro žáky našeho školního pěveckého sboru je také obdobím, kdy realizují šňůru koncertů, aby potěšili svými hlasy široké publikum. Co jsme tedy absolvovali a komu jsme letos nadělili hudební dárek?

9. 12. dopoledne to byli klienti Domova Vítkov a odpoledne děti z Dětského domova Dubová. Své rodiče a příbuzné jsme zase pozvali 12. 12. do Evangelického kostela, abychom jim předvedli svůj repertoár. Všem návštěvníkům Adventního koncertu děkujeme, že si v předvánočním shonu našli čas a podpořili naše hudební snažení. Další týden nás 17. 12. čekaly děti v Dětském domově Melč, 18. 12. zase klienti LDN Klokočov. Svoji šňůru vystoupení jsme zakončili 19. 12. koncertem v LDN Vítkov.

K realizaci našeho vánočního programu nám významně přispěla dotace z Moravskoslezského kraje. Z projektu určeného mládežnickým iniciativám s názvem „Děti zpívají dětem – Vánoce 2019“ jsme získali finance na pěvecké soustředění v Jánských koupelích i na koncerty určené dětem.

Jan Kundrát