Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Žáci sekundy a tercie víceletého gymnázia se probojovali do krajského kola soutěže Eurorebus, která se uskuteční na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Eurorebus je tradiční zeměpisná vědomostní soutěž, ve které musí žáci prokázat všeobecný přehled z různých oblastí vědění. 

V Krajském kole již nesoutěží celého kolektivy tříd, ale pouze jejich tři zástupci. Sekundu bude reprezentovat tým ve složení Tereza Kokořová, Adam Karlík a Daniel Zeisberger a tým tercie Veronika Charuzová, Václav Vašátko a Aleš Till.

Přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Blanka Váňová

Ve čtvrtek 4. 4. proběhlo na Mendelově gymnáziu v Opavě okresní kolo 41. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Naši školu reprezentovalo v pěti soutěžních oborech 5 žáků septimy a poprvé i jedna žákyně kvinty. Do krajského kola postupuje z  1. místa Alexandr Pisani s prací Efektivita prospěchových stipendií (obor 13 Ekonomika a řízení), Marie Repková s prací Walt Disney a jeho animovaný svět (obor 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby) a Martina Maléřová s prací Alkoholismus a jeho příčiny, průběh a následky (obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času), z druhého místa pak Jan Kundrát s prací Účinky pH na aktivitu asparagové proteázy Nepenthesin z láčkovky Nepenthes mixta při chemickém rozkladu glutenu (obor 4 Biologie) a Lucie Pšenicová  s prací Celiakie v životě člověka (obor 6 Zdravotnictví). Klára Kořenková se umístila na 4. nepostupovém místě s prací Etologie a způsob chovu plemene Zakrslý beran (obor 4 Biologie).

Výhercům gratulujeme a držíme pěsti do krajského kola, které proběhne 10. 5. 2019 v Ostravě.

Mgr. Milena Mačáková

 

Dne 29. 3. 2019 se žáci kvinty až oktávy zúčastnili přednášky absolventa našeho gymnázia, Víta Mužíka, studenta práv na Univerzitě Karlově, na téma Smrt z pohledu práva a dědické právo.

V průběhu dvou vyučovacích hodin si mohli přítomní studenti ujasnit pojmy jako právní subjektivita, způsobilost k právům a povinnostem, ale také se seznámili s důsledky a průběhem dědictví ze zákona, ze závěti i s okolnostmi, za nichž můžeme odmítnout dědictví, nebo někoho vydědit.

Věřím, že si všichni přítomní z přednášky odnesli řadu poznatků, které budou schopni v případě nutnosti aplikovat v praxi.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

Tradiční soutěže na ZŠ Jana Zajíce se účastnily děti z celého Vítkovska, Oder i z Hradce nad Moravicí. Soutěž se uskutečnila 27. března 2019 a na žáky zde čekala jako vždy odborná porota (letos v ní zasedl místostarosta Mgr. Martin Šrubař) a kvalitní ceny. V pěvecké části bodovali naši žáci ve všech třech kategoriích, kde získali tři 1. místa (Simona Vránová – 2. A – I. kategorie, Michal Trojanowski – 6. A – II. kategorie a Natálie Hrubá- sekunda – III. kategorie). Kromě těchto tří krásných prvních míst jsme získali také 3. místo v I. kategorii (Nina Šromotová – 3. B). Úspěch jsme zaznamenali i v kategorii dueta, kde jsme vybojovali 2. i 3. místo (Natálie Hrubá a Gabriela Vavrošová – sekunda, Emma Kubalová a Nina Šromotová – 3. B).
Výtvarná soutěž má vždy své specifické zaměření, letos to bylo téma „Nic nežije bez chemie.“ Odtud jsme si odnesli 1. místo v I. kategorii (Charlotte Složilová – 3. B), 2. místo ve II. kategorii (Rút Kučerková – 5. C) a 3. místo ve III. kategorii (Ondřej Roháč – 9. A).  

Mgr. Helena Kozlová

 

Vystoupení Michaely Hrubé

 

Náš pěvecký sbor se zapojil do charitativní akce s názvem „Zpíváme pro UNICEF“, která proběhla dne 20. 3. v 17:30 v kostele Nanebevzetí p. Marie ve Vítkově.   Po celé republice proběhla celá řada takovýchto koncertů. Pro charitu vystoupili žáci ze Základní umělecké školy, náš sbor při Základní škole a Gymnáziu a smíšený pěvecký sbor Komenský. Zhruba hodinový koncert byl zakončen společnou písní. Na dobrovolném vstupném se vybralo 7525 Kč. Tuto částku dorovnal sbor Komenský na 8000Kč. Věříme, že náš zpěv pomohl těm nejpotřebnějším a vážíme si pozvání našeho pěveckého sboru na tuto dobročinnou akci.                  

Mgr. Jana Brožová

 

Ve středu 27. 3. 2019 proběhlo v Bohumíně krajské kolo mezinárodní Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Od desíti hodin trojčlenné týmy vyplňovaly šedesátiminutový znalostní test zaměřený na československé dějiny v letech 1978 – 1992. Následovalo opravování testů a před dvanáctou hodinou vyhlášení výsledků.

Náš soutěžní tým (Alexandr Pisani – septima, Dita Baraňáková, Jiří Zwesper – sexta) se se 112 body (maximální počet byl 160 bodů) umístil na 5. místě z celkového počtu 11 účastníků. Pro dosažení 3. místa nám scházely 3 body. Soutěžícím blahopřejeme!

Mgr. Miroslav Bučánek