Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Dne 5. 10. 2018 se v naší škole uskutečnila přednáška bývalého absolventa našeho gymnázia a v současnosti student práv na Karlově univerzitě Víta Mužíka ohledně Úpravy práva v mezinárodních prostorech určená pro žáky 6., 7. a 8. G.

Vít přítomné seznámil s problematikou užití práva ve sporných oblastech jako je například vesmír, či vzdušný prostor. Také jsme se dozvěděli, do jakých vzdáleností si přímořské státy mohou přivlastnit šelfy a moře, zda si lze nárokovat i vody okolo uměle vytvořených ostrovů, anebo jestli můžou rybáři z jedné země lovit ve výsostných vodách jiného státu.

Přednáška byla velice zajímavá a poučná a případným zájemcům o studium práv jistě přinesla zajímavý vhled do tohoto oboru.

Ivona Marie Repková, septima

 

Protože se nám v předchozích letech jako motivační prvek pro studenty osvědčilo jezdit na  divadelní představení v angličtině, využily jsme rády této příležitosti i v letošním roce a vydaly 3. 10. 2018 se studenty sexty, septimy a oktávy do opavského Loutkového divadla, tentokrát na Shakespearovu hru Sen noci svatojánské, která má poněkud komplikovanější děj v několika paralelních liniích. Naštěstí divadelní společnost Nika Theatre, jež tuto komedii realizovala ve spolupráci se studenty ostravského gymnázia, dokázala složitý děj i Shakespearův text zjednodušit, takže všichni bez problémů rozuměli a dokázali tak ocenit i humorné prvky a herecké výkony vrstevníků. Další představení v angličtině navštíví žáci základní školy,  a to na jaře.

Jana Ambrožová a Jitka Složilová

 

Nedílnou součástí každého školního roku na naší škole se stala připomínka Evropského dne jazyků, který připadá na 26. září. Každá z vyučujících cizích jazyků připravila na tento den do svých hodin speciální aktivity přizpůsobené věku a zájmu jednotlivých tříd. V ruštině u starších studentů se jednalo o kulinární přehlídku, diskusi o problémech současného světa a prezentaci navštívených míst. Mladší ročníky hrály ruské kvarteto a diskutovaly o možnostech cestování do zahraničí. V německých skupinách rovněž zaujaly prezentace o místech v německy mluvících zemích, s nimiž se studenti seznámili o prázdninách. Protože angličtina je jazykem povinným pro všechny, byla zde škála aktivit ještě pestřejší: mladší žáci si rozvíjeli jazyk i fantazii při pohybových aktivitách a soutěži o evropských zemích – zde podle fotek poznávali evropské země, přiřazovali k nim příslušné vlajky a poslechem se snažili poznat řeč daného jazyka. Nejlepší týmy byly odměněny. Gymnazisté se zdokonalovali v popisu obrázků a rozvoji fantazie, vyzkoušeli si zodpovědět originální otázky z kvízů populárních v anglických hospodách a luštili šifrovačku spojenou s anglickými reáliemi. Zábavné hodiny žáky nadchly a vyučující měly dobrý pocit ze skvělé atmosféry.

Za předmětovou komisi cizích jazyků PhDr. Jana Ambrožová

 

Ve středu 3. 10. se dva dvoučlenné týmy ze tříd 4. G (Valerie Šavrdová, Magdalena Tomešová) a 6. G (Jan Leher, Dominik Nedzbala) zúčastnili workshopu k soutěži Ekoenergie18 – chytrý region, konaném ve Střední škole teleinformatiky v Ostravě Porubě. Workshop byl zaměřen na čtyři hlavní okruhy:

  1. Úspory energií jsou cool
  2. Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
  3. Užitečné odpady a jejich následné využití
  4. Chytrý region – zelená budoucnost MSK

Po třech blocích zajímavých přednášek, vedených pedagogy Vysoké školy báňské, čekala žáky exkurze na vodní dílo Morávka. Týmy mají necelé dva měsíce na výběr a zpracování tématu. Finále soutěže se uskuteční 21. listopadu, v případě úspěchu čeká soutěžící lákavá finanční odměna.

Držíme pěsti.

Mgr. Milena Mačáková

 

   

Dne 1. a 2. 10. 2018 se v prostorách Ústřední hasičské školy SH ČMS v Jánských koupelích, v krásném přírodním prostředí na břehu řeky Moravice, uskutečnilo soustředění pěveckého sboru naší školy. Ten zde nacvičoval na svá vystoupení, která uskuteční v rámci miniprojektu Zpíváme napříč generacemi, jež uspěl v dotačním programu Miniprojekty mládeže Krajského úřadu MSK. Jeho cílem je propojit různé věkové skupiny lidí pomocí koncertních vystoupení, s nimiž žáci našeho pěveckého sboru v předvánočním čase navštíví seniory našeho regionu.

V pondělí ráno přivítala hasičská škola 39 dětí naší školy spolu s paní učitelkou Mgr. Helenou Kozlovou, Mgr. Janou Brožovou a paní asistentkou Mgr. Pavlou Hümerovou. Celý den se sbor věnoval nácviku nového repertoáru. Prostory školy navíc umožnily dělené zkoušky, kdy svůj part pilovaly jednotlivé hlasové skupiny. Po večeři už nastal volnější program, kdy se žáci z různých tříd, které sbor navštěvují, mohli blíže seznámit při společných hrách a zábavě.

V úterý po snídani sbor opět zahájil perný nácvik a nakonec jsme si po poslední židovské trojhlasé písni „Óse šalóm biromáv“ spontánně všichni zatleskali. Byl to projev upřímné radosti z toho, že se úporné snažení vyplatilo a společný hudební projev se vyloupl do smysluplného uměleckého tvaru, kterým obohatíme naše posluchače na koncertech.

V rámci miniprojektu plánujeme v měsíci prosinci navštívit s naším hudebním programem Domov Vítkov,  Domov Letoruhy v Budišově nad Budišovkou, Městský úřad ve Vítkově a také klienty LDN Klokočov.

Mgr. Helena Kozlová