Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Dne 7. 6. 2019 proběhly na naší škole minimaturity žáků kvarty. Žáci obhajovali své minimaturitní práce formou prezentací. Minimaturitní práce byly nejvíce z výchovy k občanství a dějepisu – po čtyřech, tři práce byly z biologie, dvě z tělesné výchovy a jedna ze zeměpisu. Témata byla zajímavá, přihlížející se dozvěděli zajímavé věci. Dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře a pro přihlížející žáky tercie přineslo mnoho zajímavých poznatků. Tak popřejme, aby i jim příští minimaturity dopadly alespoň stejně dobře jako letošním kvartánům.

Tomáš Kaluža, třídní učitel

 

 

V dubnu jsme v hodinách výtvarné výchovy zpracovávali téma „Voda pro život“. Hledali jsme společně okruhy, kterých by se tato problematika mohla týkat. Žáky zaujal podmořský život, ale i nedostatek vody a její znečišťování.  Nakonec bylo vybráno 12 kreseb a maleb k účasti v celostátní soutěži. Porota vybírala ze sedmi set výkresů, žáci Dan Juroška z III. G, Veronika Adamcová z I. G, Denisa Machalová z VIII. B, Tereza Leherová z VIII. B se umístili na 4. místě jako kolektiv, neboť dle slov paní organizátorky všechny naše práce byly nádherné.

Slavnostní udělování ocenění proběhlo 30. 5. 2019 ve víceúčelové hale v Opavě, ceny předávala náměstkyně primátora paní Brňáková. Víceúčelová hala byla plná talentovaných dětí z celé republiky. Všichni jsme shlédli krásné taneční vystoupení na úvod a následovalo udílení cen v oboru výtvarném, poté přišla na řadu próza a poezie. Naši žáci David Hýbel z VI. A a Tereza Graclíková ze VII. C byli úspěšní i v tomto oboru, získali za svou práci čestné uznání. Pro děti byly připraveny workshopy a výtvarné dílny. Koho už nebavilo tvoření, mohl sledovat probíhající gymnastickou soutěž.

Z Opavy jsme se vraceli dobře naladěni a motivování k dalším úspěchům.

Mgr. Daniela Přívětivá

 

   

 

Klub ekologické výchovy ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO vyhlásil ku příležitosti 150. výročí publikování Periodického zákona prvků ruským chemikem Dmitrijem Ivanovičem Mendělejevem soutěž na téma Chemie – pomocník nebo nebezpečný škůdce? Žáci měli možnost výběru tématu i způsobu zpracování:

Literární soutěž

 • úvaha nad negativními dopady používání chemických látek
 • úvaha „Bez chemie se těžko obejdeme“
 • Čím mě chemie zaujala?
 • Významní chemici a jejich odkaz lidstvu
 • Co by měla chemie řešit v dnešní době?

Výtvarná soutěž

 • využití chemie v každodenním životě
 • periodická soustava prvků očima výtvarníka
 • návrh loga pro vyhlášené šířeji pojaté téma chemie
 • kde chemie škodí a kde naopak pomáhá

Fotosoutěž

 • propagace Mezinárodního roku periodické soustavy prvků s komentářem
 • chemie v každodenním životě (s komentářem)

Do soutěže se s chutí zapojili 3 sextáni. Vanda Bendíková napsala úvahu na téma Bez chemie se těžko obejdeme. Kristýna Jamerová se zamýšlela nad otázkou Co by měla chemie řešit v dnešní době.  Štěpán Chromek fotografoval korozi a paliva, tedy chemii v každodenním životě. V široké konkurenci 77 soutěžících získala krásné 2. místo Vanda Bendíková.

Gratulujeme.

Mgr. Milena Mačáková

 

Jarní koncert našeho pěveckého sboru, který se uskutečnil 29. května 2019 v evangelickém kostele ve Vítkově, byl určen pro veřejnost, ale zejména pro rodiče sboristů. Zazněly zde lidové písně – česká, slovenská i slezská. Zvláštní část repertoáru tvořily dvě písně židovské a také písně z filmů a muzikálů.

Publiku jsme k poslechu nabídli také skladby, které v květnu zazněly na svatbě naší kolegyně. Dvě sólistky Anna Mužíková z tercie a Natálie Hrubá ze sekundy, které v průběhu roku reprezentovaly školu úspěšně na pěveckých soutěžích, vystoupily sólově.

Mgr. Helena Kozlová a Mgr. Jana Brožová   

 

V pátek 24. května 2019 se konala přednáška či spíše debata s bývalou studentkou našeho gymnázia doc. Janou Drbohlavovou, Ph.D., která vyučuje na Vysokém učení technickém v Brně a už déle než rok zároveň spolupracuje v rámci Evropské komise s Evropskou chemickou agenturou jako národní vyslaný expert v oblasti výzkumu nanotechnologií v Bruselu.

Na začátku jsme zhlédli krátkou prezentaci o EU a jejích institucích. V rámci této části jsme zmínili i volby do Evropského parlamentu. Někteří z nás, ti plnoletí, mají díky nim možnost spolurozhodovat o dalším evropském dění. Evropa nám přinesla mnoho pozitivního, ale zůstává řada otazníků…

V průběhu našeho setkání nechybělo ani malé občerstvení – skvělé belgické pralinky, neboť došlo i na to, jak se žije v Bruselu.

Na závěr nás čekal kvíz, v němž jsme si mohli ověřit, co jsme se během přednášky dozvěděli. Výherci byli za správné odpovědi odměněni zajímavými věcnými cenami – tričky, šátky a brožurami.

Chtěla bych moc za všechny poděkovat za zajímavou přednášku a diskusi. Dozvěděla jsem se mnoho užitečných informací.

Dita Baraňáková, sexta