Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se žáci 8. a 9. tříd ZŠ a gymnazisté od sekundy po septimu zúčastnili v Kulturním domě ve Vítkově promítání historického filmu Nejtemnější hodina, který pojednává o jedné z největších osobností 20. století – Winstonu Churchillovi, který se na počátku 2. světové války stal premiérem Velké Británie a musel během krátké chvíle sjednotit celý národ a změnit proběh dějin.

Mgr. Miroslav Bučánek

Úlohou výchovy je probudit v člověku génia.“

Pythagoras ze Sámu

 

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků.

Příklady rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. Soutěž má dvě kola školní a okresní. Úspěšným řešitelem se stává ten žák, který z maximálního počtu15 bodů získá minimálně 10. Pořadatelé okresního kola pak určí bodovou hranici pro postup.

Ve školním kole jsme měli 8 úspěšných řešitelů, z toho čtyři získali postup do vyššího kola. Okresní kolo se uskutečnilo v Aule Slezské univerzity ve dnech 28. a 29. května 2018. Žáci Aleš Till a Daniel Juroška ze sekundy se ve velké konkurenci mladých matematiků z celého okresu zařadili k těm, kteří získali titul úspěšný řešitel okresního kola. Oběma chlapcům děkujeme za skvělou reprezentaci a ostatním zúčastněným za jejich nasazení při řešení zadaných úloh. Všem přejeme, aby matematika byla zábavnou hrou i výzvou k řešení problémů. Věříme, že účast naší školy na této soutěži k tomuto cíli přispěla.

Mgr. Helena Kozlová

Dne 28. 5. 2018 se třídy vyššího gymnázia vydaly na zajímavou cestu do geologického období prvohor. Do školy se svou přednáškou z molekulární paleontologie zavítal zapálený biolog, student 1. ročníku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy David Machač (bývalý žák školy). David úspěšně reprezentoval školu v řadě prestižních soutěží. Pravidelně se účastnil celostátních kol Biologické olympiády, kam postupoval z 1. místa v Moravskoslezském kraji a celostátních kol SOČ. Cena Učené společnosti České republiky mu byla udělena za dvě studie vypracované v rámci Středoškolské odborné činnosti – „Život v karbonském moři na Vítkovsku v období lokálních goniatitových zón falcatus a gracilis“ a „Jak rostliny vnímají zvuk“. Za oblast Přírodní vědy, péče o krajinu a zemědělství získal ocenění Nejúspěšnější žák střední školy v Moravskoslezském kraji.

Přednáška byla velmi zajímavá, rozšířila naše znalosti z biochemie, ukázala, jakým směrem se věda ubírá a v neposlední řadě motivovala ke studiu přírodních věd. Jsme rádi, že se David na svou almu mater pravidelně vrací a již nyní chystá přednášku pro nižší gymnázium na téma Ze života masožravých rostlin.

Mgr. Milena Mačáková

 

Přednáška byla velmi zajímavá, David prokázal, že své již rozsáhlé znalosti značně prohloubil. Líbilo se mi, jakým způsobem prolínal biologií s chemií, které k sobě bezesporu patří. Jedno z nejzáživnějších témat pro nás všechny nejspíš bylo, když David vyvracel film Jurský park, což bylo výtečné k zamyšlení, protože se za jiných okolností málokdo pozastaví nad nesmysly, které se ve sci-fi filmech nachází. Díky tomu nám také vysvětloval, jak to ve skutečnosti funguje v laboratořích, při expresi genetické informace, hledání makerů atd. Přestože byla přednáška chvílemi náročná kvůli odbornému výkladu, myslím, že se velmi povedla a tímto za všechny Davidovi děkuji za rozšíření našich obzorů.

 Alexandra Zemanová – 7. G

 

Molekulární paleontologie

 

Součástí projektu Česko-polská hudební setkávání se 25. května 2018 stal koncert pěveckých sborů na Noci kostelů ve Vítkově, kterého se účastnil i náš pěvecký sbor. Z partnerského města Kalety přijal pozvání sbor Sonáta, který vystoupil spolu s ostatními vítkovskými sbory. Všechny sbory předvedly zajímavý program a na závěr koncertu zazněla společná píseň. Děkujeme za velkou účast a kladné ohlasy.

Mgr. Jana Brožová a Mgr. Helena Kozlová

V úterý 22. května 2018 proběhlo v sále Městského úřadu ve Vítkově slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Po úvodních proslovech O. Víchy a Mgr. B. Váňové, ředitelky školy, došlo k slavnostnímu aktu – předání maturitních vysvědčení. Po poděkování zástupce maturantů proběhlo kulturní vystoupení absolventa Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

T. Kaluža, třídní učitel

 

2018 05-18 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (1) 2018 05-18 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (2) 2018 05-18 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (3) 2018 05-18 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (4) 2018 05-18 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (5) 2018 05-18 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (6) 2018 05-18 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (7) 2018 05-18 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (8)