Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Pro letošní lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd a sekundy jsme zvolili Hotel Sněžník na Dolní Moravě a udělali jsme dobře. Po příjezdu jsme si šli prohlídnout lyžařský areál a bylo znát, že se děti nemohou dočkat, kdy budou moci začít s výcvikem. Dočkali se. Na perfektně upravených sjezdovkách jsme strávili, jen s jedním úrazem a jednou nemocí, čtyři prosluněné (s výjimkou čtvrtka), ale hodně studené dny. Ve středu jedna skupina vyrazila na stezku v oblacích a těch pár odvážnějších v desetistupňovém mrazu na bobovou dráhu. Myslím, že si všichni lyžařský kurz užili, některé děti se naučily lyžovat a snowboardovat, ty, které to už uměly, se určitě zdokonalily. Nezbývá než účastníky lyžařského kurzu pochválit, protože nám dělali radost jak na sjezdovkách, tak na hotelu, kde si je pochvaloval celý personál. Takže nic nebrání tomu, aby se žáci nynějších šestých tříd, mohli začít těšit na lyžařský kurz na Dolní Moravě v příštím školním roce.                                                 

Děkujeme městu Vítkov za příspěvek 2000,- Kč na žáka.           

Mgr. Renáta Šťastná

 

 

V měsíci lednu proběhla již tradičně školní kola Biologické olympiády kategorie A – D. Tématem kategorie A/B bylo Mládí vpřed, téma kategorie C/D znělo Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven. Žáci odpovídali na 30 testových otázek, v praktické části pracovali s červy potemníka, odhalovali rozmanité chemické reakce s ptačí skořápkou, zjišťovali vitální kapacitu plic a mechaniku dýchání. V kategorii A se na 1. místě umístil Jan Kundrát, na 2. místě Lucie Pšenicová a na 3. místě Anežka Šrubařová. V kategorii B se na 1. místě umístil David Handl, na 2. místě Lukáš Duben a na 3. místě Vanda Bendíková. V kategorii C se na 1. místě umístil Vojtěch Vašátko, na 2. místě Vojtěch Jakubík a na 3. místě Lucie Konečná. V kategorii D se na 1. místě umístila Tereza Šusterová, na 2. místě Filip Jedinák a na 3. místě Karel Vlk.

Výhercům blahopřejeme.

Mgr. Milena Mačáková

 

Dne 11. ledna 2019 se žáci sexty zúčastnili přednášky na téma Aktuální trendy webových aplikací. Přednášejícím byla RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. z Ústavu informatiky FPF SLU v Opavě.

Studenti se během poutavého výkladu dozvěděli mnoho informací, jak vlastně internet vznikl, jak funguje zabezpečení webových stránek, co vlastně obnáší vytvořit takovou webovou stránku včetně možných problémů, které mohou při tvorbě nastat.

Věřím, že přednáška byla pro všechny velkým přínosem.

Jiří Zwesper, septima

Od 1. února 2019 začne účinnost nově zavedeného Stipendijního řádu gymnázia, finančně podpořeného městem Vítkovem a schváleného školskou radou.

Toto prospěchové stipendium má sloužit k dosažení lepších studijních výsledků u žáků gymnázia ve čtyřletém (1. – 4. ročník) a osmiletém (5. – 8. ročník) oboru vzdělávání, a také motivovat zájemce o studium vybrat si naši školu.

Žáci musí splnit několik základních podmínek týkajících se řádného studia a při dosažení vyznamenání nebo průměru zámek do 1,8 jim pak bude na základě stipendijního řádu vyplacena stanovená částka.

V závěru mi dovolte poděkovat všem, kteří podpořili stipendijní řád gymnázia, a popřát našim gymnazistům hodně sil, neboť překonat sám sebe je mnohdy těžší, než radit a pomáhat druhým. A snad ještě jedna z mnoha památných vět, které v naší škole zaznívají z úst studentů: „Studuj na vítkovském gymnáziu a v životě se ti to určitě vyplatí!“ (Jan Leher, sexta).

Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy

 

Stipendijní řád ZŠaG Vítkov 2018-2019

Je 10. 1. 2019 a za okny naší školy je úžasná zimní atmosféra a 17 dětí z pátých tříd s velkým nasazením soutěží již v tradičním klání Šifra Jana Ámose. Jsme rádi, že můžeme být v teple, bavit se a vzdělávat hrou tak, jak si to přál mistr Komenský.

Na devíti stanovištích děti plní úkoly z různých výukových předmětů a při správném řešení obdrží část skládačky, kterou musí v závěru hry sestavit. V průběhu soutěžení se kdykoli občerstvují chutným zobáním a čajíčkem. Páťáčci vše v limitu zvládají a za svou snahu jsou na závěr odměněni velkou čokoládou a pamětním listem.

Mgr. Jana Repková, Mgr. Jitka Složilová

 

 

 

V pondělí 7. 1. se tým V. G ve složení Tomáš Gros, Tomáš Jeřábek a Vilém Vašátko vydal do Ostravy na workshop k soutěži Envofilm 2019, jehož hlavním průvodcem byl portugalský režisér, scénárista a hlavní tvář festivalu krátkých ekologických filmů António Pedro Nobre. Akce probíhala v prostorách Krajského úřadu MSK v Ostravě. Kluci se v průběhu workshopu naučili nezbytné filmařské dovednosti. Vyzkoušeli si základy jednoduché animace a práci střihačů v programu Adobe Premier. Zkusili natočit mikrofilm na zadané téma, vytvořit scénář a storyboard, správně realizovat tzv. dotáčky a dokončit závěrečné ozvučení. Teď už zbývá vymyslet zajímavé ekologické téma, natočit krátký film s aktuální environmentální problematikou a zaujmout odbornou porotu.

Mgr. Milena Mačáková