Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Dne 26. listopadu se zájemci ze tříd sexty a septimy zúčastnili vyčerpávajícího matematického klání v Internetové matematické olympiádě, jež byla organizovaná Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně. Studenti v sedmičlenném týmu měli za úkol během dvou hodin vyřešit deset matematických úloh různých obtížností. Každý tým zvolil jinou strategii pro práci, sexta zvolila individuální práci v hrobovém tichu, septima zase anarchistickou kolegiální spolupráci. Úlohy byly různorodé a některé z nich se ani zdaleka nedotýkaly osnov pro studenty těchto ročníků, i přes tuto obtížnost se s nimi studenti poprali a vydali ze sebe ty nejlepší možné výkony.

Jan Leher, člen týmu septimy

 

Dne 25. 11. 2019 se pro žáky 4. G, 5. G, 6. G a 7. G konala přednáška Jana Faltýnka na téma „Informační bezpečnost“. Absolvent našeho gymnázia, nyní studující na VŠB- TU, neformální formou seznámil žáky s problematikou bezpečnosti dat na internetu, především sociálních sítích, kde je cílová skupina z řad našich studentů nejvíce ohrožena. Přednášející se vyptával a zapojoval studenty do přednášky. Dvě hodiny utekly jako voda a je nutno říci, že tato problematika by si zasloužila více času.

Ing. Jindřich Baumann

 

 

V úterý 19. listopadu 2019 naši školu navštívil Mgr. Petr Hermann, který zástupce Školního parlamentu 2. a 3. stupně seznámil s programem nazvaným Školní fórum, který se koná v návaznosti na Veřejné fórum, které pořádá město Vítkov. Město je členem projektu Síť zdravých měst, v rámci kterého se jednotlivá fóra uskutečňují.

Na úvod byli účastníci rozděleni do 5 skupin tak, aby ve skupinách nebyli žáci jedné třídy za účelem jejich lepší spolupráce. Aby lektor o přítomných něco zjistil, následovalo pár jednoduchých otázek – žáci odpovídali přihlášením se, pokud jejich odpověď byla kladná.

Celý následující blok se týkal ŠKOLY – žáci se nejdříve vyjadřovali k tomu, co se jim na škole líbí. Své postřehy si vzájemně odprezentovali. Poté se zastavili u druhé části – co by chtěli změnit. Nejdříve měli možnost si ve skupině napsat jakékoliv návrhy, poté každý člen svými dvěma hlasy vyjádřil souhlas s jednotlivými body. Ty, které obdržely nejvyšší počet v rámci skupiny, byly projednány před celým fórem. Získali tak celkem 10 finálových bodů, které reprezentovaly názor jednotlivých skupin. Následně všichni účastníci fóra měli 2 své hlasy, které umístili k jednotlivým bodům a získali tak reprezentativnější vzorek. S touto výsledkovou listinou byl seznámen ředitel školy, jenž se ke každému bodu vyjádřil. Žáci tak zjistili, co je možné změnit, a u čeho bude případná změna dlouhodobějšího charakteru. Následně v jednotlivých třídách proběhne anketa, v níž bude opět těchto 10 bodů a každý bude mít možnost svými dvěma hlasy označit ten bod, který je pro něj v rámci změny nejdůležitější. Výsledky ankety opět budou předány vedení školy.

Druhý větší blok se týkal MĚSTA – žáci postupovali naprosto stejně a opět dali dohromady 10 věcí, které by chtěli ve městě změnit. K výsledným 10 bodům měl možnost se i vyjádřit sám pan starosta. Zhodnotil, zda je v jejich možnostech, schopnostech s tím něco udělat, či zda se v některých případech musí potýkat s většími problémy, a tudíž nemůže úplně zaručit, že se podaří připomínky napravit. Pan starosta také navedl žáky na aplikaci, která je na stránkách města, kam přímo sami mohou hlásit závady vyskytující se na území města.

Po skončení oficiální části Školního fóra se žáci k provedené akci měli možnost vyjádřit. Všichni se jednoznačně shodli na tom, že tato akce pro ně byla velmi zajímavá a že i přítomnost pana starosty a pana ředitele v určité části byla vítaná, neboť zjistili, že některé věci nejsou jenom o tom, jestli se zrealizují nebo ne, ale že je za tím spousta problémů, o kterých možná ani neměli tušení. Všichni se těší na příští rok, kdy budeme mít možnost zhodnotit, co se podařilo a co momentálně zatím ne, a žáci opět určitě přijdou s novými postřehy.

Mgr. Michaela Škrabalová

 

 

 

Síť zdravých měst - co chci změnit - výsledky fóra

PořadíNázev změnyBody
1.Vánoční stromeček - změna ozdob, osvětlení12
2.Nemocnice - zlepšení, rozšíření, nové ambulance10
3.-4.Oprava osvětlení - škola, osvětlení park 9
3.-4.Oprava kluziště, skateparku9
5.Více kulturních akcí7
6.Klub pro mládež ve městě5
7.-8.Rozšíření lékařské péče - zubař3
7.-8.Oprava stadionu3
9.Cyklostezka2
10.Skluzavka na koupaliěti0

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 jsme přivítali v kině ve Vítkově Marka Jelínka, cestovatele, který jako první člověk na světě projel dva kontinenty na koloběžce

Posledním cílem Marka Jelínka bylo  9 států v Asií. Během své cesty navštívil magická místa, jako jsou Varanasí, hinduistické chrámy, projel chudinskými slamy, setkal se s mnichy, navštívil Himaláje, kde zdolal Annapurny (3590m), poznal tajuplný starobylý Angor Wat, krásy Indie, Thajska a Malajsie. Prožil sedm nezapomenutelných měsíců a ujel 7850 km, které mu opět více otevřely oči a změnily pohled na život.

Žáci 7. A, 7. B, 7.  C, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B a sekundy víceletého gymnázia si tak se zaujetím vyslechli informace o přípravě, průběhu a zajímavostech z cesty, které byly doplněny řadou fotografií a krátkých videí. 

Mgr. Blanka Váňová

 

    

 

Ve středu 13. 11. proběhla ve třídě sekundě v rámci projektu CO2 liga zajímavá přednáška na téma Změna klimatu – hrozba budoucnosti. Přednášku si pro své spolužáky připravil tým Ekokomisařů z V. G ve složení Klára Vašutová, Gabriela Zubíková, Barbora Švecová, Tereza Jonášová a Magdaléna Tomešová. V úvodu Ekokomisaři představili hlavní myšlenky projektu, pohovořili o příčinách, průběhu a následcích globálního oteplování nejen na území České republiky ale i ve světě. Navrhli žákům drobné změny, které může každý den udělat kdokoliv z nás. Během přednášky pustili také krátká  videa o globálním oteplování. Na závěr měli sekundáni odpovědět na kontrolní otázky v předem připravených pracovních listech. Proběhlo rovněž dotazníkové šetření. Žáci odcházeli s řadou námětů, jak můžou přispět k záchraně naší planety.

Co můžeme udělat my?

  • Snížit svoji spotřebu
  • Nepřetápět
  • Šetřit vodou
  • Neplýtvat jídlem
  • Sázet zeleň
  • Chodit pěšky, jezdit na kole
  • Využívat obnovitelné zdroje
  • Větrat krátce nejlépe nočním průvanem

Ekokomisaři z V. G