Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V pátek 10. 11. 2017 čekal tým Ekokomisařů ze třídy sexty nelehký úkol. V rámci projektu COligy si měli připravit přednášku pro své spolužáky na téma Klimatická změna. Na přednášku pozvali třídu tercii a kvartu. Hlavními aktéry byl Honza Kundrát s Ivonou Marií Repkovou. V úvodu představili hlavní myšlenky projektu, pohovořili o příčinách, průběhu a následcích globálního oteplování na našem území i ve světě. Během přednášky pustili rovněž krátká naučná videa o globálním oteplování přímo od pořadatelů soutěže. Na závěr měli Jakub Hamrozi a Klára Kubesová připravené pracovní listy k ověření získaných poznatků. Účastníci odcházeli s řadou námětů, jak můžou přispět k záchraně naší planety.

Co můžeme udělat my?

Snižme svoji spotřebu, nepřetápějme, šetřeme vodou, nelétejme, neplýtvejme jídlem, využívejme obnovitelné zdroje, nechme auto doma, větrejme nočním průvanem, sázejme stromy, stavme nízkoenergetické domy…

Martina Maléřová 6. G

 

Ekokomisaři Nástěnka Přednáška (1) Přednáška (2)

V pondělí 6. 11. 2017 se konala beseda o Spojených státech amerických, které se zúčastnili žáci kvinty, sexty a septimy. Přednášejícím byl bývalý žák ZŠ a gymnázia Přemysl Hümer, který se podělil o své zážitky z cestování.

V první polovině besedy se žáci dozvěděli spoustu nových informací o způsobu života amerických dětí a studentů, o Harvardově univerzitě, univerzitním městě Lansing a Pensylvánii, kde přednášející letos tři měsíce pobýval a pracoval.

Druhá část se týkala cestování a poznávání Spojených států amerických. Díky velmi rozsáhlému výkladu a prezentaci se žáci mohli seznámit se zajímavými místy, nacházejícími se v Bostonu, Chicagu, Detroitu, Las Vegas, Los Angeles, Washingtonu, San Franciscu a samozřejmě nechybělo ani zastavení v New Yorku. Žáky upoutalo povídání o Národních parcích, především pak o Grand Canyonu a Národním parku Sequoia v jižní Nevadě.

Beseda byla zakončena dotazy žáků k danému tématu a poděkováním za přednášku.

Mgr. Pavla Hümerová

 

20171106_132547 20171106_132544

Dne 7. 11. 2017 se členové Žákovských parlamentů gymnázia a základní školy zúčastnili Školního fóra v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR, kam patří i město Vítkov. Cílem projektu bylo zapojit mladé do rozhodování o akcích a plánech města i školy, a dát jim možnost svobodně se vyjádřit.

V šestičlenných, věkově různorodých skupinách, ve kterých nesměli být oba zástupci stejné třídy, měli žáci nejprve napsat, co se jim na škole líbí, v čem jim přijde zajímavá a co je na škole baví. Poté vytvořili obdobný seznam věcí, které jim ve škole chybí – co by chtěli například opravit, zrenovovat nebo zakoupit nové.

Následně došlo k hlasování, přičemž každý účastník fóra měl 2 hlasy, které mohl věnovat těm návrhům, které mu připadaly nejdůležitější. Dva nejvíce zastoupené návrhy z každé skupiny se pak napsaly na společný papír a znovu se hlasovalo. Nejvíce hlasů obdrželo školní hřiště, které by potřebovalo zrenovovat, a na druhé místo se umístily výjezdy do zahraničí. V závěru se paní ředitelka, Mgr. Blanka Váňová, vyjádřila k jednotlivým návrhům a zodpověděla případné dotazy.

Ve druhé polovině akce se účastníci Školního fóra zaměřili na město Vítkov, sepisovali, co se jim líbí, ale také co by chtěli změnit. Nejvíce hlasů získala oprava nemocnice, rekonstrukce kina, vybudování cyklostezky a oprava parků. Během hlasování dorazil k žákům pan starosta, ing. Pavel Smolka, který opět k jednotlivým návrhům něco málo řekl, objasnil nejasnosti a taktéž zodpověděl případné dotazy.

„Během Školního fóra jsme zjistili, jak fungují výběrová řízení na jednotlivé projekty, i jak se pracuje s rozpočtem školy a města. Byli jsme obeznámeni s akcemi a projekty, které se budou na naší škole nebo ve městě konat v následujících měsících či letech a mohli jsme se zapojit do rozhodování. Celá akce se nám velice líbila a přáli bychom si, aby se na naší škole stala tradicí, která pomůže v rozvoji školy i města.“

Adriana Štěpánková (septima), Ivona Marie Repková, Anežka Šrubařová (sexta),

Mgr. Miroslav Bučánek

 

20171107_082905 20171107_082939 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dne 31. 10. 2017 se tři žáci kvarty zúčastnili celodenního projektu Staň se diplomatem na Krajském úřadě MSK v Ostravě. Tuto akci pořádala Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) jako součást XXIII. ročníku Pražského studentského summitu. Byla určena pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Cílem projektu bylo rozšířit vědomosti o fungování mezinárodních organizací a jejich roli v mezinárodním dění. Účastníci se během projektu seznámili především s fungováním OSN a vyzkoušeli si, jak probíhá jednání Rady bezpečnosti. Letošní simulace se zaměřila na řešení bezpečnostní situace v Sýrii.

Každý z našich žáků měl přidělen svůj stát, který během jednání zastupoval – Denis Přikryl Maďarsko, Tomáš Gros Rusko a David Jirout Rwandu.

„Zážitek z projektu byl vskutku úctyhodný. Zdokonalili jsme se v mluveném projevu a vystupování na veřejnosti. Myslím si, že i přes menší komplikace se akce vydařila a jménem všech účastníků z naší školy bych chtěl poděkovat organizátorům a také pedagogickému dozoru – paní asistentce Věře Burdíkové.“

Denis Přikryl (kvarta), Mgr. Miroslav Bučánek

 

2017 10-31 Staň se diplomatem-Gros 2017 10-31 Staň se diplomatem-Jirout 2017 10-31 Staň se diplomatem-Přikryl

Ve středu 11. 10. proběhla na naší škole již tradiční soutěž Přírodovědný klokan, která je určena pro žáky 3. až 6. ročníku osmiletého gymnázia, 1. a 2. ročníků čtyřletého gymnázia a 8. a 9. ročníků ZŠ. Soutěžilo se ve 2 kategoriích: Kadet (pro mladší žáky) a Junior (pro starší žáky). Body soutěžících byly statisticky vyhodnoceny v rámci okresu Opava. Žáci naší školy slavili úspěch.

Jan Gazdík ze třídy kvarty získal v kategorii Kadet 2. místo s počtem 100 bodů, přičemž 1. místo mu uniklo o pouhý 1 bod.

V kategorii Junior získal 2. místo s počtem 83 bodů Alexander Pisani ze třídy sexty a 3. místo Dominik Nedzbala ze třídy kvinty s počtem 81 bodů.

Blahopřejeme

Mgr. Milena Mačáková