Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 se konal další ročník Šifry Jana Ámose, jedná se o soutěž určenou pro žáky 5. ročníků základních škol. I v tomto roce jsme byli mile potěšeni hojnou účastí, neboť se nám do soutěže přihlásilo 32 žáků, kteří tak vytvořili šest soutěžních týmů.

Jednotlivé týmy měly před sebou 10 stanovišť s rozličnými soutěžními úkoly, přičemž po jejich zdárném splnění obdržely část Šifry. A jaké typy úloh na ně čekaly? Žáci sestavovali pomocí světelných diod předem danou informaci, v učebně chemie pracovali s tablety a skrze nápaditou výukovou aplikaci zjišťovali vlastnosti chemických prvků, dále je čekaly jazykové hlavolamy, dějepisné pexeso či hudební kvíz a mnoho dalších aktivit.

Všichni účastníci byli úspěšní, jelikož obdrželi všechny potřebné části Šifry k jejímu úspěšnému rozluštění. Po hodině a půl soutěžení tak měli před sebou různé obrázky, v nichž byla zakódována přísloví. I v tomto kroku všechny týmy obstály na výbornou, byly oceněny diplomy a sladkou odměnou.

Tímto bych chtěla srdečně poděkovat všem kolegům, kteří se do příprav a samotné realizace soutěže zapojili, dále velké díky patří žákům sekundy, tercie a kvinty a samotným soutěžícím.

Mgr. Jamnická Lenka

Clipboard01

Ve středu 17. 1. 2018 se na naší škole konalo ve spolupráci s Žákovským parlamentem gymnázia druhé kolo Studentských prezidentských voleb, pořádaných v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Cílem je rozvíjet demokratické principy a zásady u žáků středních škol starších patnácti let a vštěpovat jim důležitost voleb.

Simulace voleb se během dvou dnů (16. – 17. 1. 2018) v ČR zúčastnilo 298 středních škol, odevzdáno bylo 38 557 platných hlasovacích lístků. Zapojilo se 145 gymnázií, 123 středních odborných škol a 30 učilišť. V našem kraji se zapojilo 30 škol, z toho 13 gymnázií.

Dle celorepublikových výsledků se kandidáti umístili v tomto pořadí: Jiří Drahoš (75,86 %), Miloš Zeman (24,14 %).

V Moravskoslezském kraji zvítězil Jiří Drahoš (65,39 %) a druhý v pořadí byl Miloš Zeman (34,61 %).

V naší škole přišlo volit 90 žáků ze 128. Dva odevzdané hlasy byly neplatné. Volební komisi tvořil Martina Maléřová, Lucie Pšenicová (sexta) a Jan Leher (kvinta). Vítězem voleb byl Jiří Drahoš s 52 hlasy (59 %). Miloš Zeman obdržel 36 hlasů (41 %).

Mgr. Miroslav Bučánek

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V úterý 16. 1. 2018 se v Opavě konalo okresní kolo 47. ročníku Dějepisné olympiády, určené žákům 8. a 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Téma znělo „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938“.

Naši školu reprezentoval Denis Přikryl z kvarty, který se mezi čtyřiceti soutěžícími umístil na 22. místě. Blahopřejeme.

Mgr. Miroslav Bučánek

            Dne 11. ledna 2018 se žáci sexty a pár zájemců z oktávy zúčastnili přednášky na téma Aktuálních trendů webových aplikací, která se odehrávala v učebně PC1. Přednášejícím byla RNDr. Lucie  Ciencialová, Ph.D z Ústavu informatiky FPF SLU v Opavě. Nejprve se seznámili s krátkou historií internetu od prvotního SAGE, přes rezervační systém letenek SABRE, APPAnet, ARPAnet, na něž se mohli připojovat pouze akademici a vojáci, až po vznik webových stránek, rozcestníků a vyhledávačů tak, jak je známe dnes.

            Dále se přednáška zaměřila na webové aplikace. Žáci se obeznámili jak se starými programovacími jazyky, jako jsou HTML, Javascript, PHP, Flash, Python, ASP.NET, JAVA, CSS, tak s novými technologiemi, například Ruby on Rails, Adobe Air, Flex a Silverlight. Všechny zaujaly problémy webových aplikací (práce v offline režimu, velký výběr technologických platforem pro vývoj, podpora standardů v prohlížečích, HTML nebyl navržený pro aplikace atd.) a také možná řešení, jaké představuje RIA (Rich Internet Application).

            Kapitolou samou pro sebe byla webová komunikace, s níž se dnes setkáváme na každém kroku. Mluvilo se o uživatelském rozhraní, jakým je jednoduchost aplikací, přehlednost, intuitivnost, použitelnost a schopnost reagovat, dále o webových formulářích a také o lokálních úložištích dat. Žákům byla představena technologie AJAX, jež je potřeba například při ověření existujících uživatelských jmen, nebo při rozevírání a vypisování formulářů. Všechny překvapilo, že Flash v roce 2020 pravděpodobně ukončí vývoj. Jeho náhradou bude program Air, Flex, nebo Silverlight, jenž je označován jako „Flash killer“ technologie. Pak přišel na přetřes XUL, který umožňuje tvorbu RIA aplikací a něco málo bylo řečeno i o www 1.0, www 2.0 a www 3.0. Přednáška byla zakončena shrnutím současných top trendů v aplikacích. Žáci shledali přednášku zajímavou a poučnou a jistě si z ní odnesou něco užitečného do života.

Ivona Marie Repková, sexta

Ski park Gruň, Staré Hamry

2. 1. 2018-6. 1. 2018

Letos jsme absolvovali lyžařský kurz sedmých ročníků hned na začátku nového kalendářního roku. Hostil nás lyžařský areál Gruň, který disponuje třemi sjezdovkami. Bohužel z důvodu nevyhovujících sněhových podmínek byla v provozu pouze jedna sjezdovka se sedačkovou lanovkou. I přes tyto bojové podmínky jsme se věnovali výcviku celých pět dní.

Na výcvik vyjelo 43 žáků sedmých ročníků a sekundy. Vytvořili jsme 3 lyžařská a 2 snowboardová družstva, která po celý výcvik zdokonalovala své dovednosti na sjezdovce. Aktivity na svahu jsme završili závodem ve slalomu.

Nedílnou součástí lyžařských kurzů jsou večerní přednášky a soutěže. Žáci se dozvěděli mnoho informací o lyžařském desateru a nebezčí na horách, lyžařské výstroji a výzbroji či první pomoci.

Na závěr byli nejúspěšnější slalomáři odměněni diplomem a nejlepší tým doplňkových soutěží sladkým pokladem. Všichni účastníci obdrželi účastnický list.

Nepřízeň počasí nás nijak nerozhodila a kurz řadíme mezi zdařilé. Všichni žáci udělali obrovské pokroky na lyžích i snowboardech!

Děkujeme za všechny účastníky lyžařského výcviku Městu Vítkov, které přispělo částkou 2000,- Kč na žáka a věříme v podporu i nadále!         

 

20180106_092722 20180106_094154 IMG_20180106_102457 IMG_20180106_102528 Photo0174 Photo017620180106_090916 Photo0194

Již tradičně jsme v prosinci zorganizovali úspěšnou akci  – „Vánoční bruslení“. Opět jsme využili služeb zimního stadionu v Horním Benešově, kde nám byla k dispozici ledová plocha na hodinu a půl. Děvčata zdokonalovala svůj krasobruslařský um. Hoši zabrali třetinu kluziště a věnovali se hokeji. Bez úrazu jsme spálili pár kalorií, což se bude v nadcházejících svátečních dnech hodit. Pro velký zájem a kladné odezvy žáků bude tato akce organizována nadále.

 

Clipboard01